Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Феодализъм
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Феодализъм

Феодализмът е обществена форма на управление, характерна за европейското средновековие. Думата феодализъм произлиза от германски език - feudum.

Общественото устройство през феодализма е йерархично. На върха в йерархията стоял крал/кралица, който се е приемало че е васал на господа. Част от феодалната система е представлявала църквата.

Основни класи на феодализма са собствениците на земята - Феод - наречени аристократи - феодали, които определят политиката и правосъдието и командват войската и от друга страна крепостни селяни, наричани васали, които произвеждат благата - предимно селскостопанска продукция.

В по-късен стадий към основните класи - феодали и крепостни селяни, се оформят и класите на занаятчиите, търговците и лихварите. За разлика от постиндустриалното общество на 21-ви век, при което лихварите задкулисно манипулират икономиката и политиката на САЩ, през средновековието лихварите са стояли по-ниско в йерархията от феодалите, църквата и краля.

С усъвършенстването на техниката се оформят манифактурите, натуралното стопанство се заменя с парично-стоково стопанство и се полагат основите на следващия обществен строй - капитализма. При капитализма на върха в йерархията стоят лихварите.

Феодалите освен че са били собственици на земята, са упражнявали и полицейската и съдебната власт върху подчинените си, с което са "защитавали и пазели" крепостните селяни. А самите феодали са имали имунитет към преследване за извършени престъпления.

Собствеността върху земята обхваща не само аграрната икономическа форма, тя обхваща собственост във всички сфери на средновековното общество: Крепостното право, десятъка (аналогично на 10% плосък данък при демокрацията), протекторат и право на колонизиране на чужди територии, правосъдие.

Въпреки че парите са съществували както в древността, така и през феодализма, икономиката през средновековието е била предимно натурално стопанство.

Крепостните селяни не са били свободни, а са принадлежали към определен участък земя. Този атрибут на крепостничеството, изживява своя ренесанс след 1990-те и до ден днешен в България, в така наречения преход към демокрация. Много работодатели в демократична България, окуражени от масовата безработица, притискат служителите си да подписват трудови договори, в които се задължават след напускане на работа, да заплатят обезщетение в размера на 4-5 месечни заплати на работодателите си, за това че ги били обучавали и освен това в продължение на 5 години да нямат право да работят за конкурентна фирма - тоест да нямат право да упражняват професията си.

Крепостните селяни са били длъжни да работят за феодалите, както и да им отдават продукцията от участъка земя, на който са работели.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


В онази епоха техническото развитие не е позволявало висока ефективност в земеделието и скотовъдството и собствениците на земя са били единствените, които са могли да извличат печалби, без да влагат труд.

Земята в средновековието е била единственото благо, предавала се е по наследство и алтернатива за професионална кариера и просперитет е съществувала единствено в църквата. От там произлиза и забраната за свещеници да имат семейство и деца - тоест наследници.

Феодализмът е по-хуманен обществен строй, от предшестващия робовладелски строй, при който за робовладелеца е било по-рентабилно да експлоатира робите до пълно изтощение, а като умрат да купи нови роби, отколкото да ги отглежда и да отглежда техните деца.


Още по темата:

Феодализъм, средновековие

Жизненият стандарт през средновековието
loading...
Култура през средновековието

Феодализмът в България

Търговия с роби през средновековието

Право на първата брачна нощ

Фридрих Енгелс за Ius primae noctis

Ius primae noctis в изкуството

Право на първата брачна нощ в България

Съвременна интерпретация на феодализма

Разлика между робовладелски строй, феодализъм и капитализъм

Кораб за роби

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker