Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Подривна дейност

loading...
За налагане на Новия световен ред е необходимо основополагащите структури на обществото и неговите културни традиции да бъдат сринати и суверенните държави да бъдат дестабилизирани чрез подривна дейност. За подриване на традициите, религията и обществения морал, Новият световен ред насажда нова представа относно половете.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Жените по целия свят, според Новия световен ред, трябва да забременяват от най-богатите мъже, респективно от мъжете на държавата-господар. За тази цел феминистки движения и организации за защита правата на жените, подклаждат конфликти между половете.

За да се превъзпита успешно младото поколение, трябва мненията и спомените на старото поколение, да бъдат заличени или осмени. За тази цел Новият световен ред си послужва с подклаждане конфликти между поколенията, характерно и за водене на психологическа война.

Към подривната дейност в областта на културата принадлежи и осмиване на българската азбука: За честването на 24 май 2017 г., романа на Иван Вазов "Под игото" бе издаден на шльокавица.

"Като предизвикаме хаос в Съветския Съюз, ние ще подменим у хората незабелязано тяхната ценностна система. Как? Ние ще намерим единомишленици... помощници в самата Русия. Ние всячески ще поддържаме така наречените творци, които ще насаждат и вдълбават в човешкото съзнание култ към секса, насилието, съдизма, предателството... Незабелязано ние ще способстваме за оглупяването на чиновниците, корупцията и безпринципността. Честността и порядъчността ще бъдат осмивани и ще се превърнат в анахронизъм. И само изключително малка част от хората ще се досещат или даже ще разберат какво става. Но тези хора ние ще поставим в безпомощно състояние, ще ги превърнем в посмешище, ще ги обявим за малоумни."
Allen Dulles - бивш директор на ЦРУ и съосновател на Радио "Свободна Европа"


"...End the war, somehow everything settled down, settled. And we'll throw everything we have, all gold, all material power or resources to the stultification and fooling people ... Sowing chaos in Russia, we are quietly replacing them on the false values ​​and make them believe these false values. How? We'll find like-minded people, their helpers and allies in Russia itself. Episode by episode will be played on the grand scope of the tragedy of the death of the rebellious people on earth, the final irreversible extinction of his self-consciousness. From the literature and art, for example, we will gradually root out their social identity. Break with artists, mapping them to engage in hunting picture, the study of the processes that occur deep in the masses. Literature, theater, film - all will depict and glorify the basest human emotions. We will do our best to support and raise the so-called artists who will plant and grind into the human consciousness of the cult of sex, violence, sadism, betrayal - in short, of all immorality. In the administration of the state, we will create chaos and confusion. We will quietly but actively and continuously promote the tyranny of officials, bribe takers, unprincipled. Bureaucracy and red tape will be built into a virtue. Honesty and integrity will be mocked, and no one will need to become a relic of the past. Rudeness and arrogance, lies and deceit, drunkenness and drug abuse, animal fear each other, and the shamelessness and betrayal, nationalism and hatred of the peoples, above all, enmity and hatred for the Russian people - all this we will smartly and quietly cultivated. And only a few, very few will guess or understand what is happening. But these people we put in a helpless position, turn into ridicule. Let us find a way to defame and call the dregs of society ... We will take on people from his childhood, teenage years, we will always be the main emphasis is on youth, let us break down, corrupt, defile it. We will make them spies, cosmopolitans. That's how we do it."
Allen Dulles - Director of Central Intelligence (de facto head of the U.S. Central Intelligence Agency)


Още по темата:
Йерархията в Новия световен ред

Представата за собственост в Новия световен ред

Збигнев Бжежински за Новия световен ред

Неолиберализъм

Планът на САЩ за световно господство

Евро-атлантически ценности

Ролята на феминизма в Новия световен ред

Билдърбъргски клуб

Глобализация и глобализъм

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker