Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

"It may seem harsh, but it is probably
in the interest of all that under a free
system those with full earning capacity
should often be rapidly cured of a
temporary and not dangerous disablement
at the expense of some neglect of the
aged and mortally ill."

Friedrich August von Hayek
- The Constitution of Liberty (1960).
Chicago-London 2011, p. 423


"Може да звучи жестоко, но в интерес,
вероятно на всички, е в едно свободно
общество, работоспособните да бъдат бързо
излекувани от временно и неопасно заболяване,
за сметка на занемаряване на старите
и смъртно болните."


- Дефиниция за свобода на Фридрих Хайек
- един от най-ярките неолиберали.

"Der Stärkere hat zu herrschen und sich nicht
mit dem Schwächeren zu verschmelzen, um so die
eigene Größe zu opfern."


Adolf Hitler

"Силният трябва да господства, а не да се смесва
със слабия и по този начин да жертва величието си."


Адолф Хитлер

Здравеопазване

Както при плановата икономика се произвеждат стоки, предназначени за потребление, а при пазарната икономика се произвеждат стоки за размяна срещу пари, така и медицинското обслужване при плановата икономика цели да помогне на хората в тяхното нещастие, докато при пазарната икономика цели печалби от нещастието на хората.

И за да се поддържа висока цената на една стока или услуга, трябва стоката/услугата да се предлага в по-малко количество, от колкото е търсенето ѝ на пазара.

Дозировката прави от един медикамент лекарство или отрова. Дозировката на достъпа до здравеопазване, прави една държава социална или основана на социален дарвинизъм.

Капиталистическата държава дозира водата, храната и топлината на гражданите, чрез постоянно увеличаване на цените за електроенергия, отопление, питейна вода и хранителни продукти. А в случай че водата, енергоснабдяването са отдадени на чуждестранни инвеститори, а собственото селско стопанство е разрушено и се налага да се внасят хранителни продукти от чужбина, тогава чужда държава дозира задоволяването на населението с храна, вода и топлина, с цел да поддържа цените им високи.

Капиталистическата държава дозира и медицинската помощ за населението. За тази цел, българското демократично правителство създава сложна и непрегледна бюрократична система от така наречените "клинични пътеки", диференцира спешна от текуща медицинска помощ, определя кои заболявания са хронични и кои акутни, определя срокове за лечение, медикаменти и т.н.


Още по темата:

Спешната медицинска помощ
loading...
Дозиране на срока за лечение

Рецептурна книжка на хронично болния

Модерни изследвания

Личните данни на пациентите

Здравният статус на българите в интернет

Случаите на диабет в световен мащаб са нарастнали 4 пъти

Copyright:www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2018 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker