www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Нуждата от "Плана Rahn & Utt"

Докато конспиративните теории третират въпросната "117-а страница от поверителна част на "програмата Rahn & Utt", неолибералите убеждават, че социализма бил фалирал, както стоматолога убеждава пациента, че зъба му е разрушен и трябва да го извади, защото протезите са по-скъпи от пломбите.

Пропагандата на неолибералите поучава, че социалистическата икономика на България била фалирала, защото комунистическото ръководство било изнесло златния резерв на България и защото при социализма всички живеели като търтеи и получавали пари от държавата, без да работят.

За периода 1979-1988 г. (т.е. в годините на Перестройка) САЩ увеличава БВП със 182%, Япония със 275%, Германия със 158%, Франция със 157%, а България с 234%. Това ще рече, че България по време на комунизма, никога не е била в рецесия, камо ли фалирала, както поучават западните инвеститори.

Социалистическата икономика има по-ниска производителност на труда, поради по-ниската експлоатация на трудещите се. Исторически е доказано, че по-ефективната експлоатация на масите при пазарната икономика, не води до повишаване на жизнения стандарт. Страните с най-нисък стандарт по света имат пазарна икономика, а не планова, но от това жизнения им стандарт не се повишава.

Благата в една държава, както и потенциала на отделните ѝ граждани, не се увеличават чрез смяна на обществения ѝ строй. Благата в една държава са константа, аналогично на игра с нулева сума.

Както един човек, продавайки собствения си труд, никога не изменя социалния си статус, независимо колко часа на ден работи, така и една държава чрез експлоатация на собствените си природни ресурси и собственото си население, никога не повишава жизнения си стандарт, колкото и да увеличава работния ден на трудещите се или да увеличава добива от природните си ресурси и да съсипва природата си.

Както отделния човек може да промени социалния си статус, единствено ако назначи други хора да работят за него, така и една държава може да повиши жизнения си стандарт, единствено ако експлоатира природните ресурси и труда на населението на други държави. А в "Плана Ран-Ът" не се предвижда България да ограбва други държави.

www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker