Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
American Way of Life
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Причини за висок жизнен стандарт

Исторически е доказано, че по-високата производителност на труда при пазарната икономика, базирана на по-ефективна експлоатация на трудещите се, за разлика от плановата икономика на социализма, не води до повишаване на жизнения стандарт. Страните с най-нисък стандарт по света имат пазарна, а не планова икономика.

Както един човек, продавайки собствения си труд, никога не изменя своя социален статус, така и една държава чрез експлоатация на собствените си природни ресурси и собственото си население, никога не повишава жизнения си стандарт.

Китай например развива турбо капитализъм, като експлоатира само собственото си население. Успеваемостта и интелигентността на учениците в Китай са на първо място в света, икономиката на Китай бумти, но стандарта на живот на трудещите се китайци, не се повишава.

Благата в една държава, както и възможностите на отделните ѝ граждани, не зависят от обществения ѝ строй. Благата в една държава са константа, аналогично на игра с константна сума.

Както отделния човек може да промени социалния си статус, единствено ако организира други хора да работят за него, така и една държава може да повиши жизнения си стандарт, единствено ако експлоатира природните ресурси и труда на населението на други държави, респективно води завоевателни войни.

"Unser Wohlstand in Europa, in Deutschland
begründet sich zu einem erheblichen Teil
auf den wertvollen Ressourcen und der
Ausbeutung dieser Ressourcen in afrikanischen
Ländern. Und für diese Ressourcen bezahlten
wir keine ordentlichen Preise, denn die
Menschen könnten davon nicht leben."

Gerd Müller (CSU)

"Нашият висок жизнен стандарт в Европа, в Германия
е основан до голяма степен на драгоценните ресурси
и експлоатацията на тези ресурси в Африка. И за тези
ресурси не плащаме прилични цени и хората не биха могли
от това да преживяват.
"
Герд Мюлер - немски министър на развитието
Още по темата:

Жизнен стандарт

Покупателна способност
loading...
Ценообразуване

Инфлация

Известни забогатели хора

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker