Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Освобождението на България от Руско робство
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Освобождението на България от Руско робство

Последствията от така наречения преход към демокрация и пазарна икономика, са аналогични на последствия от продължителна военна обсада.

* Външният дълг на България нараства драстично, от началото на промяната.
През 1989 външният дълг е 1,1 милиарда евро, според пропагандата на неолибералите, 1990 год. външния дълг е бил 10 милиарда. През 2004 външният дълг е вече 12 милиарда евро. Само за една година управление на Симеон Сакскобурготски, външният дълг на България нараства с 1,6 милиарда евро.

В момента външният дълг грижливо се укрива от обществото. Според някои източници, дори България вече нямала външен дълг. Така поне казват по казионните български телевизии.

Фундамент на капиталистическата система е банковото дело. А банките могат да просъществуват единствено от даване на кредити. Това ще рече, че ако някой в тази икономическа система се издигне в професионалната кариера и започне да получава по-голяма заплата, то някой друг трябва да изтегли кредит. Ако всички в капиталистическата държава започнат да купуват с готови пари, банките ще рухнат, а с тях и цялата капиталистическа система. Методите на кредитното дело, се тематизират във филма "Repo Men" ("Живот назаем" или "Разпоредителите") от 2010 г., на режисьора Мигел Сапочник.

До 1990 година България произвежда стоки, които не са конкурентноспособни на западните пазари и се продават изключително в страните от СИВ и Близкия изток. България, по линията на СИВ, е била специализирана в областта на каростроенето, хранително-вкусовата промишленост, електрониката и текстилната промишленост. Над 80% от външнотърговския ѝ оборот в края на 1980-те години е със страните от СИВ и Близкия изток. СИВ гарантирал постоянен кръговрат на стоки между страните негови членки, което ги прави относително резистентни към пазарната политика на Запада и примамките на Световната банка (СБ) (World Bank) и МВФ (International Monetary Fund, IMF).

За да мотивират сутеньорите , жените да работят за тях, ги "черпят" с наркотици. Запада "черпи" с кредити. За да бъдат мотивирани държавите да теглят кредити, необходимо е да се създаде дефицит на стоки, както и дефицит на пари, получени от продажба на стоки. Този дефицит се постига посредством преустановяване производството на стоки или преустановяване търговските връзки, реализиращи продажбата на стоки.

Не е лесно да убедиш някого,
че има нужда от основен ремонт
на дома си или даже че трябва
да го разруши, за да построи нов.


Единствено Югославия, от страните в Източна Европа, не се съгласява да тегли кредити от Международния валутен фонд, съответно се налага Югославия да бъде бомбардирана от НАТО.

Радикален метод за разрушаване икономиката на една държава, е провокиране на физически разрушения, посредством война или природни бедствия.

Консервативен метод за разрушаване икономиката на една държава е прекратяване на търговските ѝ връзки, посредством ембарго и бойкот или прекратяване на производството (в частност на курортното дело), чрез саботаж.

Разрушаване на съвета за икономическа взаимопомощ и преориентиране на търговията към Западна Европа и САЩ, преустановяване на оръжейната промишленост поради морално-етични съображения, саботиране на курортното дело поради забавяне на приватизационните мероприятия до 1997 година, разоряват българската икономика и подготвят България за получаване на кредити и увеличаване на външния ѝ дълг.

Когато искаш да правиш секс със една жена,
искаш тя да е напълно гола.
Когато искаш да инвестираш в една държава,
искаш тя да е напълно разорена.Вече 25 години България е чисто гола и чака в колянно-лакътна поза "инвеститорите", но те "инвеститорите" така и не се решават да инвестират в нови предприятия и предпочитат да си останат само с подарените предприятия, построени по време на комунизма. Защото събуе ли си един път жената гащите без пари, вече не ѝ се предлага заплащане.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


* Митническа политика
Митническите ограничения са "файъруол" на държавата. Митническият режим след 1990 година в България се либерализира. 200% мито при внос на западни марки коли в България по времето на социализма, в условията на евроинтеграция вече е анахронизъм, с което българските политици превръщат България в автомобилното гробище на Западна Европа и САЩ.

Смята се, че премахването на мито за внос на стоки от Евросъюза, е причината за рухване икономиката на Гърция започнало през 2010 година. Както и въвеждането на високо мито за внос на стоки за индустрията в Аржентина, се смята че е причината за изключителния прираст на икономиката на Аржентина през последните години.

Докато България все повече "напредва" в приватизацията, през април 2012 година аржентинският сенат гласува за национализиране на 51% от най-големия в Аржентина нефтен концерн YPF (дъщерна фирма на испанския Repsol-концерн).

През февруари 2013 и Боливия напредва с национализацията - аерогарите, които по настоящем са собственост на фирмата "Sabsa" под испанската "Abertis Infraestructuras". Боливия започва с национализация на испанските "инвестиции" в енергетиката - Iberdrola, още средата на 2012, на основание справедливи цени за електроенергия, по думите на президента. Освен това Ево Моралес национализира и телекомуникационните концерни и нефта.

* Населението на България се стопява с около 2 милиона души. По оценка на НСИ през 1989 година населението на България е било 9 009 018 души, при преброяване на населението през 2001 г. населението на България е било 7 932 984 души. Две години след встъпването в Евросъюза (юли 2009) е вече
7 204 687 , за да достигне 7 093 635 през юли 2011 (по данни на CIA), с което България защитава титлата си на световен шампион по редуциране на населението си.

Някои автори твърдят, че раждаемостта била намаляла вследствие страх и несигурност заради промените. Именно държави с десетилетни граждански войни, имат най-висока раждаемост.

Отварянето на границите след 1990 година, прави повечето български мъже неконкурентноспособни в условията на "глобален полов отбор". Също както в приватизацията в България, българите са неконкурентноспособни, в условията на "глобален естествен отбор". Защото да живееш при социализъм, значи да нямаш капитал.

Съответно част от семейните жени в началото на 1990-те се развеждат, за да търсят на Запад по-изгодна партия за брак. Защото българските им съпрузи са изгубили социалния си статус, а границите вече са оворени и е настъпила Clausula rebus sic stantibus. Други се развеждат, просто за да включат и секса в бизнеса си.

Fräuleinwunder
Fräulein-Wunder/Госпожици-чудо

* Здравеопазването се комерсиализира и паралелно се влошава, изхождайки от фактора средна продължителност на живота, която в началото на 1970-те години се равнява на средните нива за Европейския съюз. През 1990-те продължителността на живота рязко спада и е много по-ниска от тази в ЕС и източно европейските страни от ЕС. Само за период от 15 години, средната продължителност на живота на българите спада със 7-8 години.

След анексирането на България от Евросъюза и особено след отпадане ограниченията за работа на българи в Западна Европа, голяма част от българските лекари се устройват на Запад като санитари, а останалите лекари в България работят на 2-3 места едновременно.

Но продължителността на живота рязко спада не само заради влошаване на здравеопазването и социално-битовите условия. Драстично се увличава и употребата на наркотици - според фондация "Friedrich Ebert", броят на наркоманите в България след 1990 г. се увеличава 1357 пъти.

В края на 1990-те България отделя 2,5% от държавния бюджет за здравеопазване. За сравнение - Куба отделя 10-12% от бюджета си за здравеопазване.

Според световната здравна организация за 1997 година България се нарежда на 92 място по резултати на лечението, и на 102 място, когато се включат фактори като ефективност на разходите и качество на образованието.

Доказано е, че средната продължителност на живота на населението спада с 5 до 10 години, в държавите които се ползват от "услугите" на Международния Валутен Фонд, което може да се сравни с последствията от окупация през време на война.

При пазарната икономика не пазара се настройва според нуждите на здравеопазването, а здравеопазването се настройва според нуждите на пазара.

Според ,"института за неолиберална икономика" пардон Института за пазарна икономика и Ричард Ран обаче, продължителността на живота на българите скоро щяла да достигне 120 години и затова трябвало да се вдигне възрастта за пенсиониране (предаване по БНТ от 28.05.2010). А ООН през май 2013 год. препоръчва на гладуващите по света, да ядат буболечки.

Разликата между паразитите и Запада е,
че паразитите не убеждават гостоприемниците
си, че ще живеят 120 години.

* Броят на психичните заболявания се увеличава драстично - само до 2003 година в болниците са регистрирани 800 000 приема на хора с психични проблеми. Още в древността е било известно, че бедните боледуват два пъти по-често от богатите.

Въпреки това, ендогенните психични заболявания в България, на глава от население са по-малко, от колкото в Западна Европа.

Например в Германия психичните заболявания след 1990 год. са зачестили два-пъти. Но въпреки масовата безработица в източно-германските републики, психичните заболявания в бившето ГДР са мо-малко, от колкото в западните германски републики.

Характерно за българите е, че в условията на турбокапитализъм, голяма част от населението развива маниакалност. Маниакалните личности се десенсибилизират към проблемите на другите. Поведението им е безсрамно, егоистично и некритично.

Маниите при българите се простират от разкази за ходене на почивка в чужбина и познанства с проминентни личности от политиката и шоу-бизнеса, до грандиозни планове за инвестиране в недвижимост и дори закупуване на хотели и фабрики на Запад.

Маниакалността при българите се е превърнала в стеротип. От сутрин до вечер българските средства за масова (дез)информация повтарят до втръсване имената на знаменитости и цените на стоките, които употребявали. От сутрин до вечер българите повтарят видяното по телевизията.

Ако някой каже например, че си е купил обувки на разпродажба, става посмешище. Общоприетият стандарт е да разказваш, че ризата на гърба ти струва 15 000 долара и че боята за коса, която употребяваш, струва 500 долара. Маниакалността и деменцията при българите се тематизира във филма "Мисия Лондон" от 2010 година.

* Броят на сърдечноболните. По данни на доц. Йото Йотов, завеждащ отделение в Първа кардиологична клиника на МБАЛ "Св. Марина" във Варна, страдащите от сърдечна недостатъчност са се удвоили в периода 2003-2013 год. Главно вследствие исхемична болест, клапни пороци, но и при нелекувана хипертония.

Голяма част от населението нямат здравни осигуровки, посещават лекар само в краен случай и разбират, че имат сърдечна недостатъчност случайно, след прегледи при други специалисти, които ги насочват към кардиолог.

* Жилищни проблеми.
Според Минчо Бенов, ръководител на фондация "Хабитат България", в България има феномен "бедни собственици на жилища". "У нас само 69% от жилищата се обитават само от 1 семейство. Има около 130.000 жилища, където има по трима и повече обитатели в една стая, 55.000 жилища с четирима и повече обитатели в една стая."

Според проучвания на лидера на Зелената партия Александър Каракачанов и бившия независим депутат Минчо Христов, "през 2012 година принудителните продажби на имоти са 36.000. Т.е. 36.000 семейства са изхвърлени от домовете им, защото не могат да си плащат вноските".

Това ще рече, че около 120.000 българи са останали на улицата. Според Минчо Христов, числото на оставените без дом българи за година се е увеличило близо 5 пъти от 2009 г. насам, като общото число на изхвърлените на улицата между 2009 и 2013 г., е 300.000 души.

"[...]запей ми, девойко, на жалост,
запей как брат брата продава,
как гинат сили и младост,
как плаче сиротна вдовица
и как теглят без дом дечица![...]"

Христо Ботев

* Образованието се комерсиализира и паралелно с това търпи качествен спад, като следствие от макроикономическите, политическите и обществени процеси.

Вече през 2013 год. стават известни на обществеността, отдавна изготвени планове за поетапно премахване от образователната програма, творби на български революционни автори като Христо Ботев, Иван Вазов, Христо Смирненси, Никола Вапцаров. Българите трябва да забравят думата революция (виж Нов говор), но дори и на улицата да чуят, че в миналото е имало революции, то трябва да им се разяснява, че всички революции от праисторическо време до ден днешен, са били организирани и финансирани от САЩ.

Според изследване от организацията PISA (OECD), 51% от 18-годишните българи не са прочели нито една книга през живота си. 22% от тях са в категорията на т. нар. "номинално неграмотни" - четат със затруднения. И 28% са функционално неграмотни - четат, но не разбират смисъла на това, което е написано.

Според национално проучване направено от агенция за маркетингови проучвания "Прагматика", по поръчка на Oview сред жени между 20 и 40 г., над 80% от българките във фертилна възраст не са наясно какво представлява овулация, а 41% от жените вярват, че могат да забременеят извън периода на овулация.

Според някои автори, през 2001 година само 21% от децата в училищна възраст, са посещавали училище. Според тях, 83.000 деца на възраст от 5 до 17 години са били наети като работници в България през 2005 г.

Според проф. Петър Иванов, 80% от работодателите в България са с начално или средно образование (цитиран от БТА). Приоритет в политиката на Запада спрямо източно-европейските си протекторати, е потискане на интелигенцията им.

"Най-големият враг на всяка пропаганда е интелигенцията"
Йозеф Гьобелс - министър на пропагандата на Нацистка Германия.


Според статистики за страните от Източна Европа, само 10% от студентите (а в елитните вузове до 30%) учат с цел да получат професия. Но даже и тези 10% специалисти на България не ѝ трябват.

Докато правителството съкращава бюджета на БАН от държавната субсидия, то от Законопроекта за предучилищното и училищното образование от 14 февруари 2012 година става ясно, че България ще е първата държава в човешката история, в която бедните директно ще финансират децата на богатите:

Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно
и училищно образование на децата и учениците, както и
за училищното образование на учениците по чл.9, ал. 2
частните детски градини и частните училища получават
държавна субсидия при условията и по реда на този закон.


Но повечето българи приемат всичко това за естествено, както приемат за естествено след консумация в McDonald's сами да си почистват масите и да им продават за минерална вода, бутилирана вода от чешмата.

* Жизненият стандарт и качеството на живота са значително по-ниски от средните за света. Например за 2009 г., България има по-нисък Индекс на човешко развитие (0,840), в сравнение с подложената на 60 годишно ембарго социалистическа Куба (0,863). През 2011 индекса на човешко развитие продължава да спада (0,771), с което България заема 55-то място (Куба на 51-во място).

През 2011 минималната работна заплата в България е 0,71 евро на час = 120 евро на месец, след Албания с 0,80 евро на час.
41,0 % от населението в България работи за минимална заплата, от които 14,59% на пълен работен ден.

Заплатите на учители, лекари и научни работници в България са по-ниски от тези на техните колеги в съседните балкански страни, които са далеч от членство в Европейския съюз - Македония, Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина.

"Scientia potentia est."
Francis Bacon,
Meditationes sacrae, 11

"Знанието е власт."

И който държи да работи квалифицирана работа, да заминава за Северна Корея или Куба!

Много хора възприемат субективно жизнения стандарт и качеството на живота за периода преди влизане на България в НАТО и в Евросъюза като по-добър, отколкото през 2012 година. Характерното за капитализма прогресивно обедняване на бедните и паралелно обогатяване на богатите, не е основание за обективно влошаване жизнения стандарт и качеството на живота в едно общество.

За обективно влошаване може да се говори, когато определена част от обществото, например младите между 18 и 25 годишна възраст, са засегнати от по-голяма безработица, по-голяма част от тях приемат наркотици, по-голяма част от тях си изкарват прехраната с проституция и/или криминални престъпления, в сравнение с предшестващия период.

Вече през 2014 г. в почти всички магазини по централните улици на София, както и в моловете, се продават дрехи с фалшива номерация. "XXL", "XXXL", които съответстват на "M" или максимум на "L". Но това явно не прави впечатление на никого. Българското население се облича от магазини за дрехи втора употреба, които внасят безплатни дрехи от църквите на Запад. А магазините с нова стока, очевидно имат стока само проформа. А за проформа-стока разходите за платове са просто излишни разходи. Очевидно доходите на магазините в България през 2014 г. са вече единствено от пране на пари.

* Икономика: По отношение на номиналния брутен вътрешен продукт на глава от населението, през 1988 година България заема 25-то място в света, за да спадне на 77-мо място през 2009 (по данни на международния валутен фонд). Вече през 2010 година България е слязла още по-надолу - на 89-то място (по данни на ЦРУ).

Брутен вътрешен продукт за 1989 година:
България - $ 6217, Югославия - $ 5917, Румъния - $ 3890 (По онова време Запада смята Румъния за еталон на бедността и мизерията).

Брутен вътрешен продукт за 2009 година:
България - $ 5916, Следвоенна Сърбия - $ 6782, Румъния - $ 9310.

Приемането на България в НАТО през 2004 и в Евросъюза през 2007, не оказват положително влияние върху българската икономика. Поради липсата на обща граница между България и Русия и поради липсата на производство на стоки в България, които да се продават вече без митнически ограничения в страните от Европейския Съюз.

* Общество:
Според социологически проучвания от преди България да стане членка на Евросъюза, 8% от хората успяват да запазят социалния си статут, а 6% дори са се изкачили социално. От последното Европейско социално изследване, проведено в над 30 страни в Европа, в началото на 2013 г. едва 1% от българите живеят комфортно с доходите, които получават.

Преуспелите на днешно време са комисионери от разпродажбата пардон приватизацията на националните блага, също така доносници, "мутри", проститутки. От съсловието на престъпници, предатели и асоциални, са се изкачили в съсловието на бизнесмени, политици, съдии и ТОП-модели.

От развитието на човешката цивилизация, най-много спечелват плъховете и хлебарките. От развитието на капиталистическите отношения, най-много спечелват проститутките и организираната престъпност.

По данни на проведено от "Галъп интернешънъл" изследване (2013), България оглавява класацията за най-страдаща нация за последните три години. Според изследването 39 на сто от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да бъде наречен "страдание". След българите следват унгарци, арменци, камбоджанци, както и гражданите на Македония.

Износът на работна ръка на Запад, води до дефицит на жени в репродуктивна възраст, съответно жените в менопауза в България, се радват на завидни успехи в любовта.

По данни на еврокомисарката по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, България и Румъния са главните износителки на плът в ЕС. От 6309 през 2008 г. жертвите на трафик на хора са станали 9528 през 2010 г., като тези данни са само върха на айсберга. А за същия период осъдителните присъди в ЕС за това престъпление са намалели с 13 на сто, според Малмстрьом.

Нещастието на едни, е щастие за други.

вследствие демократичните промени 86% от хората са изгубили своя социален статус - предимно лекари, учители, инженери, хора на науката и изкуството. От съсловието на интелигенция, са преминали в съсловието на неудачници, превърнати в посмешище. На голяма част от тях, веднъж изтеглили потребителски кредит, им се налага да изтеглят втори потребителски кредит, с който да погасят първия и да им останат някакви пари за да посрещат новите сметки за ток и парно.

Според Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, за първото тримесечие на 2013 г. шест милиона българи (85.94% от населението) се издържат с по-малко от 560 лв., а 23% от домакинствата в България (всеки четвърти) са с общ доход на човек до 214 лв.

На 94% от българите не се е сбъднала американската мечта, както на африканците, които европейските роботърговци изхвърляли зад борда, когато продоволствията намалявали на корабите за превозване на роби. На тях демокрацията не им е дала възможност "да притежават собствен бизнес, да бъдат свободни в потребителския си избор и да се придвижват свободно зад граница" - както поучава пропагандата на неолибералите. 94% от българите просто не са били поканени да участват в пиршеството. 94% са колатералните щети от прехода.

Според някои автори, демокрацията се е провалила. Според други не демокрацията, а отделни неудачници са се провалили. В България тези отделни неудачници съставляват 94% от населението. В останалите страни от Източна Европа провалилите се неудачници са също около 90% от населението. Но и в САЩ и Западна Европа 90% от населението също са провалили се неудачници. А там не е имало преход, следователно те са се родили провалени.

Също както и с Еврокризата. Не Евросъюза се е провалил, провалили са се отделни държави като Гърция, Испания, Португалия, Италия, Ирландия, България и т.н.

"Why are you so concerned with saving their lives?
The whole idea is to kill the bastards.
At the end of the war if there are two Americans
and one Russian left alive, we win!"

General Thomas Sarsfield Power

"За какво сте толкова загрижени да им спасявате
живота? Идеята е да унищожим копелетата. Ако на края
на войната останат само един руснак, но двама
американци, значи сме победили."

Генерал Томас Пауър

В нацистките концентрационни лагери провалилите се неудачници са били също 90% от обитателите. Почти всички жени, които се решавали да работят в публичния дом на концентрационния лагер, са доживели края на войната, т.е. не са се провалили. Почти всички нацистки слуги и доносници - Funktionshäftlinge, също са доживели края на войната. А провалилите се неудачници са всички останали, които били изпращани в газовата камера, и изгаряни в пещите на лагерите. От провалилите се неудачници нацистите правели сапун, а от кожата им правели абажури.

През близо 500 годишното Османско владичество, българските чорбаджии съставлявали 10% от българското население и за тях България не се е провалила от това, че е паднала под османско владичество, провалили са се онези, които са били изнасилвани и клани през Априлското Въстание. Провалили са се и хайдутите, които са водели асиметрична война срещу османите.

Някои автори твърдят, че комунизма се е провалил. Други твърдят, че комунизма не се е провалил, а само е загубил една битка. Според официални статистики, 90% от източно-германците смятат, че комунизма е правилен, но самите комунистически ръководители са го провалили.

Опити за обезпаразитяване на обществото чрез въстания и революции е имало и преди 5000 години и след още 5000 години пак ще има. Ще има и "културолози" и "историци" като Щелиан Щерионов и Мартина Балева, които ще отричат въстанията и ще се опитват да "изчистят" родния език от думи като революция, въстание, класова борба, корупция, държавна собственост, държавна регулация, лицемерие. Ще има и "жреци" от ранга на Ричард Ран, които ще поучават "грешните", че в условията на демокрация българите ще живеят до 120 години и няма да им трябва нито пенсия, нито безплатно здравеопазване.

* Материална, културна и интелектуална деградация на населението

Обедняването на населението, паралелното увеличаване на работния ден и ангажирането им предимно за нискоквалифициран труд, кара хората да мислят само за непосредствено удовлетворяване на първичните си нужди, т.е. да оскотяват - характерно за дистопичното общество. А и системното провеждане на шокова терапия води до оглупяване.

"Прави впечатление, че теми като корупцията,
престъпността и други подобни вече почти се
губят от фокуса на общественото внимание.
И логичното обяснение е не че те са решени,
а просто проблемите, свързани с непосредственото
оцеляване на хората и техните семейства,
изместват абсолютно всичко друго[...]
Над три четвърти от българите гледат с безразличие,
притеснение или отчаяние на бъдещето."

Иво Желев - управител на агенция ЕСТАТ

Клакьорите на неолибералите, обясняват дезинтересираността на населението към корупцията, престъпността и политиката, като интерес на масите към живот на бързи обороти, охолство и лукс, които процъфтявали в България при демокрацията.

Интересът на населението към политика е сведен до минимум. Защото въпреки изобилието от политически партии и "свободни избори" на всеки няколко години, изменение в политика на България за последния четвърт век, настъпва точно толкова, колкото и преди 1990 година. Докато преди 1990 масите мислеха как да се сдобият с луксозни стоки, то при еврокрацията мислят само как да изкарат днешния ден.

Хора, които не са прочели нито една книга през живота си, нямат способност за абстрактно мислене. Както животните, такива хора се интересуват само от конкретна заплаха или пряка възможност за материална изгода.

Свинята в кочината не се замисля колко симфонии е написал Бетховен, замисля се кога ще напълнят хранилката, защото симфониите не стават нито за ядене, нито за секс.

Голяма част от хората, вече не са в състояние да гледат художествен филм. От една страна не могат да се концентрират в продължение на два часа. От друга страна разбирането на произведение на изкуството изисква въображение, което по линия на изкуствения отбор, дидактически е притъпявано и подменяно с култ към статус символи и първични животински инстинкти, характерно за Celebrity Culture. За тези хора интересни са Reality Тelevision. Ако на прасето в кочината му показват филми на Фелини, няма да ги разбере. Трябва да му показват как друго прасе лочи помия, за да му е интересно.

Телевизионните сериали са предпочитани поради ограниченото им времетраене и поради тематиката им на махленски клюки и интриги. Реалити телевизия се възприема от младото поколение като истинско, игралното кино - безсмислица. Театрите и концертните зали, се посещават предимно от сноби и пенсионери.

В стремежа си да гарантират хегемония над Източна Европа, западните демокрации в подбора на политически и интелектуален елит, протежират магистрати и интелектуалци с нисък коефициент на интелигентност и криминално минало, в източно европейските си васали.

Този метод на управление на човешките ресурси е бил прилаган и в нацистките концентрациоанни лагери, по време на Втората Световна Война.

Според д-р Владислав Миланов, преподавател по езикова култура в СУ "Св. Климент Охридски", 40% от българските политици не могат да използват членувано словосъчетанието “министър-председател”. Предизборната им реч (2013) е била изпълнена с директни обиди, заядливост, разговорна фразеология и принизяване на изразните средства. В случаите, когато политическата реч не е агресивна, е клиширана и без съдържание, по думите на д-р Владислав Миланов.

Голяма част от българските политици, говорят на диалект: Татяна Дончева има диалектно съкращаване на "е", "все ощи", "данъцити". Цветан Цветанов използва твърда съгласна преди глаголното окончание - "потвърдът", "подкрепът". А Бойко Борисов има проблеми с променливото "я" - "щеха", "са се сляли".

Няколко примера от най-често употребяваните ключови думи в търсачките в интернет на български език:

"вторични суровини софия цени"
"изкупуване на метали варна"
"изкупуване на пластмаса"
"изкупувам желязо цени 2012"
"къде в софия изкупуват хартия"
"izkupuvane na starilimonadeni 6i6eta"
"изоставени военни обекти"

***
"продавам калоферски кози"
"зарибителен материал"
"риболов на шаран в чехия"
"крави продава"
"разплодни яйца за бройлери"
"посадъчен материал боровинки"
"продажба на кокошки"
"зайцевъдство в българия"
"семе картофи"
"черни прасета видин"
"prodavam ko6ara plovdiv"
"купувам охлюви цени"
"магарета за продан"
"izkupuvam mas"
"монета александър македонски орентировъчни цени"
"искам да съм донор за пари babrek"
"reklamni agencii nabirashti deca"
"клиники за изкупуване на човешки органи"
"germaniq pla6ta za donori na sperma"
"колко върви донорството на костен мозък в чужбина"
"работа за таен агент"
***
"tyrsq si rabota"
"бране на малини в португалия"
"работа в англия селско стопанство"
"davam arbait v germania"
"работа за таини агенти"
"какво е икономическо убежище"
"работа за наемни войници"
"колко струва да продадеш трупа си"
"хора които търсят сърца за присаждане"
"мито за автомобили между българия и гърция"

***
"искрящи анцузи"
"златисти рокли"
"магазини в софия за хладилници до 80лв"

***
"rabota v sofia jena tarsi maj"
"жена търси мъж за секс"
"студентки предлагат"
"секс да не е проститутка"
"jena predlaga seks"
"обяви чукай ме"
"масаж с освобождаване"
"гей секс места в българия"
"еротичен масаж велико търново"
"безплатен горещ секс момиче"
"как се осъществява анален секс"
"bezplatni tel nomera za seks"
"jeni za seriozna vrazka s telefoni"
"zreli jeni uslugi"
"kak sa gubeli devstvenostta prez minaloto"
***
"porno.com s 18 godi6ni"
"bezplatno porno s u4enici"
"секс нудистки деца"
"zatvornicki seks"
"kakvo znachi ako jena kaje na maj flirt"
"porno predi novata era"
"малолетни-нудисти"
"безплатна порно телевизия"

***
"как се прави троянски кон"
"как да направя троянски кон който краде пароли"
"как да шпионирам скайп на друг компютър"
"как да шпионираме чужд компютър"
"Класация на неуспелите държави"
"filmi za iznasilva4i"
"игри с мъчения на хора"
"обесване на жена"
"porno nacilie izmachvane"
"снъф филм"
"екзекуция"
"цели филми ужаси"
"filmi s macheniq na hora"
"оргии в дискотеките в древен рим"

***
"вярно ли е че можеш да станеш русалка"
"защо плача при оргазъм"
"мъж черпи жена"
"do kakva vizrast rabotyat prostitutkite"

kralska svirka tehnika
"мъже които си купуват жени термин"
аже колко плащат за една жена" - ключови думи (с правописни грешки), набрани в Гугъл от IP-адрес на министерство на образованието в България!

"трикове мъжа да не изневерява"
"трикове за задоволяване на мъжа"
"мъжете в зряла възраст какво ги възбужда"
"дълбока свирка уроци"
"kakvo haresvat bogatite muje"
"дебели плешиви мъже"
"забременяване от 65 годишен мъж"
"50 годишна с по млад мъж"
"в какво се изразяват комплексите на мъжете"
"къде има богати мъже"
"zamojni muje"
"koga muja plashta smetkite"
"мъжете които се глезят"
"проститутки се женят за клиенти"
"kolko godini trae prostituciqta"
"богатите мъже за какви жени се женят"
"сайтове за запознанства само с богати мъже"
"срещи с богати мъже"
"намиране на богат мъж"
"agentzii za zapoznantstva s bogati mage"
"zapoznanstva s bogati v germaniq"
"Bogati Muje za zaponzanstva"
"SKAPI SAITOVE ZA ZAPOZNANSTVA"
"как да се омъжа за богат мъж"
"запознанства с богати мъже"
"zapoznanstva sus zamojni gospoda"
"сексуални фантазии на мъжете"
"kak se izkarva devstvennost"
"defloratori na devstvenici"
"конкурс за красота българия"
"как да участвам в мис българия"
"конкурс за красиви жени"

как се изкарва девственост първата брачна нощ

Като се има предвид, че не малка част от населението в България все още е компютърно неграмотно, то изложената по-горе статистика отразява интересите на българската интелигенция, в условията на свобода и демокрация.

"[...]и хвалят с попът бога и царят... Ликуй, народе! Тъй овце блеят и вървят с псета подир овчарят." Христо Ботев

Често потребителите търсят и "приликата между фашизма и комунизма" и "концентрационните лагери при комунизма". Но и те, не от любознателност и желание да се информират, а да изкарат пари.

Защото при демокрацията в България се изкарват пари от храна, секс и антируска пропаганда.

Традиционни ценности като интелект и образованост, се заменят с пробивност. Ако до края на 1980-те години за младите хора, предпоставки за просперитет са били трудолюбието, образоваността и интелигентността, в условията на демокрация тези три ценности са изместени от пробивността.

Ако по времето на социализма използването на чуждици и философски термини в речта, целеше демонстриране на образованост и интелект, то в условията на демокрация се дискутира какви превозни средства ползваш и колко струват стоките, които притежаваш.

Когато на млада жена и се наложи да ползва услугите на обществения транспорт, обяснява на приятелите си, че ѝ е за първи път. И че до сега само с кола и самолет се е придвижвала. При демокрацията при повечето жени, с напредване на възрастта все по-често им се налага да ползват услугите на обществения транспорт.

* Възпитанието на подрастващите.
По време на социализма повечето момичета започват полов живот на 15 годишна възраст. При капитализма средната възраст за започване на полов живот при момичетата е 13 години.

По време на социализма децата се научават да пушат тютюн най-често на 15 годишна възраст. При демокрацията средната възраст за приучаване към употреба на цигари е 11 години.

* Организирана престъпност. Някои автори наричат създадените в началото на 1990-те години силови групировки като ВИС и СИК и появата на т.н. "мутри", начало на организираната престъпност. На практика силовите групировки контролират дребния и среден бизнес (тези, на които Луканов раздава куфарчетата). Тоест мутрите "регулират" свободната конкуренция.

* Значителното повишение на пострадали от Пътнотранспортни произшествия, някои автори обясняват със смяната на вида на транспорт - от обществен на автотранспорт и неадекватната стратегия за изграждане на необходимата инфраструктура.

България в началото на 1990-те е държавата с най-либерални митнически ограничения за внос на стари, бракувани автомобили. Столичните тротоари се превръщат в автомобилни гробища. Поради невъзможност за почистване и поддържане на паважа, по софийските улици се разрастват храсти и дървета между тротоарните плочи - картина позната от постапокалиптични филми, като "Аз съм легенда" (I Am Legend) на режисьора Франсис Лорънс.

Значителното повишение на пострадали от ПТП е следствие и от драстично нарасналия контраст между бедни и богати, нарасналата арогантност на новозабогателите, коруптната съдебна система и невъзможността за наказване на виновните за ПТП.

* Държавно политическо устройство - Старата "моногамна"/еднопартийна политическа система излиза от мода и се заменя със система на политическа "полигамия"/ плурализъм.

Характерната за Запада "политическа бигамия", за българските стандарти приема формата на "политически промискуитет": До 2013 г. се сменят четиринайсет правителства: Дванайсет политически правителства с участие на десет политически партии и две служебни правителства.

Разликата между тези политически партии и правителства е в обещанията, които дават преди изборите. Приликата между всички тях е, че безпрекословно изпълняват директивите, да спират всички руски проекти като например АЕЦ-Белене, за да не конкурират "инвестициите" на "Големия Брат", както и да приватизират и разпродават всичко в България, което "Големия Брат" си хареса.

Защото "Един слуга не може да има двама господари."
Библия, Матей 6/24

Членовете на всички тези правителства не успяват нито да подобрят икономиката на България, нито качеството на живот на българите, нито да се справят със социалния-, културния- и демографски-колапс, на населението. Успяват единствено да подобрят собственото си материално благосъстояние. Всички български политици от 1990 г. на сам, са най-обикновени комисионери, които докато заемат министерски постове, си спестяват зелени пари за черни дни, когато вече няма да са министри.

Каква е приликата и разликата между
българските политици на "прехода"
и психично болните?

Приликата е, че и едните и другите
се настройват против близките и
роднините си, а уважават и изпълняват
желанията на враговете си.

А разликата е, че психично болните
не осъзнават че са болни, докато
българските политици на "прехода"
знаят че са национални предатели.***

"[...]смок е засмукал живот народен,
смучат го наши и чужди гости!"

Христо Ботев


Още по темата:

Началото на прехода

Победата на капитализма над комунизма

Мнения относно прехода към пазарна икономика в България
loading...
Лустрация

Планът "Ран-Ът"

Филм за пазарната икономика

Цени при социализма

Успешните българки на прехода

Цветни революции

www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker