Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Целите на "Плана Ран-Ът"

Пропагандата на неолибералите гласи, че "Плана Ран-Ът" целял да подобри икономиката и да повиши жизнения стандарт на населението в България и затова била необходима приватизация на средствата за производство и националните блага, с цел да бъдели по-добре стопанисвани.

Изискването от Запада за легитимиране на частната собственост и последвалата приватизация, е изискване България да се приведе в нужния вид, т.е. да осигури достъп до благата си, както при полово сношение се изисква от пасивния партньор да застане в колянно лакътна поза, за да осигури достъп до отверстията си, в които активния партньор да проникне/в икономиката да инвестира.

Аналогично на пледирането от Запада за приватизация на националните блага в източно-европейските страни, е пледирането от Запада за права на жените в ислямските страни.

Homo economicus не се интересува от икономиката на държавата и още по-малко от жизнения стандарт на населението ѝ, а единствено от пари да направи повече пари. Както при полово сношение, активният партньор не се интересува от жизнения стандарт на пасивния партньор и още по-малко от този на децата му, а се интересува единствено от задоволяване на собствените си физиологични потребности.

В историята на човечеството едва ли има друг подобен пример за такава уникална възможност, Запада да се сдобие без бой с половин континет - Златната кокошка на Запада.

"Je weniger wahrscheinlich die Gelegenheit ist,
desto schlimmer wird es sein, sie zu versäumen,
wenn sie sich ergibt, denn die Erfahrung, die
sie bietet, wird fast einzigartig sein."

Friedrich von Hayek
(Die Verfassung der Freiheit,
3. Auflage, Tübingen 1991, im Original 1960)


"Колкото по-нищожна е вероятността за
удобен случай, толкова по-страшно е да бъде
пропуснат, когато се появи, защото
възможността която предлага е почти
уникална."

Фридрих фон Хайек
- един от светилата на неолиберализма.


www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker