Batak massacre
Antoni Piotrowski: Rzeź w Bataku (Bułgaria) 1876
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Оценки на Априлското въстание

Американският журналист Januarius A. MacGahan публикува в New York Herald и London Daily News впечатленията си относно зверствата на османите.
Джанюариъс Макгахан заминава за България на 23 юли 1876 г. След като на 28 юли посещава Филипополис, а на 1 и 2 август съответно Пещера и Пазарджик, Макгахан отпътува за село Батак, изпращайки впоследствие на своя вестник ярко описание на видяното от него:

"...We looked into the church which had been blackened by the burning of the woodwork, but not destroyed, nor even much injured. It was a low building with a low roof, supported by heavy irregular arches, that as we looked in seemed scarcely high enough for a tall man to stand under. What we saw there was too frightful for more than a hasty glance. An immense number of bodies had been partially burnt there and the charred and blackened remains seemed to fill it half way up to the low dark arches and make them lower and darker still, were lying in a state of putrefaction too frightful to look upon. I had never imagined anything so horrible. We all turned away sick and faint, and staggered out of the fearful pest house glad to get into the street again. We waled about the place and saw the same thing repeated over and over a hundred times. Skeletons of men with the clothing and flesh still hanging to and rotting together; skulls of women, with the hair dragging in the dust. Bones of children and infants everywhere. Here they show us a house where twenty people were burned alive; there another where a dozen girls had taken refuge, and been slaughtered to the last one, as their bones amply testified. Everywhere horrors upon horrors..."

"...Ние огледахме вътре в църквата, почерняла от изгорялата дървения, но не и разрушена, не и особено пострадала. Сградата бе ниска, с нисък покрив, поддържан от тежки неравномерно разположени сводове, които, доколкото можехме да видим, поглеждайки вътре, бяха с такива тавани, колкото висок човек да стои изправен под тях. Това, което видяхме вътре, бе твърде страшно, ако човек задържеше погледа си. Огромно количество частично обгорели тела лежаха там, техните овъглени и почернели останки, натрупани до половината от разстоянието до тъмния таван, правейки го да изглежда още по нисък и мрачен, тъй като лежащите в процес на гниене тела бяха прекалено страшни за гледане. Човек не би могъл да си представи чак такъв ужас. Всички отвърнахме поглед отвратени и замаяни и се заклатушкахме навън от тази къща на страшната напаст, щастливи да се озовем отново на улицата. Обиколихме селото и видяхме същото нещо отново и отново над сто пъти. Скелети на мъже, с прилепнали към тях дрехи и все още висяща плът, гниещи заедно, глави на жени, чиято коса се въргаляше в прахта, кости на деца и пеленачета, разхвърляни навсякъде. На едно място ни показаха къща, където двайсет души били изгорени заедно; на друго място десетина момичета били изклани до едно, след като се скрили - изобилно свидетелство за което са останалите там кости. Навсякъде - ужас след ужас..."

Американският учен, писател и дипломат Юджийн Скайлър, известява обществеността за зверствата на отоманите. Eugene Schuyler пише:

"...On every side were human bones, skulls, ribs, and even complete skeletons, heads of girls still adorned with braids of long hair, bones of children, skeletons still encased in clothing. Here was a house the floor of which was white with the ashes and charred bones of thirty persons burned alive there. Here was the spot where the village notable Trandafil was spitted on a pike and then roasted, and where he is now buried; there was a foul hole full of decomposing bodies; here a mill dam filled with swollen corpses; here the school house, where 200 women and children had taken refuge there were burned alive, and here the church and churchyard, where fully a thousand half-decayed forms were still to be seen, filling the enclosure in a heap several feet high, arms, feet, and heads protruding from the stones which had vainly been thrown there to hide them, and poisoning all the air. "Since my visit, by orders of the Mutessarif, the Kaimakam of Tatar Bazardjik was sent to Batak, with some lime to aid in the decomposition of the bodies, and to prevent a pestilence. "Ahmed Aga, who commanded at the massacre, has been decorated and promoted to the rank of Yuz-bashi..."

"... Навсякъде се виждаха човешки кости, черепи, ребра и дори цели скелети, глави на момичета, по които все още висяха дълги плитки, кости на деца, скелети, по които все още имаше дрехи. Видяхме къща, чийто под бе бял от праха и овъглените кости на трийсет души, изгорени живи вътре. Видяхме мястото, където селският първенец Трендафил е бил набучен на копие, а след това опечен, бидейки по-късно погребан на същото място. Видяхме една отвратителна яма, пълна с разлагащи се трупове. Видяхме яз на воденица, пълен с подути тела. Видяхме училищна постройка, където укритите двеста жени и деца впоследствие били изгорени живи. Видяхме църква и църковен двор, където все още бяха на показ полуразложените тела на хиляда души — висок няколко стъпки изпълващ ограденото място куп от ръце, крака и глави, подаващи се от камъните, които напразно са били нахвърляни върху им, за да ги скрият, а из цялото пространство се носеше ужасна смрад... След моето посещение управителят на санджака изпратил каймаканина на Татар Пазарджик в Батак с вар, та да ускори разложението на телата и да предотврати появата на епидемия... Ахмед Ага, който ръководил клането, бил награден и повишен в званието юзбаши..."

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Доказателства за настроението в руската общественост, се намират в редица литературни творби на Толстой, Достоевски и "В навечерието" на Тургенев.

Пред Френското Национално Събрание, Виктор Юго държи реч срещу зверствата на турското правителство при потушаването на Априлското Въстание.

В Италия Джузепе Гарибалди организира демонстрации в подкрепа на българите.

В САЩ New York Times излиза на 29 август 1876 под заглавие: "Зверствата на варварите в България".

Оскар Уайлд посвещава своя 6-ти сонет на хилядите загинали цивилни българи, вследствие масовите убийства.

Американските журналисти и дипломати документират събитията обективно, мотивирани чисто емоционално. САЩ по онова време не са преследвали геостратегически цели на Балканите. По онова време САЩ са били улисани в анексиране на апетитни територии от Мексико. Америка и не участва в Берлинския Конгрес 1878 год..

Но западно-европейските "доброжелатели" и в онази епоха, както и еврократите на днешно време, не са на същото мнение.
"Алтернативни историци", като Мартина Балева, оспорват исторически събития от българската история, като Баташкото клане. Според автобиографията ѝ, Мартина Балева между 2007–2009 год. е била стипендиант на Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Същата неправителствена организация Фридрих-Науман-Фондация за свободата, която подкрепя "протестите на ранобудните" през 2013 г. и финансира учредяването на Европейски институт "Помак" в Швеция.

Става въпрос за същите онези ревизионисти, които оспорват и въстанието на Ивайло и произхода на славяните и правото на първата брачна нощ.

"Който контролира миналото, контролира и бъдещето,
а този който контролира настоящето,
той е всевластен и над миналото."

Джордж Оруел

Според някои български политици, проекта на Мартина Балева, както и обкръжаващата я клика от "историци", "журналисти" и "художници-експерти", като Ulf Brunnbauer, Sonja Zekri и Vladimir Mitrev, се била финансирала от Турция, за да я приемели в Евросъюза. Приемането на Турция в Евросъюза не зависи от далечното ѝ историческо минало, така както приемането на Германия не зависеше от геноцида, който нацистите в съвсем близкото минало упражняват върху половин Европа.

А "творци", като Мартина Балева и Владимир Митрев, трябва нещо да работят, за това че ядат немски хляб.
Както казват немците:
"Wes Brot ich ess', des Lied ich sing'."
"Чийто хляб ям, неговата песен пея."Още по темата:

Османско владичество

Революции

Причини за избухването на априлското въстание
loading...
Причини за неуспеха на априлското въстание

Хронология на Априлското въстание

Последствия от Априлското Въстание

Живота на българите в османската империя

© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker