Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Пазарна и Планова икономика
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Пазарна икономика Market economy ตลาดเสรี
Market economy-3D

Пазарна и Планова икономика

Пазарната икономическа система представлява разделение на труда, при което производство и потребление, се координират от предлагане и търсене на пазара. Предпоставки за пазарна икономика са правото на собственост, свобода при сключване на сделки и конкуренция.

Основни принципи на пазарната икономика:

* Частно предприемачество.
* Многообразни форми на собственост, върху средствата за производство:
- Частна собственост,
- Колективна собственост,
- Държавна собственост.
* Пазарно ценообразуване.
* Свободна конкуренция.
* Договорни отношения между хора и предприятия.
* Ограничена намеса на държавата в икономиката.
* Прогресивна данъчна система.
* Не еквивалентно на труда, разпределение на благата в обществото.

* Планирано остаряване на стоките.
* Постоянен прираст на икономиката
.


Плановата икономика е диаметрална противоположност на пазарната икономика. Предпоставка за планова икономика, е национализиране на средствата за производство, а в някои случаи национализиране и на жилищата или други блага.

При плановата икономика централизирано се планира и контролира производството на стоки, предназначени за потребление, при пазарната икономика се произвеждат стоки, предназначени за размяна срещу пари. Както и медицинското обслужване при плановата икономика цели да помогне на хората в тяхното нещастие, докато при пазарната икономика цели печалби от нещастието на хората.

Недостатъци на плановото стопанство са тромавото му пренастройване, при настъпили изменения в търсенето на пазара, бавна реакция в търговските отношения с други държави и липсата на технологии за скъсяване живота на произвежданите стоки.

Недостатък на пазарното стопанство, е тромавата му реакция във финансиране на общочовешки проекти с неизяснена перспектива за печалба. Изключение правят единствено научно-изследователски проекти за целите на тайните служби и въоръжаването. Но те не само че не могат да се причислят към областта общочовешки проекти, те са античовешки проекти.

Докато при плановата икономика държавата финансира научните изследвания, при пазарната икономика научните изследвания се финансират от частни предприемачи, които инвестират единствено, в случай че могат краткосрочно да извлечат печалба. При пазарната икономика, привлекателни за инвестиции са технологии с особено кратък срок - Time to Market.

Освен това за да се гарантира печалба, е необходимо да са защитени от конкуренция, чрез авторски и патентни права.

През октомври 2011 Европейският Съд забранява патентирането на човешки ембриони, с цел извличане от тях на стволови клетки за лечение на Паркинсон-синдром, с което замразява научните открития на Oliver Brüstle. Според решението на съда, научно откритие се патентира, с цел да се комерсиализира и да се извлечат от него печалби. А човешкото тяло, във всичките му фази на ембрионално развитие, не може да бъде обект на печалби.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Предимство на пазарната икономика
Пазарната икономика, за разлика от плановата, се пренастройва бързо при настъпили изменения в търсенето на пазара.

Например петролните кризи 1973 и 1979, планирани на една от Билдербергските конференции, освен че укрепват американската икономика и американския долар, ускоряват и темпа на увеличаване контраста между бедни и богати, характерен за пазарната икономика.

Предимство на пазарното стопанство е, че реагира бързо на разслоението в обществото и в началото на 1980-те, започва производството на малки, луксозни самолети, паралелно с усъвършенстване на автобусите, като превозно средство за тези, които изкарват прехраната си с труд. Строят се супер луксозни вили с басейни и водопади в охранявани жилищни комплекси, паралелно със все по-тесни и по-ниски едностайни жилища за трудещите се.

Жилищното строителство при плановата икономика е ориентирано към строеж на жилища за лично ползване. При плановата икономика се строят предимно тристайни апартаменти, предназначени за семейства с две деца.

При пазарната икономика голяма част от жилищата се строят със спекулативна цел - отдаване под наем, пране на пари, влагане на свободен капитал. Освен това класовото разделение при пазарната икономика, изисква напасване според възможностите на потребителите.

При пазарната икономика се строят палати за господстващите и боксониери за трудещите се. При пазарната икономика голяма част от "трудещите се" са така наречените двойки, които не планират да имат деца, а да си намират клиенти, за осигуряване на прехраната. И докато дамата работи в стаята с клиента, приятелят ѝ може да почака в кухнята или в банята, ако няма кухня. В периоди на стагнация, като например след 2009 год., двойките си "доработват" с джебчийство, жилищни измами и пр., за което не е необходимо да живеят в многостайно жилище.

В периода преди 9-ти септември 1944 в България са се строели домове със специална слугинска стаичка и помещение за портиер. След 1990 г. се възражда строенето на кооперации с помещение за портиер, а самите маломерни жилища, вече приличат на слугински стаи.

Предимството на пазарната икономика в бързата реакция при изменение търсенето на пазара, се наблюдава и в сферата на образованието. След петролните кризи през 1970-те в западните държави с безплатно образоване, се появяват първите частни учебни заведения, които реагират на търсенето на пазара и приемат за обучение неиздържалите приемните изпити в безплатните държавни институти.

Предимство на частните образователни институти е, че реагират на търсенето на пазара, като предлагат специалности оптимирани по вкуса на клиентите си.

Ориентираните единствено към печалба частни учебни заведения, са заинтересовани да приемат възможно по-голямо количество студенти, дори и по специалности които не са съобразени с търсенето на пазара, а са съобразени едиствено с мечтите на кандидат-студентите и техните родители.

А частно учебно заведение, което реализира печалби, е добре дошло за пазарната държава, защото плаща данък. Независимо дали това учебно заведение подготвя кадри или просто събира пари от доверчиви хора. Колкото повече глупави хора, толкова по-големи печалби.

"Ibi fas ubi proxima merces."

"Там където печалбата е
най-голяма, там е и правото."

- латинска поговорка

Недостатък на плановата икономика е, че държавата определя от какви специалисти ще има нужда и съответно колко студенти и по кои специалности да приема и обучава, без да се съобразява с вкусовете на кандидат студентите и техните родители.

Предимство на пазарната икономика е, че успява да извлече печалба и от дегенеративни явления в човешкото общество. Разслоението в обществото води до промяна във функцията на сексуалните отношения и свеждането им до средство за сдобиване с материални блага.

Последствията са сексуална незадоволеност, на която пазарната икономика реагира с производство на козметични и фризьорски аксесоари с формата на вибратори, дилдо и т.п. уреди за мастурбиране, а за мъжете, пазарната икономика произвежда порнография.

При плановата икономика решения, относно това какво да се произвежда, се взимат от правителството при спазване на морално-етични и нравствени норми. Това създава неудобството на пленум на Централния Комитет на Комунистическата Партия, да се обсъжда например сексуалната незадоволеност на населението, вследствие обедняване на едни и забогатяване на други и да се включи в петилетния план производство на вибратори и порнофилми. При пазарната икономика производители и търговци не се съобразяват с морал, етика и нрави, съобразяват се единствено с печалбата.

При плановата икономика (по време на соца) СССР и ГДР произвеждали часовници, които нямали светещи стрелки и циферблати, както часовниците западно производство, които се произвеждат с радиоактивен Тритий-T25 (период на полуразпад 12.33 години), радиоактивен Прометий-147Pm (период на полуразпад 2,6234 години), радиоактивен Радий-226 (период на полуразпад 1602 години) в комбинация с Цинков сулфид или даже Стронций-90, който в човешките кости има период на полуразпад 49 години.

Колатералните щети от производството на конкурентноспособните на пазара часовници, са известните Radium Girls, заболели от рак и лъчева болест, за да процъфтява индустрията.

При плановата икономика се приема, че държавата може най-добре да прецени от какви стоки и услуги се нуждае населението. За целта се изготвят планове - петилетен план по времето на социализма. Тези планове указват какви стоки да се произвеждат, какви селскостопански култури да се садят, какви услуги да се предлагат на населението и коя част от населението, кои от стоките и услугите ще ползва.

При пазарната икономика частният предприемач теоретически свободно избира какво да произвежда, в какво количество, с какво качество и на каква цена да го продава. Разбира се става въпрос за свободен избор на предприемача, а не хората свободно да избират да станат предприемачи или наемоработници.

Както всички останали институции, държавата при пазарната икономика също е ориентирана на печалба. Ако производителите на стоки реализират печалба от продадените стоки, проститутките от предлаганите секс-услуги, то държавата печели от събиране на данъци.

В държави, в които проституцията не е официално разрешена, държавата не събира директно данъци от проститутките, но събира данъци от (секс)туризма, от увеселителните заведения, от магазините за дамски аксесоари и бижута и пр.

При плановата икономика здравеопазването се планира и финансира от държавата. При пазарната икономика здравеопазването е индустрия и както всички останали индустрии, е основана на печалба. За пазарната държава например няма смисъл да инвестира в лечение и профилактика на туберкулоза, тъй като предимно бедните боледуват от туберкулоза.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Смисъл има да се инвестира в лечение на импотентност на богати дядовци, имплантиране на пенис-протеза, трансплантация на органи - всичко, за което богатите са готови да платят.

Пазарната медицина не лекува фригидност при жените. Докато центровете на ерекция и на еякулация в гъбначния мозък са добре познати, то центровете на лубрикация и оргазъм при жената, все още не са изследвани, защото жените за това няма да платят.

При плановата икономика, държавата определя какви лекарства да се произвеждат и ако все още не е минал 5 до 15 годишния период на патент, да се внасят от чужбина. По правило медикаменти, чието лечебно действие не е научно доказано, при плановата икономика не се произвеждат и не се внасят. Изколючение правят аптеките по време на социализма, в които се е пазарувало със западна валута - кореком. В тях се продавали и лекарства с не доказано терапевтично действие.

При пазарната икономика намесата на държавата във фармацефтичната промишленост е ограничена. Производителите на медикаменти освен че имат право да произвеждат лекарства с плацебо-ефект, понякога произвеждат и лекарства, които увреждат трайно пациентите или плода при бременни жени. Един от най-нашумелите случаи е лекарството Талидомид (α-Phthalimidoglutarimid), продавано като успокоително средство под названия Contergan и Softenon, през 1950 -те и началото на 1960-те години. вследствие приемането му от бременни жени, в западните демокрации се раждат десетки хиляди деца с аплазия (вродена липса на органи).

При плановата икономика държавата определя колко хотели да се строят, изхождайки от броя на туристите. По време на социалистическото управление в България, местата в хотелите се заемат 100%. При пазарната икономика всеки, който заплати подкуп пардон комисионна на държавните служители, получава право да изсича горите, респективно да засипва плажовете с камъни и бетон и да строи хотели.

В днешна демократична България хотелите имат заетост 25%-40%. И ако печалбите не стигнат на собствениците на хотели да се издължат на банките-кредитори, то няма проблем. Демократичната държава ще помогне на банките да не фалират, със средства от данъкоплатците.

При плановата икономика държавата определя какви селскостопански култури да се садят, с оглед на потреблението и с оглед зависимостта на държавата в случай на внос от чужбина. При пазарната икономика могат въобще да не се садят селскостопански култури, ако хранителните продукти могат да се купуват от чужбина или да се произведат по химичен начин.

При плановата икономика държавата определя количеството и качеството на жилищното строителство. С цел да се построят за по-кратко време, по-голямо количество жилища, комунистите въвеждат технология на строеж на панелни жилища, която впоследствие навлиза и в Западна Европа.

Докато в държави като ГДР и СССР , населението не притежава собствени жилища, в България по-голямата част от хората са собственици на жилището което обитават. Както в ГДР и СССР , така и в България държавна комисия решава в зависимост от нуждата, кой да получи жилище и с какъв размер.

В ГДР и СССР потребителите плащат на държавата символичен наем и съществува практика в зависимост от семейното им положение и броя на децата, да получават едностайно, двустайно или по-голямо жилище. Например 20 годишен неженен студент, получава от държавата гарсониера на символичен наем (5-10 лв. на месец). След като се ожени получава от държавата двустаен апартамент, а след като му се родят две деца, получава четиристаен апартамент на държавен, нормиран наем.

При пазарната икономическа система за държавата е добро всичко, което носи печалба, която държавата облага с данък. Намесата на държавата е ограничена, ръководи се единствено от печалбата и цели не подобряване живота на хората, чрез здравеопазване, образование и социална политика, а единствено от пари да направи повече пари.


"The social responsibility of business is to increase its profits."
Milton Friedman - The New York Times Magazine, September 13, 1970

"Социалната отговорност на икономиката
е да увеличава печалбите."

Милтън Фридман
- американски неолиберал, носител на нобелова награда,
привърженик на шоковата доктрина в икономиката.

При пазарната икономика държавата може да се намеси в икономиката, дори в ущърб на държавни предприятия, с цел поощряване на частни предприятия в определена особено успешна индустрия:

Най-печелившата немска индустрия е автомобилостроенето. Железниците в Германия са държавни и с цел да поощрява автомобилната индустрия, държавата определя изключително високи цени на билетите за градския и обществен транспорт, вследствие на което железниците всяка година реализират милиони загуби, вместо печалби.

В България няма автомобилостроене, но цените на обществения транспорт също са изкуствено завишени, с цел да поощрява автомобилостроенето на по-големите съюзници от НАТО и Евросъюза. За сравнение - в държави с приблизително еднакъв стандарт като в България, цените на градския транспорт са три пъти по-ниски.

Характерно за суверенните държави е, чрез политиката си да поощряват местната си индустрия. Например доносниците на ЦРУ, пръснати по целия свят (в Турция, Италия, Холандия, Тайланд и пр.) са оборудвани с Apple - iPad. Целта е да се поощрява американски производител на компютри.

Държавата-васал напротив - поставя си за цел да задуши местната индустрия и да възпитава консуматори на стоките, които произвежда държавата-покровител.

Ценообразуване при плановата и пазарната икономика
При плановото стопанство държавата определя цените на стоките. При пазарното стопанство цените ги определя монополиста, който най-често е от друга държава или даже друг континент.

В държави с пазарна икономика, но с голям дял на държавна собственост, цените на електричество, отопление и телефон са регламентирани от държавата като фиксиран процент от минималната заплата. Това са страните от бившия СССР , Китай.

В държави с пазарна икономика, в които производството на енергия и телекомуникациите са частна собственост, цените се определят единствено от това дали собственикът им е един, т.е. дали има монопол върху тези индустрии. С цел да се избегнат социални вълнения от непоносимо високите цени, монополистите управляват собствеността си чрез подставени лица. Но дори и собствениците в действителност да са различни, обиконовено те тайно се договарят в картелни споразумения, за подържане на високи цени.

При плановата икономика, стоките биват категоризирани от държавни служители на две категории:
1. стоки за широко потребление.
2. стоки-лукс, маркови стоки и деликатесни стоки.
И стоките за широка употреба държавата евентуално субсидира, докато от луксозните стоки - статус символи, държавата извлича печалба.

В ГДР от 1966 год. съществуват "Delikatläden" - магазини за продоволствени деликатеси като черен хайвер, течен шоколад, както и "Exquisit-Läden" за маркови дрехи и козметика, на пазарни цени.

Цените на стоките при плановата икономика, държавата изчислява така, че заплатите на трудещите се да стигат за закупуване на стоки за широко потребление. А стоките категория лукс да са достижими за партийния елит.

При пазарната икономика заплатата се определя единствено от нивото на безработица, т.е. от съотношението между търсене и предлагане на работна рака на пазара. И заплатата при пазарната икономика, може да се окаже недостатъчна, дори за задоволяване на елементарни физиологични потребности - храна, вода, топлина, подслон.

Ако трудещият се е външно добре изглеждаща млада жена, предлага ѝ се да си доработва в компанията на работодателя ѝ, понякога и на неговите приятели: "Като ти потрябват пари, ще ми се обадиш!"

Но и за всички останали трудещи се, пазарната икономика е помислила:
На тях им се предлага да получат потребителски кредит, който ако не са в състояние да погасят, не е проблем да го завещаят на децата си.

"Ако на французите им е скъп бензина,
просто да се прехвърлят на велосипеди."

Кристин Лагард - МВФ


Ако на българите им е скъпо парното, просто да се облечат по-добре. Ако водата им е скъпа, просто да си изкопаят в двора кладенец.

Характерна особеност на ценообразуването при пазарната икономика е, че търговците при закупуване на стоки, пресмятат печалбата от тяхната продажба на крайния потребител. И стоки, които са евтини, дори и да се продадат пет пъти по-скъпо, от колкото са били закупени, не носят голяма печалба и не са интересни за търговците. Т.е. при пазарната икономика съществува долен праг на цените. Предимство на плановата икономика е, че долен праг на цените не съществува, тъй като производители и търговци са на заплата.

Например байц за дърво, по време на социализма се продава в упаковки по 50g и струва стотинки. При демокрацията байц за дърво се продава в упаковки по 500g, не защото на крайния потребител е нужно такова количество, а защото на търговеца е нужна печалба от няколко лева за всяка продадена стока.

По същата причина се преустановява производството на малки, леки и евтини Netbook, за да бъдат заменени от скъпи Tablet PC и скъпи Ultrabook.

"Предимство" на пазарната икономика е, че цените на едни и същи стоки, в различните магазини са различни. Това води до уплътняване на свободното време на трудещите се, да обикалят магазините, с цел да намерят най-ниските цени. Колкото по-малко свободно време имат, толкова по-малко се замислят за социалната несправедливост. При плановата икономика цените навсякъде са едни и същи и хората имат много свободно време.

В цивилизованите страни лишаване от свобода за дългове е официално отменено още през средновековието. Но в съвременната демократична и правова държава законодателят е предвидил вратичка - така нареченото незачитане на съда, за което длъжника може да бъде осъден на затвор. Освен тази вратичка, пазарния законодател е предвидил още една алтернатива: Длъжника да бъде обвинен, че когато е получавал кредит, не е имал намерение или възможност да го погаси, т.е. послужил си е с измама.

При плановата икономика държавата решава относно заплащането на труда и произтичащото от това разпределение на благата в обществото.
При пазарната икономика, заплащането на труда се определя от нивото на безработицата, т.е. от съотношението между търсене и предлагане на работна ръка на пазара, както и от ръста на бедността при безработните.

Докато при плановата икономика държавата свежда безработицата до абсолютен минимум, при пазарната икономика държавата свежда качеството на живот на безработните до абсолютен минимум.

При плановата икономика съществува така нареченото "жителство" - ограничение, което има за цел местни кадри да не бъдат конкурирани от такива от други градове, вследствие на което да останат без работа.

При пазарната икономика не съществуват ограничения по местожителство, но не от демократични или хуманни съображения, а защото хора живеещи под наем, са по-удобни за работодателите. Поставени в безизходно положение, те са съгласни да работят при всякакви условия и подписват всякакъв трудов договор, предложен от господарите.

При завладяването на Америка, европейските колонизатори са знаели, че е много по-трудно да принудят местните индианци да работят в плантациите, отколкото да превозват от хиляди километри африканци с роботърговски кораби, откъснати от родните им места, не познаващи местностите и не знаещи местния език, неинформирани, в безизходна ситуация.

Разлика между пазарна икономика и капитализъм

Някои автори употребяват думата пазарна икономика, като синоним на капитализъм. Джон Кенет Гълбрайт (John Kenneth Galbraith) след Втората световна война, замества думата капитализъм с думата пазарна икономика - "market system", поради дескредитирането на капитализма през времето на икономическите кризи. В последно време като синоним на капитализъм се употребява думата демокрация, но само в случай че се отнася за държава от НАТО, Европейския Съюз, или държава, която ползва "помощта" от Световната Банка и Международния Валутен Фонд. За всички останали държави с капиталистическо устройство, важи понятието диктатура. И особено за тези държави, в които милиардери биват осъждани на затвор. Милиардер в затвора - табу за западните демокрации.

При пазарното стопанство има всичко, всичко струва пари и ако нямаш пари да си го купиш, сам си си виновен.

При плановото стопанство, държавата планира какво да се произвежда. При пазарното стопанство се произвежда дори и това, което на никого не му трябва. Стоки, които нямат практическо приложение, играят важна роля при половия отбор.

Интензивност на труда

Първото увеличаване интензивността на труда, е исторически документирано в епохата на индустриалната революция. Вероятно една от причините за рухването на комунизма, е по-ниската интензивност на труда при плановата икономика.

От един нашумял съдебен процес през 2012 год. срещу управителите на верига публични домове "Pussy-Club" в градовете Fellbach, Stuttgart, Heidelberg, Berlin и Wuppertal в Германия, става известно че дамите в него (предимно източно-европейки) обслужват по 50-60 клиента дневно, за което получават по-малко от 4 евро за всеки клиент.

Дори след четвърт век демокрация, повечето българки вероятно биха имали проблем дори само да си събуят и обуят гащите по 50 пъти на ден.

* * *

При пазарната икономика не пазара се настройва според желанията на хората, а хората трябва да се настройват, според желанията на пазара.

При пазарната икономика не индустрията се жертва за благото на хората, а хората трябва да жертват благата си, за процъфтяването на индустрията.

При пазарната икономика не пазара се напасва според законодателството и обществения морал, а обществото трябва да напасва законите и морала си, според търсенето на пазара.

При пазарната икономика не медицината се развива според човешката етика, а човешката етика трябва да се напасва според развитието в медицината.

При пазарната икономика не пазара се настройва според образованието на хората, а хората трябва да се образоват или да остават неграмотни, в зависимост от това дали на пазара има търсене за образовани или за неграмотни хора: Новият закон за училищното образование от 2012, допуска преминаване в горен клас с двойка.


Още по темата:

Преход от планова към пазарна икономика

България в условията на демокрация

Равносметка на демократичните промени в българското общество

Мнения относно прехода към пазарна икономика в България

Фордизъм и постфордизъм

Финансова криза

Търговия

Филм за пазарната икономика

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени

eXTReMe Tracker