Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Збигнев Бжежински за Новия световен ред
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Neue Weltordnung

Збигнев Бжежински за Новия световен ред

"The new world order under U.S. hegemony
was created against Russia at the expense
of Russia and on the ruins of Russia."

Zbigniew Brzeziński

"Новият световен ред под хегемонията на САЩ
е създаден срещу Русия за сметка на Русия и
върху руините на Русия."

Збигнев Бжежински


Доколко Бжежински наистина е правил такива изказвания, е съмнително. Това, което не се подлага на съмнение, е неговото геополитическо изследване : "The Grand Chessboard. American Primacy and ist geostrategic Imperatives"/"Голямата шахматна дъска". В своята книга Збигнев Бжежински дефинира главната бариера за налагане на "Новия световен ред" - Русия.

"[...]the issue of how a globally engaged America
copes with the complex Eurasian power relationships
- and particularly whether it prevents the emergence
of a dominant and antagonistic Eurasian power -
remains central to America’s capacity to exercise
global primacy.""Доколко САЩ ще наложат глобалното си надмощие, зависи
от това, доколко световния ангажимент на Америка ще се
справи с баланса на силите в Евразия и дали САЩ ще
предотврати въздигане на доминираща, вражеска сила в
този регион."
(страница 15)

Според Brzezinski САЩ трябва да са в състояние да бъдат политически арбитражен съдия на целия свят.

И различните държави и народи върху геостратегическата шахматна дъска, САЩ трябва да ги държи под контрол чрез "Хегемония от нов тип" (страница 26ff) и да не им разрешава да се съюзяват помежду си.

"The three grand imperatives of imperial
geostrategy are to prevent collusion and
maintain security dependence among the
vassals, to keep tributaries pliant and
protected, and to keep the barbarians from
coming together."

"Трите големи имперски принципа на геостратегия
са: Договаряне между васалите да бъде
предотвратено, тяхната зависимост по въпроса
за сигурността им да се запази, васалните
държави така да се третират, че да са хрисими
и да не се позволява на варварските народи
да се обединяват."

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Според Brzezinski, за да господстват, САЩ трябва да наложат световна икономическа система, която "безкомпромисно" (страница 48), да е подчинена на американската икономика и да вдъхва чувство на превъзходство на американския елит. Защото именно това чувство за малоценност пред надмощието на САЩ, е от основно значение за покоряването на другите народи.
Neue Weltordnung
Също трябва в целия свят да се наложи като световен стандарт, така наречения "american way of life" и всеки трябва да има чувството, че иска да е американец.

По нататък Бжежински изтъква необходимостта, американците да създадат мащабна организация, за да подчинят целия свят. Според Бжежински, организацията трябва да включва NATO и "Partnership for Peace"/ "Партньорство за мир", International Monetary Fund , World Bank/Световната банка, World Trade Organization/Световната търговска организация, Asia-Pacific Economic Cooperation/Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, както и интернационалния съд, финансиран от George Soros. Тези организации трябва да прикриват доминиращата роля на САЩ (страници 26ff, 44, 48ff, 49, 50).

Освен това, САЩ за да покорят другите народи, въздействат върху елита им, контролират комуникациите им, медиите им, развлекателната им индустрия , масовата култура.

Бжежински говори за ролята на интернет, на Холивуд-киното, на музиката от рок до техно, за контракултурата, поп-арта, както и за закусвалните за Бързо хранене (Fast food), модата и навлизането на англицизми в езиците на народите. Всичко това, според Zbigniew Brzeziński, трябва да придобие магнетична привлекателност, което да крепи хегемонията на САЩ над останалите народи.
loading...
Според виждането на Бжежински, Европа играе важна роля в подчиняването на света. И САЩ трябва да попречат, в Евразия да има сила, която да поставя под съмнение хегемонията на САЩ (страница 283). Бжежински пише:

"Това изисква изключително лавиране и манипулиране."

Европейските държави трябва да играят ролята на плацдарм, за подчиняването на цяла Евразия от САЩ.

"От всички неща, Европа е за Америка незаменим
геополитически плацдарм за Евразийския континент."

(страница 91)

За това, според Бжежински, трябва европейските страни една след друга да влизат в НАТО и Евросъюза. Това разширяване трябва да се провежда чрез всякакви средства, защото в противен случай американската ръководна роля би могла да бъде поставена под съмнение (страница 121).

"НАТО подсигурява не само институционални рамки за
реализиране на американско влияние върху европейските
вътрешни работи, но и НАТО е основата за политически
решаващото военно присъствие на САЩ в Европа."

(страница 79)

Разширяването на НАТО служи основно за гарантиране на господство на САЩ върху целия свят.

"В случай че настъпи застой в ръководеното от САЩ
разширяване на НАТО, то това би бил краят на
американската политика за цяла Евразия. Такъв провал
би дискредитирал американската ръководна роля и би
провалил плана за експандираща Европа. Такъв провал
би деморализирал средноевропейците и вероятно би
разпалил латентния и посърнал за момента апетит на
Русия към средна Европа."

(страница 129)

С това става ясно, че Евросъюза е средство за САЩ, да инструментализира европейските страни, за покоряването на Азия. След като Европа, като наемник на САЩ, трябва да покори цяла Азия, т.е. да води нападателни войни, тогава на Европа и трябват гладиатори и наемни войници, които да защитават господарите си. За такива цели наборните армии не са подходящи, тъй като те в демократичните страни защитават свободата и независимостта им. Но като инструмент за господство, наборните армии са трудно приложими. За това армиите в страните от НАТО биват систематично превръщани в наемни войски.


Още по темата:

Йерархията в Новия световен ред

Нов световен ред

Планът на САЩ за световно господство

Джеймс Пол Варбург

Джордж Сорос

Рокфелер

Victoria Nuland и Robert Kagan

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker