Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Тайното приложение от плана "Ран-Ът"

Доказателства за съществуването на тайно приложение от 117 страници към плана "Ран-Ът", както и доказателства за несъществуването му, няма.

Доколкото процеса на стопяване на населението и падането на жизнения стандарт, според Индекса за човешко развитие е характерен не само за България, а и за цяла Източна Европа и бившите Съветски републики , то може да се приеме, че такъв план на "Ран-Ът" за геноцид конкретно над българите, не съществува.

При Обединението на Германия през 1990 г., немски експерти предвиждат намаляване продължителността на живота на населението в новоприсъединилите се източно-германски републики, поради очакващата ги масова безработица. По онова време и канцлерът Хелмут Кол заявява пред медиите, че Обединението на Германия ще струва на населението много лични жертви.

"Изкуството на лицемерието - то също иска жертви."
Владимир Хочински - (руски писател)

Най-вероятно при дискусиите с българската група, ръководена от проф. Иван Ангелов, в която взимат участие както представители на БСП, така и представители на СДС, просто са били обсъждани неизбежните последици от масовата приватизация, ограничаване намесата на държавата в икономиката и произтичащите от това влошаване на социално-битовите условия и намаляване продължителността на живота и на раждаемостта.

И в зоопарка животните не раждат, ако не се отнасят добре с тях!

Друг е въпросът до колко българските участници в изготвяне на плана за "Национална стратегия Ран-Ът", са осъзнавали защо EUSA поставят условие за инвестиции - приватизация на животоподдържащите отрасли, хотелите и националните блага, а не само на фабриките и заводите.

Дали и гръцките, ирландските, испанските, италианските, португалските и пр. политици и икономисти, са чели приказката за "Прасето, козата и овена" и са били наясно на какъв път ги водят "съюзниците" от Евросъюза...

www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker