Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Последствията от плана "Ран-Ът"

Не е конспирация, а всеобщо известен факт, че приватизацията неминуемо води до съкращаване на наемоработниците и увеличаване на безработицата.

Официално известен факт, е и че безработните хора са подложени на постоянен психотерор от страна на държавата, посредством службите по заетостта, но и посредством обществото и създаването у тях на чувство за малоценност и липса на реализация и обществено признание.

Всеобщо известен факт е, и че увеличаване на безработицата води до намаляване на заплатите на наемоработниците, тъй като предлагането на работна ръка надвишава търсенето.

Не е конспирация, а всеобщо известен факт, че приватизиране и комерсиализиране на медицинското обслужване и последвало ограничаване достъпа до медицинска помощ за широките слоеве, води до намаляване продължителността на живота и увеличаване на детската смъртност.

Всеобщо известен факт е, и че приватизацията на благата на България е единствената алтернатива, шефовете на Ричард Ран и Роналд Ът да се сдобият с благата на България.

Доколкото процеса на стопяване на населението е характерен не само за България, а и за цяла Източна Европа и бившите Съветски републики (най-силно в бившето ГДР), то може да се приеме, че такъв план на "Ран-Ът" за геноцид конкретно над българите, не съществува.

Най-вероятно при дискусиите с българската група, ръководена от проф. Иван Ангелов, в която взимат участие както представители на БСП, така и представители на СДС, просто са били обсъждани неизбежните последици от масовата приватизация, ограничаване намесата на държавата в икономиката и произтичащите от това влошаване на социално-битовите условия и намаляване продължителността на живота и на раждаемостта. И в зоопарка животните не раждат, ако не се отнасят добре с тях!

Друг е въпросът до колко българските участници в изготвяне на плана за "Националната стратегия Ран-Ът", са осъзнавали защо EUSA поставят условие за инвестиции - приватизация на животоподдържащите отрасли, хотелите и националните блага, а не само на фабриките и заводите.

Дали и гръцките, ирландските, испанските, италианските, португалските и пр. политици и икономисти, са чели приказката за "Прасето, козата и овена" и са били наясно на какъв път ги водят "съюзниците" от Евросъюза...

www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker