Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Мораль Морал

Какво е морал? Морал е онова нещо,
което кара жената да избере между
двама мъже по-бедния.


Култ към статус символи
Морал

Думата морал, произлиза от латински mos, mores, което означава нрав, нрави. Терминът морал е въведен от Цицерон. Моралът характеризира фактическата схема на поведение, правила, конвенции или принципи на отделен индивид, група или културна общност. Категориите морал, етика и нрави имат еднакво значение. Моралът е синоним на "доброта" и "правота".

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Неморалността е антоним на морала (т.е. обратното на това, което е добро и правилно). Под неморалност се разбира действие, което даден индивид, група или културна общност извършва с ясното съзнание, че е неморално, за да извлече материална изгода или за развлечение. Т.е. предпоставка за неморалност е осъзнат морал. Неморалният официално проповядва морал, а неговите неморални действия пази в тайна. За разлика от неморалността, аморалността е непознаване на морала, безразличие към морала и неверие във всеки набор от морални норми и принципи.

Определяне на дадено действие като морално или неморално не описва действието, а оценката му. Т.е. ако действието се харесва на оценяващия, той ръкопляска, в случай че не се хареса - го освирква.

Понятието "морално остаряване" няма връзка с термина морал, а с техническия прогрес, който обезценява дадена стока. Понятието "пошлост" е заимствано от руския език и съчетава както етическа, така и естетическа оценка. Пошли са порнографските филми, които са лишени както от естетически, така и от етически ценности и оригиналност. Пошлост е долнопробност, вулгарност, тривиалност. Опошляване е пропаганден метод за дискредитиране на нелюбима група хора с определена политическа ориентация.

Аналогично понятие е "Кич" - което характеризира безвкусица и псевдоизкуство. Други термини, свързани с морала, са стереотип на поведение, религия и ценностна система.


Още по темата:
Кой има интерес от морал?
loading...
Любов, морал, доверие, ценности

Деморализация

Морал и право

Общочовешки ценности

Морал, икономика и политика

Сексуална етика

Двоен морал

Влияние на ценностната система в отношенията между половете и усещането за щастие

Кой има интерес от феминизма?

Самосъзнание

Човешки права и човешко достоинство

Сексизъм

Изневяра

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker