Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Indect
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
русский български

INDECT

Докато хората все още имат абстрактно понятие относно нарастващото ограничаване на човешките права, то през октомври 2009 става известно, че Евросъюзът конкретно планира всеобщ мониторинг на гражданите, с изследователския проект на име "Indect".

Немският ежеседмичник "Die Zeit" под заглавие "Indect - мечтата на Европейския съюз за полицейска държава" пише: Евросъюзът финансира проект, който ще съчетае всички технически средства за шпиониране, в един инструмент за тотален контрол върху частния живот на всеки негов гражданин. 14,86 милиона евро струва "Indect" на данъкоплатците, обитаващи Европейския съюз. INDECT е акроним на "Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment" - "Интелигентна информационна система за подпомагане на наблюдение, следене, издирване и контролиране на сигурноста на гражданите в големите градове". Цел - повишаване на сигурността. Би могло да се нарече шпионска програма.

За целта проектът "ИНДЕКТ" ще изследва поведението на гражданите в интернет, обмяната на файлове, филми, музика чрез интернет. Подслушване на мобилни телефони и тяхното локализиране, видеозаписи от CCTV-камери по улиците, в парковете, подлезите, с помощта на които се "идентифицират най-различни движещи се обекти". Всички данни ще се внасят в единна поискова система, която при внасяне на снимка или видео, с интегрирането на програми за разпознаване на човешко лице, ще е в състояние за част от секундата да открива местоположението на търсената личност.

На CeBIt 2013 г. програмисти от Fraunhofer Institut от Мюнхен представят за широка употреба алгоритъм "Sophisticated High-speed Object Recognition Engine" (SHORE), който разпознава възрастта, пола и емоционалното състояние на хората. Освен това по движението на устните, програмата разпознава и говора.

През август 2014 г. става известно, че Massachusetts Institute of Technology (MIT), Microsoft и Adobe са разработили програма, чрез която само от видеозапис (без тон), е възможно да се реконструира звука - музика или говор, който е звучал наблизо по време на заснемането.

Всеки източник на звукови вълни привежда в трептения околните обекти, които са нищожни за човешкото око, но един път заснети на видео, могат да послужат за реконструиране на оригиналния звук, който е звучал по време на заснемането. Тази техника, вероятно отдавна се използва за шпиониране и едва сега се предлага за комерсиални цели.

Дистопията на Джордж Оруел вече е реалност.

Проектът "ИНДЕКТ" предвижда чрез обработване на събраната информация, да се определя кой - кого познава и доколко добре го познава. Освен това се цели разработването на поискова система, която автоматично и денонощно да претърсва "публично достъпни източници като уебсайтове, блогове, дискусионни форуми, файл сървъри, P2P-мрежи и частни компютри".

За претърсване на частните компютри, демократичните държави са си поръчали троянски коне, като например "iPhoneTracker", Staatstrojaner W32/R2D2.A.

Според статистика публикувана в Люксембург от Eurostat, за 2010 година България стои на върха на заразените компютри с вируси и троянски коне - 58%, следвана от Малта - 50%, Унгария - 46% и най-малко Австрия - 14%.

Британският вестник "Telegraph" нарича проекта "INDECT - Планът на Оруел". С класическите методи за издирване на престъпници, проекта няма нищо общо. Терористичният акт в Бургас срещу автобуси с израелски туристи от 18.07.2012 г. доказа, че проекта ИНДЕКТ не е насочен към опазване на обществото от криминални престъпления и тероризъм.

Инсталирането на видео-камери за наблюдение по улиците не може и не цели да опази населението от криминални престъпници и терористи, тъй като те не са заплаха за паразитите. Камерите за наблюдение целят събиране на лични данни, които да улеснят господстващите, в случай че им дотрябва, да изнудват и шантажират гражданите:
През 2008 година немските разузнавателни служби "купуват" досиетата на немски граждани от LGT-банка в Лихтенщайн, с цел да ги обвинят в неплатени данъци. Според някои източници за целта германските тайни служби са шантажирали банкер- педофил.

Понятия като юридически обосновани доказателства или презумпция за невиновност, в еднополярен свят нямат приложение и се заместват от напълно автоматизирано сканиране на цялото население.

В края на 2011 САЩ подписват нов закон: "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012". Според този закон "NDAA section 1021" американските военни се упълномощават да арестуват по подозрение американски граждани, както и чужденци. Не съществува ограничение по време на лишаването от свобода. Не се предвижда и проверка, чрез цивилен съд.

Добре познат още от праисторическо време, е полицейски метод на сплашване на неудобни хора. На тях им се показва че са шпионирани, с цел да живеят в постоянен страх от преследване и да развиват комплекси за малоценност. Този метод на сплашване, в духа на демократизиране на Европа, се прилага върху цялото ѝ население. Хорор-сценарият от филма на Alex Jones' Endgame изглежда да се превърне в реалност.

През юли 2012 г. става известно, че INDECT ще включи в арсенала си и безпилотни квадрокоптери за контролиране на населението и превантивни действия, в случай че комютърната програма "изчисли", че някой гражданин от Евросъюза има подозрително поведение.

Ако Римската Империя разполагаше със съвременните технологии за наблюдение на населението, то на Европа нямаше да и бъде нужно да изминава дългия път през феодализъм, капитализъм, социализъм, обратно в капитализъм и накрая пак да се върне в робовладелския строй.

Списък на участниците в проекта INDECT:
AGH Univeristy of Science and Technology (Poland)
Gdansk University of Technology (Poland)
Technical University of Sofia (Bulgaria)
InnoTec DATA G.m.b.H. & Co. KG (Germany)
Grenoble INP (France)
MSWIA - General Headquarters of Police (Poland)
Moviquity (Spain)
PSI Transcom GmbH (Germany)
Police Service of Northern Ireland (United Kingdom)
Poznan University of Technology (Poland)
Universidad Carlos III de Madrid (Spain)
University of Wuppertal (Germany)
University of York (Great Britain)
Technical University of Ostrava (Czech Republic)
Technical University of Kosice (Slovakia)
X-Art Pro Division G.m.b.H. (Austria)
Fachhochschule Technikum Wien (Austria)


"Никой няма право безпричинно да се намесва в личния живот, семейството, жилището и личната кореспонденция или да заплашва достойнството или репутацията на някой от гражданите."
Всеобща декларация за правата на човека чл.12

"Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде считан за невиновен до доказване неговата вина в съответствие със закона в публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими гаранции за неговата защита"
Всеобщата декларация за правата на човека чл.11, § 1

"1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция. 2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите."
Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи - чл.8

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи. Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
КОНСТИТУЦИЯ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 година)


Още по темата:

Заплата в тайните служби

Акции на тайните служби

Назначаване на тайни агенти

Растерно издирване

Тайните служби и тероризма


© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker