Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Капитализъм,Социализъм
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Капитализъм,Социализъм Colour revolution
Anaglyph 3D images

"Proletarier aller Länder vereinigt Euch!"
Karl Marx & Friedrich Engels

"Пролетарии от всички страни, съединявайте се!"

"Корпорации от всички страни, монополизирайте се!"Разликите между социализма и капитализма.

Думата капитализъм на западно-европейските езици е неприлична дума. Термин въведен от Карл Маркс за обозначаване на Западните Демокрации.

Думата социализъм или комунизъм, най-често асоциира с представата за държавно устройство, при което няма блясък и охолство, а мъжете не са привлекателни, защото нямат "вторични полови белези" и всички, дори и хубавите жени, трябва да стават рано сутрин, за да ходят на работа.


Дефиниция за социализъм е:
"От всекиго според способностите,
всекиму според труда."


Дефиниция за комунизъм е:
"От всекиго според способностите,
всекиму според потребностите."


Дефиниция за капитализъм е:
"От масите според търсенето на пазара,
на елита в повече от потребностите."


Комунизмът е общество в което няма крадци и проститутки, защото няма пари, има изобилие, всичко е безплатно и всички са равни.

Докато тази визия остава за комунистите утопия, то за държавите с капиталистическо устройство, тя отдавна е реалност. Не за цялото население, а за една тънка прослойка от капиталистическото общество, за онези които обитават частни жилищни квартали от затворен тип, където цари всеобщо благоденствие и равенство между хората и липсва класова борба.

Капитализмът за богатите е комунизъм, а за всички останали е свобода в потребителския им избор: Ако искат могат да емигрират, ако искат могат да теглят потребителски кредити, за да плащат сметките за ток и парно на чуждестранните "инвеститори", ако искат могат и да се самозапалят, в знак на протест.

"Ungleichheit ist nötig. [...]
Wenn wir garantieren, dass jedermann
am Leben gehalten wird, der erst einmal
geboren ist, werden wir sehr bald nicht
mehr in der Lage sein, dieses Versprechen
zu erfüllen."

Friedrich August von Hayek
(Interview mit der Wirtschaftswoche, 1981)

"Неравенство трябва да има. Ако започнем да
гарантираме на всеки, който се е родил, че
и ще живее, тогава много скоро няма да сме
в състояние да удържим това обещание."

Фридрих фон Хайек
- един от най-безскрупулните неолиберали.

По време на социализма в Източна Европа, проституцията се счита за неморална, тъй като според социалистическия морал, всички хора са равни и всички жени имат еднакво право да имат семейство, а не една част от жените да служат само за развлечение.

При капитализма и при фашизма напротив, хората се възпитават, че не са равни и не трябва да разчитат на еднакви перспективи за просперитет.

Неравенството между хората при пазарната икономика се насажда и култивира посредством средствата за масова информация и образованието.

* Професията на богатите

При капитализма на богатите не им се налага да работят, за да преживяват и не им се налага да се съобразяват с търсенето на пазара, при избора на професия. Богатите не си търсят работа по обява, не си подготвят "CV" за да участват в конкурс, не се явяват на Casting и не чакат да срещнат голямата си любов в кварталната дискотека.

За богатите, още в момента когато се раждат, се знае че когато порастнат ще учат в елитни университети, а даже и нищо да не учат, ще се прославят и ще станат гениални и велики. Т.е. за тях не съществува пазарна икономика, за тях съществува планова икономика не само за 5 години, както петилетния план при социализма, а за много поколения напред в бъдещето.

Ангела Меркел например е родена в Хамбург (Западна Германия) и само няколко седмици след раждането ѝ, тя и родителите ѝ "емигрират" в ГДР. От по-добрата Германия, в по-лошата Германия. Ангела Меркел не посещава нито детски ясли, нито детска градина. Т.е. още в момента на раждането ѝ, е започнала подготовката ѝ за бъдещ канцлер на Германия. Даже още преди да е ходила на Casting пред Билдърбъргския Клуб!

Филип Рьослер, който от 2011 година заема различни постове на министър в Германия, е осиновен виетнамец, на когото не се знаело датата на раждане. Знаело се само, че като порастне ще работи министър. Стив Джобс също бил осиновен, както и Хачо Бояджиев.

"I always knew I was going to be rich.
I don't think I ever doubted it for a minute."

-Warren Buffett

"Винаги съм знаел, че ще стана богат.
Не си спомням някога, даже и за една минута,
да съм се съмнявал в това."

- Уорън Бъфет - милиардер, един от най-богатите хора в света

* Любовта при богатите

"In politics, nothing happens by accident.
If it happens, you can bet it was planned that way."


"В политиката няма нищо случайно.
Ако нещо се случи, то така е било замислено."

Франклин Д.Рузвелт

Както в политиката, така и в любовта няма нищо случайно. Когато хората не знаят или не искат да назоват причините за нечий успех в професията или в личния живот, те говорят за шанс, късмет или любов. Мъже, които са започнали от нула, а в последствие са станали милионери, по правило още в периода докато са били на нула, са имали сексуални връзки с красиви жени. Не защото жените имали нюх, а защото са разполагали с информация от надежден източник. Информация, която грижливо е била прикривана от обществото.

"Die einzig wichtige Tat im Leben einer Frau
ist die Wahl des richtigen Mannes (sie darf
sich sonst überall irren, hier nicht)..."

Esther Vilar

"Единствената важна стъпка в живота на жената,
е изборът на точния мъж (тя може да си позволи за
всичко друго да сгреши, но тук няма право да греши)..."

Естер Вилар - германо-аржентинска писателка.

Нацисткият военнопрестъпник, висш офицер от SS - Adolf Eichmann, след капитулацията на фашистка Германия, успява да избяга през различни страни, с различни фалшиви паспорти и се устройва в Аржентина. Навсякъде Eichmann работи непривлекателна и нископлатена работа и официално пред обществото живее при мизерни условия. В Аржентина Адолф Айхман се оженва за млада, красива латиноамериканка, чийто снимки показват по немската телевизия в предавания от средата на 1990-те.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Когато агенти на "Mossad" питат младата му съпруга за него, тя се уплашва. Очевидно красивата латиноамериканка не просто е надушила "Златната кокошка", а е разполагала с информация от благонадеждни източници.

По-късно "историци" излизат с друга "официална" версия, че Eichmann от начало се издържал от кокошкарство - бил закупил 100 кокошки и продавал пилета на пазара, по-късно пък работил като автомонтьор и с работа си бил спестил пари (не със златните зъби от 6.000.000 евреи), с което си бил финансирал фалшиви паспорти и трансфер до Южна Америка.

И през 1950-те Adolf Eichmann успял да прибере семейството си в Аржентина - съпругата му Vera Liebl с трите деца и че същата съпруга Veronika Liebl (1909-1997) на 46 годишна възраст била родила четвъртия син на Айхман - Рикардо Айхман.

Според официални данни (Statistische Bundesamt) от родените през 2010 г. в Германия 677.947 деца, само 576 са от майки над 46 години. Т.е. по-малко от един на хиляда. Но не е изключено през 1950-те, медицината да е била по-напреднала и жените дори в менопауза да са раждали.

Ricardo Francisco Eichmann, роден 1955 в Буенос Айрес, по настоящем е професор в Eberhard Karls Universität Tübingen и директор на отдела за Ориента на Deutsche Archäologische Institut (DAI). Вероятно за да не се пречи на кариерата му, Германия е променила историята си.

Когато парите говорят,
дори и фактите мълчат.


Едно от предимствата на капитализма пред комунизма е, че хората имат свобода в потребителския си избор: Да разсъждават логично или да вярват на "историци" и средства за масова (дез)информация.

* Разпределение на благата

Както при комунизма, така и при капитализма, основната функция на държавата е, да съхранява диспропорциите в разпределението на благата между класите и да не допуска преминаване от една класа в друга (основната идея във филма на Андрю Никол - "Дилъри на време").

"We must be very careful when we speak of exercising
"leadership" in Asia. We are deceiving ourselves and
others when we pretend to have answers to the problems,
which agitate many of these Asiatic peoples. Furthermore,
we have about 50% of the world's wealth but only 6.3 of
its population. This disparity is particularly great as
between ourselves and the peoples of Asia. In this
situation, we cannot fail to be the object of envy and
resentment. Our real task in the coming period is to devise
a pattern of relationships, which will permit us to
maintain this position of disparity without positive
detriment to our national security. To do so we will
have to dispense with all sentimentality and daydreaming;
and our attention will have to be concentrated everywhere
on our immediate national objectives. We need not deceive
ourselves that we can afford today the luxury of altruism
and world benefaction... In the face of this situation we
would be better off to dispense now with a number of the
concepts which have underlined our thinking with regard
to the Far East. We should dispense with the aspiration
to 'be liked' or to be regarded as the repository of a
high-minded international altruism. We should stop putting
ourselves in the position of being our brothers' keeper
and refrain from offering moral and ideological advice.
We should cease to talk about vague — and for the
Far East — unreal objectives such as human rights,
the raising of the living standards, and democratization.
The day is not far off when we are going to have to deal
in straight power concepts. The less we are hampered by
idealistic slogans, the better."

George Kennan 1948

"[...]Ние притежаваме 50% от благата на Земята, въпреки че
съставляваме само 6,3% от населението на Земята. В такава
ситуация ние неизбежно предизвикваме завист и възмущение.
Нашата главна задача в близко бъдеще е, да създадем в света
такъв ред, който да запази тази диспропорция, без да застрашава
нашата национална сигурност. За да се сдобием с това, ние
трябва да се разделим със всякаква сантименталност и
романтичност и да се съсредоточим на нашите най-важни национални
интереси. Не трябва да се заблуждаваме, че можем да си позволим
лукса да сме алтруисти и да направим щастлив целия свят[...]
Ние трябва да престанем да си поставяме нереалистични цели, като
например човешки права, повишаване на жизнения стандарт и
демократизация. Не е далеч момента, в който нашите действия ще
се ръководят от пресметливост и властване чрез сила.
Колкото по-малко скрупули имаме, толкова по-добре."

Джордж Фрост Кенан - американски историк,
дипломат, главен стратег във външната политика
на САЩ


Разпределението на ролите между държавите, се описва в книгата на Zbigniew K. Brzezinski - "The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives"/"Голямата шахматна дъска" (страница 26, 65, 66). Американският стратег Збигнев Бжежински дефинира световната йерархия, като разделя държавите, в това число и демократично ориентираните държави, на васални държави , които трябва военно да останат доминирани от САЩ, провинции, които трябва да се прекланят и почитат господството на САЩ, протекторати и колонии, както и варвари, на които според Бжежински, трябва да се пречи да се съединяват.

Принципът на разпределение на благата между държавите е същият и вътре в самите демократични държави. Според проучване на немското правителство за Германия през Септември 2012, "Süddeutsche Zeitung" публикува данни за 10-те процента от населението - богатите, които притежават повече от половината блага на цяла Германия.

През 1998 година, богатите 10% от населението притежавали 45% от благата на Германия, през 2008 в техни ръце са вече над 53% от богатствата на държавата, докато 50% от германците трябва да преживяват само с 1% от благата на родината си.

Според проучването за 40% от населението на Германия, заплатите са се понижили съобразно с инфлацията.

За периода 1992-2012 частната собственост в Германия от 4,5 билиона евро, се е увеличила на 10 билиона евро. Края на Студената Война и Обединението на Германия, направи богатите повече от два пъти по-богати. Паралелно на прогресивното увеличаване на частната собственост, намалява държавната собственост в Германия, според проучването с 800 милиарда евро.

Интересен феномен представлява фактът, че бедните не се замислят как биха могли да се оганизират срещу тези, които са причината за безизходното им положение, а се замислят единствено как да изкарат някакви пари при богатите. Както свинете в кочината не се замислят, че ако ядат по-малко, по-бавно ще се угоят и по-дълго ще живеят.

Разликата между свинете и бедните хора е,
че на свинете не им се налага да работят, за
помията с която ги хранят.* Митът за американската мечта

Във всички обществени системи, още от древността, управляващите поучават управляваните, че "Човек сам кове съдбата си" - Self-made man.

"Faber quisque suae fortunae."
"Всеки е ковач на своята съдба."

Appius Claudius Caecus -
римски политик
(340 преди Новата ера - 273 преди Новата ера)

От това следва че ако си беден, то е защото си некадърен, а не защото обществото не ти е дало възможност да станеш богат. При капитализма има всичко, всичко се продава и купува за пари и ако нямаш пари да си го купиш, сам си си виновен.

* Ролята на интелигенцията в държавата

Както при социализма, така и при капитализма, критично настроени към управляващите са интелектуалците. Всъщност проблемът с интелигенцията е съществувал и по време на робовладелския строй - пардон, през древността. Робите често са били по-образовани от робовладелците.

"Най-големият враг на всяка
пропаганда е интелигенцията"

Йозеф Гьобелс - министър на пропагандата
на Нацистка Германия.


И при двете системи, социалистическа и капиталистическа, по правило са доволни от правителството прекариата. Но при капитализма по-голяма част от населението са доволни от режима, защото по-голяма част от населението са необразовани, а и от тежката работа не им остава време да се замислят.

През 1970-те, комунистическите правителства въвеждат задължително средно образование и безплатни учебници. Според комунистите образованието трябвало да има висок приоритет във вътрешната политика.

При демокрацията на днешно време напротив, твърди се че ограмотяването на широките слоеве от народа при социализма е било грешка, както е било грешка инвестиране в промишленост. България е трябвало да стане бананова република, с мнозинство необразовани и неграмотни (виж "План Моргентау").

Социализмът одържавява средствата за производство, собственост на една тънка прослойка от бществото и инвестира в интелигениция, по пример на Che Guevara, която интелигенция се превръща в гробокопач на социализма.

Колкото по-малка по численост и по-унизена е интелигенцията на една държава, толкова по-малко недоволни от управлението и по-малък риск от революция.

"It is well enough that people of the nation
do not understand our banking and money system,
for if they did, I believe there would be a
revolution before tomorrow morning."

Henry Ford - founder of the Ford Motor Company.

"Хубаво е, че хората не разбират нашата банкова и
парична система, защото ако разбираха, сигурен съм
че още преди съмване щеше да има революция."

Хенри Форд

Нискоинтелигентният човек изхожда от собственото си битие, в преценката си за другите. Свинята в кочината не си мисли, че в гората има глигани, които не ги кастрират и не ги колят.

Гладният на сития не вярва.

Този, на когото проблема е как да отгладува сметките си за електричество, не може да повярва че има хора, на които проблема им е как да утроят милионите си. Не може да повярва и че тези с милионите се надсмиват над онези, които си мечтаят един ден да се събудят без дългове за неплатени сметки.

* Общи черти на комунизма и капитализма

Независимо от прокламираните принципни различия между социалистическата форма на управление и капиталистическата или както още е прието за благозвучие да се нарича - демократична форма на управление, и двете системи страдат от едни и същи болести, и двете системи по едно и също време преживяват икономически възход и икономическа криза.

И двете системи - капитализъм и социализъм, са основани на непрекъснат прираст на икономиката. Непрекъснато увеличаване производителността на труда, непрекъснато увеличаване на благата, увеличаване на населението, увеличаване потреблението на стоки.

Икономиката и на двете форми на управление - капитализъм и социализъм, е псевдонаучна, защото ресурсите на Земята са строго ограничени и не могат непрекъснато да се увеличават, както се увеличава паричната маса.

Комунистите се опитват да решат конфликтите в обществото, като елиминират капитала и ликвидират собствениците му. За разлика от комунистите, капиталистите ликвидират работните места и хората, заети в труда.

Според някои западни десни политици, след рухването на социализма и комунизма в световен мащаб, скоро ще рухне и капитализма в световен мащаб. Тези политици се опитват да прогнозират какъв строй ще дойде след капитализма.

Комунистите експериментират в борба с корупцията, въвеждат анонимни приемни изпити в учебните заведения, конкурси за назначаване на работа, които не след дълго се превръщат във фарс. В края на 1970-те в музикалната академия решават да провеждат приемните изпити зад завеса. Кандидатите свирят едно и също произведение, а изпитващата комисия не ги вижда, а само ги слуша зад завесата. Поради "грешките" в оценките, тази практика се прекратява. Също и на Запад експериментират с провеждане на конкурси зад завеса. Но западняците са по-дисциплинирани от българите и поставят надзиратели, които да следят стриктно реда на влизане на кандидатите, за да не стане "грешка".

През юни 2012 Freie Universität Berlin публикува резултатите от проведена между 2009 и 2012 година анкета върху 5000 ученика в цяла Германия. Според публикуваната статистика, около 40% от учениците от 9-ти и 10-ти клас, не правят разлика между фашизъм, социализъм и демокрация. Това ще рече, че техните родителите в къщи не са във възторг от Обединението на Германия и от "защитените" човешки права при капитализма.

* Дефицит при социализма и при капитализма

Важно място в неолибералната пропаганда, заема прословутия дефицит на стоки при социализма. Т.е. населението след като удовлетвори основните си потребности - храна, вода, топлина, подслон, комуникации, медицинска помощ, му остават средства за закупуване на стоки, които ги няма в достатъчно количество на пазара.

При капитализма изобилието на стоки и услуги на пазара, е основано на дефицит в удовлетворяване на основните потребности на по-голямата част от населението. Според Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, за първото тримесечие на 2013 г. шест милиона българи - 85.94% от населението, се издържат с по-малко от 560 лв. 85.94% от българите за да са сити, трябва да се откажат от лекарства или ако си купят лекарства, трябва да гладуват, за да могат 14,06% от българите, да си купуват стоки и да ползват услиги, от които изобщо нямат нужда.

Антикварни книжарници
При социализма, както и при капитализма съществуват антикварни книжарници, в които се продават книги (от части на баснословни цени), които по някакви причини не се преиздават. При социализма това са романи от западни автори, поради диспропорционално тиражиране на "Съчиненията на Тодор Живков".

При капитализма в антикварните книжарници се продават учебници за студенти, културолози и учени, издадени през време на социализма. Интересът към старите учебници е породен от дефицита на интелектуален елит при капитализма, който да е в състояние да напише адекватни нови учебници. А старите учебници не се преиздават, за да не конкурират творенията на подбрания от Запада интелектуален елит.

* Икономическа криза при социализма и при капитализма

Икономическата криза според комунистическата философия била характерна само за стихийната икономика на капитализма. На практика и двете системи - капитализъм и комунизъм в едно и също време преживяват икономически възход (периода 1950-1970) и рецесия след 1973 (петролната криза).

Според някои източници, петролната криза 1973 е била планирана на Билдърбъргската среща в Салтшьобаден/Швеция, с цел да се укрепи американската валута и американската икономика, като за целта е бил създаден дефицит на нефт.

* Ограничения за натрупване на богатство

В социалистическата държавна система съществуват известни ограничения за богатствата на богатите, като например собственост на недвижимо имущество. Така например в някои посткомунистически държави от Източна Европа, все още съществуват данъчни ограничения за собственост на голямо количество недвижимо имущество. В една от най-демократичните държави - Германия, облекчение от данъци при покупка на жилище за собствено ползване се отменя в началото на 1990-те (след рухването на Източна Европа). Но при закупуване на второ, трето и пр. жилище, т.е. с търговска цел, тогава облекчението от данъци е значително.

Плановата икономика и ограниченията за забогатяване в социалистическата държавна система, пораждат дефицит на някои стоки, пораждат и дефицит на крайно бедни и затънали в дългове хора, които да са готови на всякакви компромиси със здравето си и човешкото си достоинство, за пари.

При капитализма не съществуват ограничения за собствеността на богатите, не същетвуват ограничения и за мизерията на бедните.

През 2014 г. американски съд осъжда Rudy Kurniawan на 10 години затвор, 20 милиона долара глоба и 28 милиона долара обезщетение, за това, че разменял етикетите на бутилки вино "Chateau Lafite Rothschild" от 1964 г. с етикети и коркови тапи с надпис 1961 г. Жертва на измамника е Bill Koch - мултимилиардер, който според негови признания, имал колекция от 40.000 бутилки вино. Поставени в изправено положение една до друга, 40.000 бутилки биха заели площ от 12.000 m².

* Управление на масите

При социализма, средствата за производство са държавна собственост, което е firewall срещу лукавите "инвеститори". Управлението на масите при социализма е основано на гарантиране оцеляването на всички, при запазване дистанция между привилегированата прослойка в обществото и масите.

Управлението на масите в съвременните демократични държави с капиталистическа икономика, се основава на теорията на Ейбрахам Маслоу. Според Abraham Maslow, човешките потребности са пирамида.

В най-широката част на пирамидата стоят физиологичните потребности - въздух, вода, храна.

Следващото ниво по-нагоре в пирамидата е нуждата от топлина.

Още по-нагоре - защитеност от врагове, т.е. собствен дом.

Само когато всички те са удовлетворени, човек мисли за социални контакти, любов.

Следва потребността от социално признание, известност.

Още по-нагоре идват естетически потребности и още по-нагоре потребност за власт.

Докато си гладен, гол и бос, не мислиш за политика!

Еднинственото неуспоримо предимство на капитализма е свободата на словото. И винаги свободата на словото се натъртва като аргумент, за преимуществото на капитализма, пред социализма. Проблемът на свободата на словото, е че не се вписва в нито едно стъпало, на пирамидата на Maslow. Т.е. свободата на словото нито може да се потребява, нито открива възможности за някакъв просперитет.

Основавайки се на пирамидата на Маслов, първата фаза на демократизиране на източноевропейските страни, започва със западни "инвестиции" в сферата на топло- и електроцентралите, пречиствателните станции за питейна вода - техника, наричана "план на контролните точки"(milestone plan).

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs в нейно специално проучване прогнозира, че вече през 2025 година, една трета от населението на Земята ще бъде лишено от достъп до чиста питейна вода. За "инвеститорите" въздуха все още не е интересен, поради физическите му свойства и невъзможността да ограничат достъпа до въздух.

Следва либерализиране цените за електроенергия, отопление и вода, след което на голяма част от населението се налага да теглят потребителски кредити, за да издържат чуждестранните инвеститори.

По-нататък монополизиране на комуникациите, например продаване на "Българска телекомуникационна компания" БТК, на Вива Венчърс (Viva Ventures) . За сравнение: цената на телефонен разговор в страните не членуващи в Евросъюза е 1 стотинка, при приблизително еднакъв жизнен стандарт, като в България, а цената за електроенергия и отопление в държавите с диктатура, е 5 пъти по-ниска, от тази в демократична България.

Еврокрацията не пощадява и Гърция. 20 години след приватизирането на България, инвеститорите се насочват и към Гърция да проведат "Катастройка".

Затънала в дългове, Гърция е принудена да продава електроцентралите си, пречиствателните станции за питейна вода, телекомуникациите. Резултата е: 54,3 % от младите са безработни, голяма част от средната прослойка и бездомни, покачване броя на самоубийствата с 40%. Гръцкото правителство увеличава драстично данък сгради, от което може да се предположи каква манджа са им сготвили фарисеите от ТРОЙКА - Европейският Съюз (ЕС), Международният валутен фонд (МВФ) и Европейската Централна Банка (ЕЦБ).

Повечето хора не знаят, че в договора с Евросъюза липсва клауза, която регулира отношенията със съответната държава, в случай че тя поиска да напусне Евросъюза.

Но еврократите със сигурност ще предложат и на гърците решение на проблема.

През октомври 2012 немският министър на финансите Wolfgang Schäuble излиза с предложение Евросъюза да открие банкова сметка на Гърция, която да се ползва само за изплащане на дълговете на Гърция, но не и за заплати, пенсии или социални дейности и здравеопазване - приказката за Лисицата и щъркела. Безплатното сирене в мишеловките не цели да нахрани мишките.

Накратко с парите на европейските данъкоплатци няма да се помага на гръцкия народ, а ще се помага на банките, отпуснали кредити на Гърция. За да може тази постановка да издържи и до следващия театрален сезон, се разиграва хорор-сценарий, при който Гърция напуска еврозоната.

Еврокрацията не пощадява и Испания, с официална безработица от 25,02 процента, 52,2 % от младите. Първа програма на немската телевизия провежда разследване през октомври 2012: Голяма част от испанците в столицата са принудени да продават тялото си за да си платят сметките.

Става въпрос не за проституция, а за продажба на коса, яйцеклетки и кръв. Цените за човешка коса варират, според качеството и дължината, между 8 и 500 евро. Специализирана в областта на търговия с човешки яйцеклетки и ембриони, е клиниката Ginefiv с доктор Victoria Villafáñez. Цена за една яйцеклетка - 1000 евро.

Но Dr. Victoria Villafáñez пояснява, че на жените не може всеки месец да им се изземват яйцеклетките. Не повече от 3-4 пъти за целия живот, в противен случай може жените да станат безплодни.

Там където капитализма няма нужда от работници, се образуват нови "отрасли" - коса, сперма, яйцеклетки и кръв за продан.

Въпреки че Германия е водеща индустриялна страна в Евросъюза, Еврокрацията не пощадява редовия немски гражданин. В публикувания в Дюселдофр "Schuldneratlas 2012" (атлас на длъжниците), се говори за 6,6 милиона германци, които не са в състояние да погасят дълговете си. Това прави 9,65% от всички пълнолетни граждани на Германия.

При капитализма държавата дресира масите, посредством дозиране на удовлетворяването на техните потребности, както проститутката дозира удовлетворяването на сексуалните потребности на мъжа, а в случай че той вече е загубил сексуален интерес към нея а имат общи деца, тя дозира срещите на децата с баща им, по честота и по продължителност.

На най-послушните, демократичната държава удовлетворява потребностите от горните етажи на пирамидата на Маслов. А за най-непослушните се създава дефицит дори и на въздуха - на затворниците в Гуантанамо се прилага "фалшиво удавяне".

Физическите свойства на въздуха са причината господстващите все още да не го продават на населението. В бъдеще, когато техническото развитие направи възможно, въздуха да бъде затворен в тръби, тогава и демократичната държава ще постави кран и "въздухомер" и ще включи и въздуха в комуналните услуги - вода, ток, парно, телефон и интернет.

При съвременното демократично общество на хората, които с труд изкарват прехраната си, им се заплащат пари, с които могат да се прехранват съвсем кратко време. Периодически за малко им се разрешава "да си поемат въздух" - повишават се заплатите и пенсиите, въвеждат се някакви социални придобивки. Съвсем скоро обаче трудещите се започват отново да ги стягат с икономическа криза, инфлация и безработица.

Фалшивото удавяне не води до видими, външни телесни увреждания, но води до тежки психически травми. Управлението на масите посредством създаване на дефицит за удовлетворяване на физиологичните потребности на пръв поглед не води до външни увреждания на потърпевшите. Последствията от "демократичния подход", са развиване на комплекс за малоценност, деменция, морална деградация.

На трудещите се, демократичната държава дозира топлината, посредством цените за отопление и електричество. Демократичната държава дозира утоляване на жаждата на гражданите, посредством цените за питейна вода и посредством замърсяване на питейната вода, с цел продаване на бутилирана (не)минерална вода.

Демократичната държава дозира и удовлетворяване на физиологичната нужда от защитеност, посредством премахване на държавните субсидии в строителството и повишаване данък сгради.

Съществуващата практика от времето на социализма, държавата да дава панелни жилища на млади семейства с деца, в условията на демокрация е анахронизъм.

При капитализма държавата дозира срока на експлоатация на стоките, посредством планираното им остаряване.

Капиталистическата държава дозира и медицинската помощ за населението.

* Възпитанието на децата

Възпитанието на децата при социализма е ръководено от презумпцията, че всички са равни. Децата ходят на училище облечени в униформи, с цел по-бедните деца да не развиват още в началото на живота си комплекс за малоценност.

В условията на капитализъм и демокрация се цели точно обратното. Децата от малки биват приучавани, че техните вещи определят социалния им статус. Когато пораснат да работят усърдно за да припечелват пари, с които да купуват лъскавите стоки, които сами са произвели.

И деца, чийто родители нямат финансовата възможност да им купуват постоянно нови и скъпи дрехи и играчки, биват "възпитавани" когато пораснат, да извършват унизителен, ниско заплатен и/или вреден за здравето труд.

* Проституция при социализма и капитализма

Проституция е съществувала и в Античността, както хлебарки, креватни дървеници и плъхове са съществували на Земята още преди да е имало хора. Но разцвет, проституцията достига при капитализма, както драстично размножаване на хлебарките, кръвосмучещите дървеници и плъховете, настъпва с размножаването на хората.

Капитализмът е обществен строй, основан на диспропорции в разпределението на благата. При капитализма значителна част от населението води безперспективен и безсмислен живот. И създаване на семейство и отглеждане на деца, за тази част от населението е изключително трудно.

Комунизмът е смъртният враг на социалното неравенство, с което комунизмът е и смъртният враг на проституцията.

При комунизма по-лесно е да се печелят пари с честен труд, от колкото с далавери и проституция. Работа има за всички, а далавери само за някои. Поради това при социализма проституцията не може да подсигури постоянни доходи, и е по-скоро източник на странични доходи. При капитализма е точно обратното: Най-трудното нещо при капитализма е печеленето на пари с честен труд.

При капитализма проституцията, както добива на петрол, е един от най-печелившите отрасли на икономиката. Докато при социализма проституцията се смята за асоциална, то при капитализма социално е всичко онова, което носи печалби.

"The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits."

Milton Friedman
The New York Times Magazine, September 13, 1970

"Социалният ангажимент на бизнеса
е увеличаване на печалбите."


Милтън Фридман
- американски неолиберал, основоположник
на шоковата доктрина в икономиката.

Някои държави като например Естония, Чехия, Унгария, Тайланд, почти изцяло попълват държавния си бюджет от търговия със секс. В условията на тотална икономическа рецесия в началото на 2011 година, Естония е най-прилежният ученик на Евросъюза - Рекордьор по зараза от СПИН и негативен прираст на населението, но без държавен дефицит и дългове, вследствие на което Естония преминава към евро-валута.

В Германия например според държавна статистика (Statistische Bundesamt) годишният оборот от проституция възлиза на 14,6 миларда евро (почти два пъти по-голям, от държавния дълг на Република България!).

При капитализма създаването на законови ограничения за упражняване на проституция, по-скоро има за цел само да ограничи конкуренцията от самодейци и да освободи практикуващите проститутки, от досадния лекарски контрол за венерически заболявания.

За разлика от капитализма, социализма създава неблагоприятни условия за проституция. Клиенти на проститутките при социализма са почти изцяло чужденци. Защото при социализма мъжете от всички слоеве на обществото могат да имат безплатно моногамна сексуална връзка и семейство.

***
Когато по времето на социализма, на улицата минава младо, красиво момиче със стар мъж, хората си мислят "По сметка".
А когато мацката е в компания на млад, красив мъж, хорота си мислят "По любов".
А при капитализма, пардон при демокрацията, когато млада красавица я виждат със старец, хората пак си мислят "По сметка". Но когато момичето е с младо, красиво момче - "Тове е сводникът ѝ".* Ценова политика при социализма и капитализма.

При социализма цените на стоките и услугите се определят от държавата и са еднакви в цялата държава. Това спестява време на потребителите, да обикалят магазините, за да проверят в кой магазин дадена стока е най-евтина. Но еднаквите цени не дават възможност за спекулации. Освен това създават неудобство за жените, които искат да тестват "кредитния рейтинг" на приятелите си, като ги поставят пред дилемата да закупят някаква стока, като изберат между няколко магазина с различни цени на една и съща стока.

Методите на управление на съвременното демократично общество, са гениално представени в научно-фантастичната алегория "In Time". Общество, в което тези, които изкарват прехраната си с труд, нямат време да се замислят какво се е случило, както и с припечелените пари от работа не са в състояние да променят социалния си статус. Управляващите изкуствено ограничават продължителността на живота на бедните, за да се избегне пренаселване на планетата.

В съвременното капиталистическо общество продължителността на живота на бедните се регулира с цените на хранителните продукти, на отопление, на питейна вода. При социализма цените на рибните продукти например, са значително по-ниски, от продуктите от свинско месо, защото рибата не изисква специално отглеждане. Цената на обезмаслено мляко и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини, също е по-ниска, поради по-ниската себестойност на тези продукти.

При капитализма рибните продукти са най-скъпи, защото рибата съдържа най-малко холестерин (холестерол). А свинското месо е най-евтино, защото е с най-високо съдържание на холестерин, което допринася за съкращаване, на и без това безперспективния живот на бедните. Ако бедните не знаят защо са се родили, поне трябва да знаят кога да умрат и да не натоварват излишно пенсионните фондове на демократичната държава.

* Данъчна система при социализма и капитализма.

При социализма съществува "ергенски данък", който заплащат всички несемейни и семейни след 3 годишен брак, в случай че нямат деца. В Западна Европа и САЩ формално няма ергенски данък, а просто тези които имат деца, плащат по-малък данък.

* Ролята на безработицата.

В социалистическата държавна система всеки е длъжен да упражнява обществено полезен труд, в противен случай може да бъде обвинен в паразитизъм. Тоест богатите макар и фиктивно, са длъжни да работят. При социализма и държавата е длъжна да осигури съответстваща на квалификацията работа на всеки.

При капиталистическата форма на управление, гражданите са свободни да работят или нищо да не правят. Държавата е свободна да осигури работно място на едни, а други да посъветва как да си подготвят CV. Работодателите са свободни да назначат кандидат на работа или да му откажат. Като при отказа не са длъжни да се аргументират, защо му отказват да го назначат. През април 2012 Европейският съд в Люксембург (CVRIA) отхвърля жалбата на жена, която твърди че ѝ е отказано работно място, поради руския ѝ произход. Това решение на Европейския съд, важи за всички членове на Евросъюза.

Безработицата при капитализма е стимул, жената да включи и секса в професионалната си кариера, да подписва трудови договори с фирми на чуждестранни "инвеститори", с допълнителни споразумения към тях "по взаимно съгласие" че жената се задължава в следващите 3,5 години да не забременява. В нацистките концентрационни лагери на жените в лагерните бордеи е било забранено да забременяват.

Безработицата при капитализма е стимул и търсещите работа да подписват трудови договори с допълнителни споразумения "по взаимно съгласие", че дължат обезщетение на фирмата, ако решат да напуснат или че нямат право да упражняват професията си 5 години, след като напуснат.

Така например капиталистическото пардон, демократичното правителство в Унгария през юли 2011 въвежда принудителна работа за безработните. Заплащането на въдворените на работа се ориентира на социалните помощи - 110 Евро, с което не достига даже половината от минималната заплата за Унгария - условия отговарящи на международните стандарти за робски труд.

В социалистическата държавна система безработицата е минимална и няма същата функция, което води до парадокса - непривлекателния и неквалифициран труд да се заплаща даже по-високо от квалифицирания труд.

През минали епохи, парите не са играели единствена и решаваща роля в човешкото общество, поради големия дял натурално стопанство - в България запазил се почти до края на Втората световна война.

Така например през феодализма единствената възможност за издигане в обществото, е била кариера в църквата. От там произлиза и забраната на свещеници да имат семейство и деца, тъй като социалния статус трябва да се предава само по наследство.

В Османската Империя перспектива за професионална кариера и разтеж в йерархията на обществото, са имали само евнуси. При демокрацията в България пробивните хора които искат да се занимават с бизнес, трябва да са интелектуално кастрирани, за да им разрешат да се издигат по стъпалата на йерархията в демократичното общество. Според проф. Петър Иванов (БТА), 80% от работодателите в България са с начално или средно образование.

Аналогично на кариерата по църковна линия през средновековието, при социализма и капитализма, това е професионалната кариера, основана на талант и труд. Поради факта, че в съвременното общество парите са онова, което се предава по наследство, професионалната кариера не трябва в никакъв случай да води до забогатяване. Но за да мотивира аргатите да се трудят, държавата популяризира мита за американската мечта. "От мияч на чинии - милионер."

В комунистическото общество за хората неспособни в своята професия, съществува алтернатива за кариера по партийна линия, в пропагандния апарат. В капиталистическото общество за хората неспособни в своята професия, съществува алтернатива за кариера с антируска и неолибералнапропаганда.

След прехода към капитализъм, основното ядро пропагандисти на капитализма, са същите онези "личности", които през време на социализма величаеха СССР , а сега величаят САЩ.

* Приликата между всички три системи:
социализъм, фашизъм и капитализъм.


Приликата между социализъм, фашизъм и капитализъм, са концентрационните лагери, в които хора по подозрение (при фашизма и по расова и етническа принадлежност или сексуална ориентация), но без съд и присъда биват затваряни, изтезавани и убивани.

По време на фашизма официалната версия на нацистката пропаганда (документални филми - "Theresienstadt") e не за концентрационни лагери, а за градове, в които евреите живеят щастливо и безгрижно. След капитулацията на Германия, става известно, че в лагерите евреи, критично настроени към фашистката власт немски граждани, по-късно полски интелектуалци, руски и югославски граждани, както и американски и английски военопленници, са подложени на масово изтребление.

По време на социализма, официалната версия е "мерки за безопасност на обществото". След рухването на социалистическия лагер, става известно че в лагерите при комунизма жертвите са граждани, които просто разказвали политически вицове.

При демокрацията първоначално се говори за тайни затвори, а след разкриването им вече официални, концентрационни лагери в Гуантанамо, Диего Гарсия и др. Официалната версия за задържаните в тях е, че са заподозряни за членство в терористични организации Ал-Каида и Талибани.

За разлика от трудовите лагери при фашизма и комунизма, в американските тайни затвори трудоспособността на затворниците не е гарантирана, благодарение на мъченията - Waterboarding & Co.

* Свобода на политическите възгледи и свобода на
словото при социализма и при капитализма.


При комунистическата диктатура няма свобода на политическите възгледи и демонстрациите са забранени. При демокрацията има свобода на политическите възгледи и мирните демонстрации са разрешени. Разрешено е и органите на властта да потушават с насилие мирните демонстрации:

Член 2 от Конвенция за защита правата на човека
и основните свободи на Съвета на Европа.


Право на живот

1. Правото на живот на всеки се защищава от закона.
Никой не може да бъде умишлено лишен от живот, освен
в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление,
за което такова наказание е предвидено в закона.

2. Лишаването от живот не се разглежда като противоречащо
на разпоредбите на този член, когато то е резултат от
употреба на сила, призната за абсолютно необходима
при действия, предприети в съответствие със закона за
потушаване на бунт или метеж.


"Jeder Versuch, diesen Staat mit Gewalt zu erschüttern,
wird mit Blut ertränkt..."

Adolf Hitler 27.01.1942

"Всеки опит за насилствено сваляне на властта,
ще бъде удавен в кръв..."

Адолф Хитлер 27.01.1942

Аnti-G8 активисти в Италия биват осъдени на затвор за улични демонстрации през 2001 година. Съдът в Генуа преразглежда делата на активистите против "Групата на осемте" и на 09.10.2009 актуализира присъдите им на лишаване от свобода за срок от 6 до 15 години - за улични протести!

Филмът "Diaz – Don’t Clean Up This Blood" от 2012 година на Daniele Vicari, тематизира събитията от "Групата на осемте" (Г-8) в Генуа от 18-22 юли 2001 год.

През април 2012 във връзка с драстичното редуциране на социалните придобивки в Испания, испанският министър на вътрешните работи Jorge Fernandez Diaz планира промяна в законодателството, с което се предвижда участници в мирни демонстрации да бъдат осъждани на две и повече години затвор.

При демокрацията има свобода на словото: През 2011 година американски съд изисква от Twitter да предаде IP-адресите на своите ползватели, които поддържат WikiLeaks. Но това не пречи пак да си има свобода на словото!

* Армията при социализма и капитализма.

Във всички епохи в човешкото общество е съществувал излишък на жени (полигиния) при богатите, съответно излишък на мъже (полиандрия) при бедните. Излишъкът на мъже при бедните, се е регулирал от войните.

В комунистическите държави, поради относително малкия контраст между бедни и богати, излишъкът на мъже при бедните е относително малък и за това комунистическите държави не се нуждаят от войни, за решаване на този проблем.

В социалистическата държава армията е наборна. Приложението на наборната армия е да защити суверенитета и териториалната неприкосновенност, в случай на военна интервенция от друга държава (или държави).

Професионална, наемна войска не е характерна за социализма, тъй като в социалистическото общество почти няма крайно бедни и задлъжнели хора, които доброволно да се лишат от свободата си и да рискуват живота си за пари.

В държавата с капиталистическо устройство, ролята на армията е да защитава корпоративните интереси на концерни и банкстери . Военни операции се провеждат извън територията на държавата и наборна армия не е подходяща, тъй като провоцира недоволство сред военнослужещите и техните семейства.

За да мотивира своите граждани, да търсят работа като наемни войници, държавата с капиталистическа икономика свежда до абсолютен минимумкачеството на живот на социално слабите. Регулационни механизми са увеличаване на безработицата, редуциране на социалните придобивки, влошаване на социално-битовите условия.

* Конкуренцията между социализма и капитализма.

В периода на Студената война, двата режима - капиталистически и социалистически, са в състояние на съвършенна конкуренция.

Комунистите строят сиви панелни жилища и произвеждат Жигули, за възможно по-голяма част от населението си. Капиталистите строят дворци с басейни и произвеждат лъскави лимузини и яхти, за тези, които могат да си го позволят.

Щом като всички при социализма могат да си позволят панелки и Жигули, защо пък да не могат да си позволят дворци с басейни, лъскави лимузини и яхти, ако пак се върне капитализма.

Комунистите поучаваха, че пролетариата бил гробокопач на капитализма. Оказа се, че капитализма е гробокопач на пролетариата.

На днешно време социализъм има само в Северна Корея и Куба. Във всички останали държави цари капитализъм. В последно време като синоним на капитализъм се употребява думата демокрация, но само в случай че се отнася за държави, които кооперират с НАТО и отдават националните си блага в "сигурни ръце". За всички останали държави с капиталистическо устройство, важи понятието диктатура.

Докато Русия, под управлението на Елцин, се разпродаваше на чуждестранните "инвеститори", никой не поставяше под съмнение демократичното ѝ управление. В момента в който Владимир Путин се изплю в супата на Запада, с решението си да национализира газта и нефта, Русия стана диктаторска и започна да потъпква човешки права.

В конституцията на Германия пише:
"Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel
können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein
Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung
regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden..."


"Земята и под земята, полезни изкопаеми и средства за
производство, могат да бъдат национализирани чрез закон,
който да регулира начина и мащаба на обезщетението, като
трансформира собствеността в обществена собственост или
някаква друга форма на обществено стопанисване..."


* Партньорство между държавите

Международно разделение на труда съществува както при социализма - СИВ, така и при капитализма - Евросъюз.

През относително краткия срок на съществуване, социализмът прокарва приблизително еднакъв жизнен стандарт при всички държави-партньори.

При капитализма партньорството между държавите е основано на йерархия. Тези, които стоят в горните етажи на йерархията, се специализират в монополизиране на модерни технологии, имат право да произвеждат оръжия за масово унищожение, да контролират страните-партньри от по ниските етажи на йерархията, при провеждане на политически избори посредством "Организация за сигурност и сътрудничество в Европа" (ОССЕ), както и да осъждат непослушни политици посредством Международен наказателен съд в Хага (International Criminal Court, ICC).

По-висшите по ранг "партньори" имат право да инфилтрират   NGOs, които да защитават интересите им в по-ниско стоящите в йерархията "съюзници".

При капитализма, не полски секс-туристи ходят в Германия да се забавляват, а германски секс-туристи прескачат до съседна Полша, да се развличат с млади полякини. Не чешки и унгарски порно-продуценти ходят в САЩ да снимат порно-филми, а американски порно-продуценти ходят в Чехия и Унгария да снимат филми за възрастни. Не украински фирми изкупуват от САЩ части от трупове - кости, хрущяли, кожа, сухожилия, вени, за нуждите на трансплантологията, а германски фирми като Tutogen Medical GmbH изкупуват човешки материал от Украйна, за нуждите на американския пазар.

По време на социализма почти нямало български мъже, които да не се похвалят, че са имали секс със рускини. При капитализма почни няма български мъже, които да не се похвалят, че са работили за американска фирма.

* Предимства на социализма и капитализма.

Както всички останали обществени системи, така и социалистическата и капиталистическата обществени системи, имат своите предимства и недостатъци. Основното предимство на капитализма, е управлението чрез подставени лица.

При социализма недоволните излизат на улични протести срещу Тодор Живков, при капитализма недоволните протестират срещу абстрактни монополи на ЕРП-та. При социализма се обсъжда личната собственост на Тодор Живков и свитата му, при капитализма се обсъждат яхтите на арабски шейхове и руски олигарси. И за по-голямата част от населението остава тайна, че американските долари не ги печата държавата, а кланове като Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman и Kuhn Loeb, Rothschild. И за тези кланове не се дискутира дали имат яхти или ползват за разходки самолетоносачи.

***

През времето на социализма всеки има семейство, дом, работа и увереност в утрешния ден.
При капитализма (пардон при демокрацията), всеки има западна марка автомобил, макар и втора употреба.

Най-скъпото нещо, което са имали първобитните хора,
са били техните деца. Най-скъпото нещо, което имат
българите на прехода, е западната им кола.А какво има след смъртта?

За праведните след смъртта има комунизъм - изобилие, всичко е безплатно и цари равенство между обитателите.

Но за грешните след смъртта има турбокапитализъм - работа по 12-14 часа на ден и погасяване на потребителските кредити от предишния живот на Земята.


Още по темата:

Победата на капитализма над комунизма

Техническото развитие и последствията за обществото

Разлика между робовладелски строй, феодализъм и капитализъм

Цените при социализма

Разликата между социализъм и комунизъм

Проституцията при социализма

Rазликите между фашизъм и комунизъм

Перестройка

Политическо държавно устройство

Пазарна икономика

Жертвите на фашизма и комунизма

Защо комунизмът е лош

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker