Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Постфордизъм (Post-Fordism)

в класическото капиталистическо производство е икономическа форма на постиндустриалното общество, която в западните индустриални държави, заменя фордизма.

Фордизъм се нарича формата на производство, характерна за периода след Първата Световна Война. Названието произхожда от името на откривателя на конвейера в автомобилната индустрия, Henry Ford, чийто внук Henry Ford II е съосновател на Радио "Свободна Европа", а "Ford Foundation" финансира International Criminal Tribunal for the former Yugoslavi, упадъчни течения в изкуството като абстрактен експресионизъм и пр.

Фордизмът се характеризира с ярко изразена стандартизация в масовото производство, използване на неквалифицирани или полуквалифицирани работници, които изпълняват прости операции на конвейри в големи фабрики. Относително високото заплащане на работниците от своя страна подпомага икономическия възход и всеобщо благоденствие, характерни за периода след Втората световна война.

През 1970-те години започва упадък на "Златния век" на иконимическо развитие. Предполага се, че причините са свръхпроизводството и петролните кризи 1973 и 1979 година, а така също и социалните придобивки и социална защита на работниците в западните демокрации, като противовес на социалната политика в държавите от социалистическия лагер.

Според някои източници, петролната криза 1973 е била планирана на конференция на Билдербег в Салтшьобаден (Saltsjöbaden)/Швеция, с цел да се укрепи американската валута и американската икономика, като за целта е бил създаден дефицит на нефт.

Постфордизмът е рационализация, която довежда до намаляване на продукционните разходи. Основните принципи на постфордизма са "гъвкавост на производството" и контрол на пазара "just in time", при което количеството и асортимента на продукцията се определят от вкусовете и платежоспособността на потребителите.

Характерно за постфордизма е либерализиране на трудовото законодателство, с назначаване на служители временно и/или на частично работно време. Работодателите целят необвързаност с работниците. Работа, която би могла да се извършва от един работник, работодателите разпределят между няколко - така наречените "служители на свободна практика". За целта ги повикват на работа през няколко дни.

По този начин се изключва възможността работниците да стачкуват, тъй като при отказ да отидат на работа или при предявяване на претенции за по-добро заплащане, веднага биват заменяни с резервните.

Единственият за сега ефективен способ за противодействие на тази практика, прилагат някои жени. Те предлагат секс на своите преки началници, а в замяна ръководителите организират мобинг-акции срещу останалите конкуренти за работното място и/или ги оклеветяват пред по-високостоящите шефове.

Постфордизмът води до либерализиране на националния пазар, както и глобализиране чрез откриване на интернационални производствени центрове и разпределяне на производството извън пределите на основния производител - "аутсорсинг", Outsourcing де факто е международно разделение на труда.

Outsourcing (Outside Resource Using) минимизира производствените разходи, като разпределя отделните фази на производтсвото на една стока, в отдалечени страни, в които работната ръка е най-евтина. Това влече след себе си и увеличено потребление на нефт (за транспорт). Тъй като нефта е в ограничено количество на земята, предвижда се прогресивно увеличаване на военните конфликти в близко и по-далечно бъдеще. Аутсорсинг е предшественикът на краудсорсинг.

Характерно за постфордизма, в областта на медиите, е распространяване на организации, защитаващи авторските права.

Прехвърляне на части от производствения процес, на самостоятелни мини-фирми "Co-makership", с цел спестяване на социални осигуровки за работниците.

Премахване на държавните социални фондове и замяната им с частни осигурителни агенции с паралелно вдигане на пенсионната възраст и увеличаване на безработицата.

Максимално комерсиализиране на здравеопазването и последвалото съкращаване средната продължителност на живота на хората, вследствие ограничаване достъпа до медицински услуги за широките маси.

Повишаване пенсионната възраст не цели удължаване на заетостта в производството, а цели единствено съкращаване периода за получаване на пенсия, както и намаляване броя на хората, доживели до пенсия. Това допринася за облекчаване държавните социални фондове и частните осигурителни агенции.

В Германия вече се дискутира въвеждане на пенсионна възраст 69 години, а управляващата вече 11 години госпожа Ангела Меркел , настоява за въвеждане на единна пенсионна възраст за всички страни от Евросъюза.

В момента средната продължителност на живота в Република България е 69 години (при мъжете). Но не е изключено вследствие дългогодишно членство в Евросъюза, българите да започнат да живеят до 80 години както немците и да доживяват до пенсия. А Ричард Ран даже обещава на българите скоро да започнат да живеят до 120 години! (предаване по БНТ от 28.05.2010)

В 20-ти век капитализмът базиран първоначално на конкуренция, преминава в монополизъм. Свободната конкуренция е основа на капитализма и стоковото производство, а монопола е диаметрална противоположност на свободната конкуренция.

В по-ранен стадий на капитализма, максималните печалби са се гарантирали чрез монопол върху полезните изкопаеми - основа на колониализма. В днешно време монополът върху полезните изкопаеми е до голяма степен заменен с монополизиране на модерни технологии, контрол върху финансите и монополизиране на животоподдържащи отрасли - водоснабдяване, електроенергия, отопление, характерно за неоколониализма. Единствено добивът на петрол все още не е монополизиран.

Sony, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, определят световните стандарти и диктуват насоките на световното техническо и културно развитие. Контрола върху финансите се поема от Международния Валутен Фонд (IMF) и Световната банка (World Bank).

В миналото монопол върху полезните изкопаеми е бил гарантиран чрез военна окупация и колониализъм, който по време на Великите географски открития е бил наричан цивилизиране на варвари. Днес се нарича демократизиране и освобождаване местното население от диктатори.

Монополизиране на модерни технологии в днешно време се реализира чрез "избиране" на марионетни правителства, които да се грижат за потискане на местната интелигенция, както и разпространяване чрез средствата за масова информация на Celebrity Culture, която да издига в култ консуматорството и да осмива творчеството.

Конкуренцията на пазара се заменя от борба за обсебване на държавата, манипулиране на законодателството, данъчната система, митническите такси, вътрешната и външната политика.

Крилата мисъл на Рокфелер: "Конкуренцията е грях!"
The slogan of the Rockefellers: "Concurrency is a sin!"

Краят на Студената война открива възможност за транснационален монополизъм, тоест глобализъм. На днешно време е възможно да живееш в една държава, да работиш за работодател от друга държава, а самият работодател да е от трета държава. Цели се запазване анонимност на собствениците на благата. За целта се използва метод известен от цифровата техника за записване на информация на CD-ROM и DVD - Cross Interleaved Reed-Solomon-Code (CIRC).

Националните култури и националният идентитет, се заменят с масова култура. Властта на държавата бива ограничена или напълно заличена от диктата на Великите Сили. Национални продукти, технологии или индустрии, се заменят от интернационални. На мястото на националните традиции и ценности идват световни стандарти.

Националните индустрии преобразуват производството в потребление. За малките държави става безсмислено да инвестират в собствено производство, след като някъде по света всичко се произвежда. Последствието от занемъряването на собственото производство е унищожаване на собствените специалисти, собствените идеи и собствения интелектуален потенциал. Творчеството се заменя от консумация.

По този начин малките държави помагат на Великите Сили, да постигнат целта си - все повече да обсебят световния пазар, все повече печалби да реализират и малките държави все повече да обеднеят.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Втората световна война е продължение на Първата Световна Война. Атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са едновременно последните бомби на Втората Световна Война и първите бомби на Студената Война. Разширяването на НАТО на изток и финансовата криза от 2007 е продължение на Студената Война. Монополизмът е продължение на капитализма. Глобализмът е продължение на монополизма.

По въпроса за регулиране на икономиката от държавата съществува повече или по-малко единно мнение. Но по въпроса за следващия икономически модел - неофордизъм, все още се водят спорове. Това което със сигурност се знае, е че следващия икономически строй - НЕОФОРДИЗМА, ще бъде още по-гъвкав по отношение на производството и покупателната способност на потребителите, както и още по-интернационализиран и глобализиран.

"The globalization of the world economy will
also continue, with a widening between
"haves" and "have-nots".
[...] U.S. Space Command--dominating
the space dimension of military operations
to protect U.S. interests and investment.
Integrating Space Forces into warfighting
capabilities across the full spectrum
of conflict."

United States Space Command - Vision for 2020

"Икономическата глобализация на света ще продължи
да разширява пропастта между "имащите" и "нямащите".
[...] Само военно превъзходство, ще може да защити
търговските интереси на САЩ [...]"

Документ на Космическото Командване на САЩ

Неолибералите прогнозират следващия етап от дарвиновата еволюция на организмите на Земята, да бъде обединение на цялото човечество в едно същество. В организма на това същество Международният валутен фонд, Световната банка и интернет, щели да играят ролята на кръвоносна и нервна система. Само не уточняват кои народи ще играят ролята на мозък, кои на полови органи и кои на ректум.

Или неолибералите предвиждат глобалния полов отбор, както и социалния дарвинизъм, да редуцират нациите на земята до една единствена - тази на световното правителство.

"Ein Volk, ein Reich, ein Führer"
"Един народ, една държава, един вожд"


Йозеф Гьобелс -
министър на пропагандата на Нацистка ГерманияОще по темата:

Пост-капитализъм

Пари

Деиндустриализация

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker