Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Разлика между
робовладелски строй, феодализъм и капитализъм


Робовладелски строй, феодализъм и капитализъм, са системи на устройство на човешкото общество, основани на експлоатация на по-голямата част от населението, по правило 90% от населението, в полза на паразитираща прослойка привилегировани, съставляваща 10% от населението.

Робовладелски строй е общество, чиято икономика е основана на експлоатация на робски труд. Робство е състояние, при което една част от хората са собственост на някого - робовладелец или държава, при което собственикът разполага със собствеността си както пожелае, включително и с живота на своите роби. Основни класи на робовладелското общество, са робовладелци и роби. Съществували и свободни граждани, които представлявали средната прослойка, но техния дял от цялото население не е известен.

Феодализмът е обществен строй, чиято икономика е основана на експлоатация труда на безимуществени крепостни селяни. Основни класи при феодализма са собствениците на земята - аристократи, които определят политиката и правосъдието и командват войската и от друга страна крепостни селяни, наричани васали, които произвеждат благата - предимно селскостопанска продукция.

При феодализма съществува средна прослойка свободни граждани - занаятчии, лихвари, търговци.

За разлика от робовладелския строй, при който робовладелеца е имал право да се ползва от съпругата на своя роб когато си пожелае, при феодализма когато крепостен се женел, феодалът имал право само на първата брачна нощ с младоженката, при което я лишавал от девственост. Както при робовладелския строй, така и при феодализма, въпреки парично-стоковите отношения, натуралното стопанство е било преобладаващо.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Разликата между робовладелския строй и феодализма се състои в това, че при феодализма теоретически феодала не е имал право да разполага с живота на своите крепостни селяни, както и да ги продава за пари. Но в случай че продадел земята, с нея продавал и крепостните селяни, които я обитавали. Както при капитализма, в случай че една фирма фалира и бъде купена от друга фирма, то фирмата купувач, купува и работниците във фалиралата фирма. Но в практиката често се обявява фалиране на фирми с цел да се съкратят служителите в тях.
loading...
Капитализъм е икономическа и политическа система, основана на частна собственост, теоретически всеобщо юридическо равенство и свобода на предприемачеството, както и свобода на обогатяване на едни, за сметка на други. Синоним на капитализъм е пазарна икономика.


Разлика между капитализъм, феодализъм и робовладелски строй
Основната разлика между капитализма и предшестващите го феодализъм и робовладелски строй, е парично-стоковите отношения. Липсата на натурално стопанство, а с това и на възможността за икономическа независимост, прави възможно формално учредяване на човешки права на експлоатираните при капитализма. Тъй като при капитализма хората не могат сами да се изхранват от собствено производство и за да оцелеят физически, трябва всеки ден да работят за своите господари - буржоазията.


Прилика между робовладелски строй, феодализъм и капитализъм
Приликата между трите обществени системи - робовладелски строй, феодализъм и капитализъм, е че и трите имат пирамидна структура, при която тези които са отгоре живеят щастливо и безгрижно, а тези които са отдолу им правят услуга.


Още по темата:

Преход от една класа в друга

Преход от една икономическа система в друга

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker