златно магаре
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Авторское право Авторско право

Авторско право

Бог решил гения да не се предава по наследство.
Някои хора решили че Бог е сбъркал и въвели авторско право.


Исторически въвеждането на авторски и маркови права датира от края на 19 и началото на 20 век, с навлизането на капитализма и има за цел да защити нематериални произведения, в тесен смисъл правото на автора върху произведението му. В повечето случаи правата на интелектуална собственност съвпадат с правата на копиране и използуване на произведенията.

Различните държави предвиждат защита на правата на използуване около 70 години след смъртта на автора. Това ще рече, че на децата, внуците и пра-внуците на известни писатели, композитори, режисьри, до края на живота им няма да им се налага да работят.

Тенденция в съвременното неолиберално общество е за удължаване периода на закрила, както и за обсебване на народното творчество. Например народните приказки и басни, се публикуват под нечия редакция, при което редактора притежава авторски права върху народно творчество.

Цели се, да се защитят интересите на поколения наследници на автора. Това ще рече, че когато съпругата на гениалния джаз-пианист Мишел Петручиани (Michel Petrucciani) раждайки детето, за което още през време на бременността е станало известно, че ще се роди пълен инвалид като баща си, тя гарантира и правнуците си финансово до края на живота им.

В повечето развити страни, съществуват различни организации за колективно управление на авторските права - събиране на пари при тиражиране или публично показване на произведения на изкуството.

Най-голямата организация за осребряване на авторските права върху музикални произведения на изкуството в Германия е "GEMA" (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte). Дейноста на GEMA е да контролира броя на продадените носители (компакт дискове) с музика на своите членове - музиканти, изпълнители и композитори, както и да пречи на музиканти, които не са членове на GEMA, техни произведения да се излъчват по радио или телевизия.

Организации за защита на авторски права по света:
GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten),
GÜFA (Gesellschaft zur Übernahme und Wahrnehmung von Filmaufführungsrechten mbH),
AGICOA (Urheberrechtschutz Gesellschaft mbH),
SUISA (für die Rechte der Urheber musikalischer Werke),
ADAGP (Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques),
ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych),
ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности),
DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales)

Забележка: Всички организации за защита на авторските права, всъщност са организаци за осребряване на авторските права върху интелектуална собственост, които взимат комисионна от съответните автори.

За защита на авторските права съществуват организации, които срещу обилно заплащане, преследват плагиатори на принципа на частни детективи, например - "Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V." (GVU). Но те не се ползват с популярност.

Авторските права са защитени от закона и както всички знаят пред закона богати и бедни, както и американци и европейци, не са равни.
loading...
В демократичните държави съществуват организации, които се обявяват против законите за защита на авторски и копирни права. Една от тях е Piratbyrån в Швеция. Тези организации поощряват TORRENT-интернетстраници и организират демонстрации на 1 Май.


Още по темата:

Брак по сметка

Успешните българки на прехода

Брак за наследство

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker