Пари

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Деньги Пари Geld Money Dinero Monnaie เงิน
3D-anaglyph

Пари


"Geld ist der Gott unserer Zeit
und Rothschild ist sein Prophet."

Heinrich Heine 1841

"Парите са господ на днешно време
и Ротшилд е техния пророк."

Хайнрих Хайне 1841


Парите са понятие за стойностен еквивалент. Според някои автори парите не са стока, тъй като не се потребяват, а тяхната крайна цел е размяна за стока която се потребява. В натуралното стопанство хората разменяли едни стоки за други. Това създавало неудобство, тъй като стоките миришели и имали ограничен срок на годност. И хората решили да заменят стоките, предназначени за размяна, със злато, тъй като златото не мирише, не се променя от външни влияния и няма срок на годност. И така възникнало паричното стопанство.

Но златото било тежко за носене по джобовете и хората решили да го заменят с хартиени пари, които освен че не миришат и нямат срок на годнист, са и леки. Тъй като парите били печатани с цел да заменят златото като разменно средство, колкото злато притежавала държавата, толкова пари печатала, т.е. парите имали златен стандарт.

И тъй като държавата не е в състояние да изкопае безгранично количество злато, златното покритие се е смятало за гарант за стойността на напечатаните пари. Въпреки това, човешката история познава случай на хиперинфлация, предизвикана от сечене на голямо количество златни монети - Александър III Македонски в древността.

А инфлация на женската сексуалност, все още не е имало в историята на човечеството: В древен Рим, мъже в идеална възраст достигали на търг за роби цена до 2500 сестерции, като цените в отделни случаи можели и да паднат до 650 сестерции. В същото време цените за млади жени-робини практически не падали под 4500 сестерции.
пари
По-късно държавите въвели частично златно покритие. В Германия например през 1875 година по закон парите имали 1/3 златно покритие.

2011 година Германия официално притежава втория по големина в света златен резерв в трезорите на банки в FED - Ню-Йорк, френската нацианална банка в Париж и британската централна банка в Лондон - 3396 тона злато на стойност 133 милиарда евро. За сравнение - частната собственост в Германия през 2012 година е 10 билиона евро.

Смисълът на укриване на националното злато в чужбина, бил страха от "Варшавския Договор", по време на Студената война. (И държавите, както и хората, си държат парите в чужбина.) През 2012, немски политици изискват инвентаризация на златните резерви в Ню-Йорк, Париж и Лондон, както и част от златните клюлчета, да бъдат стопени и проверени за автентичност.

В САЩ през 1933 година се прекратява златното покритие на американския долар и на гражданите се забранява под заплаха от затвор, да притежават злато.

БНБ започва да емитира банкноти през 1885 г. и твърди че има златно покритие на банкнотите. Пет години по-късно става ясно, че експеримента е неуспешен и банката започва да губи златните си резерви. Между август и декември 1894 г., БНБ намалява златните си резерви от 12 млн. лева на 2 млн. лева.
loading...
По време на прехода към демокрация през 1990-те години, правителството на Андрей Луканов "приватизира" валутния резерв на България, което довежда до хиперинфлация през зимата на 1996-1997 година и последвалата девалвация на лева. Като противодействие, правителството въвежда валутен борд през 1997 година, с фиксиране на курса на лева към германската марка на 1 марка = 1000 лева. Валутният борд и шоковата доктрина довеждат до драстична безработица и прогресиращо понижаване жизнения стандарт в България.


пари
На днешно време никоя държава по света, не обезпечава националната си валута със златно покритие, както никоя жена по света не води полов живот само в момент на овулация. Държавите печатат фиатни пари.

Валутите на държавите с развита промишленост имат само стоково покритие. Т.е. парите им имат стойност, защото с тях можеш да купиш всякакви стоки. Държавите с нефтени залежи имат нефтено покритие на националната си валута. Държавите с развит секс-туризъм, като например Унгария, Чехия, Естония, Литва и Тайланд, имат "женско покритие" на валутите си. Държавите с многобройни военни бази и оръжия за масово унищожение, имат военно покритие на валутите си.
А държавите, в които няма нито промишленост, нито полезни изкопаеми, нито достатъчно красиви жени, в тях има валутен борд - Currency board.

Стоковото покритие на парите по време на ембарго бива атакувано. Забраната за закупуване на стоки от държавата, респективно на внасяне на стоки в нея, срещу която е обявено ембарго, понижава курса на валутата на потърпевшата държава.

Когато с парите не можеш или ти е забранено да купуваш стоки, стойността на тези пари пада.

След края на Студената Война, се забелязва тенденция, западните индустриални държави да не инвестират в производство на стоки, а да "инвестират" в животоподдържащите отрасли (отопление, ток, вода,) в слабо развитите държави. Както и във военни бази в тези държави, които да гарантират неприкосновеността на техните "инвестиции".

От първо в анексираните източно-еворейски държави, след това в Гърция, в Южна Америка и пр. Това ще рече, че животоподдържащите ресурси на бедните държави, са "златното покритие" на щатския долар и еврото.

Фалирането на Grundig, Telefunken, AEG, упадъка на Ampex, се компенсира с "инвестиции" във водоснабдяването и енергетиката на "съюзниците".

Като гаранция за икономиката си Китай закупува злато, но без злато хората могат да живеят. Без вода и без ток, не могат.

За банките най-съкровенната тайна, е кога ще фалират. За жената най-съкровенната тайна е менструалният ѝ календар. А за държавата най-съкровенната тайна, е печатането на пари.

А в САЩ даже не е държавна, а частна тайна, защото печатането на пари се организира от сдружение на частни лица, които основали през 1913 година Federal Reserve Bank. J.W. McAllister пише, че 80% от Federal Reserve Bank принадлежи на осем фамилии: Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman и Kuhn Loeb от Ню-Йорк, Rothschild от Париж и Лондон, Warburg от Хамбург, Lazard от Париж и Israel Moses Seif от Рим. Някои ги наричат "невидимото правителство".

"Do you know the difference between Tanzania
and Goldman Sachs? Tanzania is a country that
has a GNP of 2.2 billion dollars and shares it
between 25 million people. Goldman Sachs is an
investment firm which has annual profits of
2.2 billion dollars, and shares it between
161 partners. That's the world we're living
in now."

Susan George

"Знаете ли каква е разликата между Танзания и
Голдман Сахс? Танзания е страна с БВП 2,2 милиарда
долара, разделени между 25 милиона души.
Голдман Сакс е инвеститорска фирма с годишна
печалба 2,2 милиарда долара, разделени между
161 партньора."

Сюзън Джордж
- американо-френска политоложка

Икономиста Thomas D. Schauf потвърждава тази теория за Federal Reserve Bank, като допълва имената на William Rockefeller, Jacob Schiff и James Stillman, като отделни частни лица, които притежават огромен дял от Federal Reserve Bank.

"I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country.
A great industrial nation is controlled by its system of credit.
Our system of credit is concentrated. The growth of the nation,
therefore, and all our activities are in the hands of a few men.
We have come to be one of the worst ruled, one of the most
completely controlled and dominated Governments in the civilized
world no longer a Government by free opinion, no longer a
Government by conviction and the vote of the majority, but a
Government by the opinion and duress of a small group of dominant
men."

Woodrow Wilson 1919

"Аз съм много нещастен човек. Без да искам, аз разруших моята страна.
Една голяма индустриялна нация се контролира от кредитно дело.
Нашето кредитно дело е обединено. Поради това развитието на нашата
нация и всички дейности са в ръцете на няколко души. Ние сме най-лошо
управляваното, най-контролираното и най-подчиненото правителство на
цивилизования свят. Вече не правителство на свободните мнения, не
правителство на мнозинството, а правителство, което е подчинено на
възгледите и диктата на малка група господстващи хора."

Удроу Уилсън - двадесет и осмият президент
на САЩ (1913 - 1921), подписал Federal Reserve Act.

John F. Kennedy подписва на 04.06.1963 документ под название: "executive order number 11110", според който правото на печатане на американския долар, се учредява отново на държавата. Кенеди започва печатането на банкноти под названието "United States Notes". На 22.11.1963 Джон Кенеди е убит. За кратко време частните банки в САЩ изземват доларите "United States Notes". Първото нещо, което прави следвашият президент Lyndon B. Johnson, е да анулира започнатото от Кенеди.

Ролята на частни лица в организирането на световните финанси се пази в тайна и официалните средства за масова информация са в постоянна готовност, всякакви разобличения да заклеймяват като конспирации.

"We know now that Government by organized money is
just as dangerous as Government by organized mob."

Franklin D. Roosevelt
- Address at Madison Square Garden,
New York City, October 31, 1936

"Да бъдеш управляван от организирани пари, е също
толкова опасно, колкото да бъдеш управляван от
организирана престъпност."

Франклин Д. Рузвелт
- реч в Медисън Скуеър Гардън,
Ню-Йорк на 31 октомври 1936

В края на 1980-те и началото на 1990-те години, цената на златото "неочаквано" пада. По онова време ПЕРЕСТРОЙКА в Източна Европа е в разгара си и подготвя приватизация и разпродажба на половин континет.

В началото на 1990-те падат цените и на произведения на изобразителното изкуство. Защото интересът към влагане на пари в картини, се измества от участие в разпродажбата на Източна Европа.

Съответно банките в западните демокрации увеличават лихвения процент и намаляват паричната маса, с цел да увеличат относителната стойност на валутите си, с които ще участват при разпродажбата.

"Който котролира нефта, господства над САЩ;
който контролира продоволствията, господства
над народите; а който контролира парите, той
е господар на целия свят!"

Хенри Кисинджър

В края на 1990-те години, приватизацията в Източна Европа е поприключила и банките на западните демокрации намаляват лихвения процент, под претекст да поощряват инвестиции в промишлеността.
Вече има нужда от купувачи на стоките, които запада произвежда, затова намаляват относителната стойност на валутите си, като с това увеличават относителната стойност на валутите на страните от Източна Европа. Съответно цената на златото през периода 2003-2010г. се повишава три пъти (спрямо западните валути).

В началото на 21 век, чрез хитри финансови манипулации, се занижават цените на недвижимото имущество, от което може да се очаква, че се подготвя разпродажба на последната останала собственост на бедните - техните жилища. И решението да се завишат драстично сметките за електричество в България през януари 2013, вероятно е увертюра към спектакъла.

"Das Verbrechen hat Namen,
Anschrift und Gestalt."

Bertolt Brecht
"Престъплението има име,
адрес и външен облик."

Бертолт Брехт

И докато в Западна Европа и САЩ наемите и цените за покупка на недвижимо имущество само забавят темпа на разтеж, то в държави като България след 2007 година цените на недвижимо имущество спадат средно с 5% годишно.

След въвеждане на европейската валута "ЕВРО", цената на златото стремително расте и през 2011 година достига рекорд за цялата история на човечеството. Немски експерти прогнозират предстояща хиперинфлация, с която световното правителство ще прибере спестяванията на хората.

Прогресивното повишаване цената на златото подтиква много хора да влагат парите си в злато, докато през 2009 година става известно за голямо количество фалшиви клюлчета позлатен волфрам, произведени професионално в Швейцария със сериен номер и сертификат.

През 2009 Китай купува голямо количество злато от САЩ - Fort Knox. Проверява няколко случайно подбрани кюлчета, при което се разбира че всичките са позлатен волфрам.

Относителното тегло на волфрама е почти същото, като на златото, разликата е в цената. В последните години се забелязва покачване цената на волфрама, което говори за масово изработване на фалшиви кюлчета злато.

През септември 2013 година курсът на долара започва да пада, според казионните медии, защото шефът на Fed - Ben Bernanke бил наредил печатане на долари. В действителност курсът на долара започва да пада, поради завършването на сирийската "шахматна партия" с реми. И поради шпионския скандал с Edward Snowden: Както премиер-министъра на Франция Jean-Marc Ayrault забрани на министрите да използват Smartphone, а вместо това ги задължи да ползват специални защитени от подслушване мобилни телефони, така и индустриалци по целия свят предрпиемат мерки за защита от промишлен шпионаж, което за САЩ означава пресъхване на източниците за иновации в науката и техниката.


"Който твърди, че с пари всичко е възможно,
той доказва че никога не е имал пари."

Аристотел Онасис


Това, което не можеш да купиш и за големи пари,
можеш да получиш безплатно с големи лъжи.

АлисаОще по темата:

Инфлация

Дефлация

filmMoney As Debt-Paul Grignon "Парите като дълг"

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker