Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Твърдения относно "Плана Ран-Ът"

"На 117-а страница от поверителната част на програмата Ран-Ът се казва, че българската икономика, в условията на пазарен принцип е предназначена да изхранва 5 милиона души."

План за изхранване на населението има само при плановата икономика. Пазарната икономика не цели и не планира да изхранва население, особено когато става въпрос за чуждо население. Пазарната икономика цели да печели от населението пари.

"The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits."

Milton Friedman
The New York Times Magazine, September 13, 1970

"Социалният ангажимент на бизнеса
е увеличаване на печалбите."

Милтън Фридман
- един от най-значимите неолиберали

Когато прадедите на Richard W. Rahn и Ronald D. Utt, под егидата на Велики географски открития, отишли да цивилизират Америка, не планирали да изхранват нито местното индианско население, нито африканците, които докарвали на роботърговските си кораби.

Среща между две цивилизации:
- Каква е разликата между индианците и българите?
- Разликата е, че индианците не са канили такива като
Ран и Ът и не са им плащали хонорар.


www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker