Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Карта на разселването на славяните
Карта на разселването на славяните
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Славяне Славяни

Славяни

Въпросът относно етимологията и значението на етнонима славяни, все още не е решен окончателно. Съвременните съветски и руски учени са на мнение, че названието "словени", "славяни" е било първоначално себеназвание по славянските земи. От руски "слава" (думи) - народ, който говори, в противоположност на немци, чийто език не разбирали и ги наричали немци - от неми.

Съществува и друга версия за произхода на думата славяни: Римляните и по-късно византийците, са наричали славяните "склави", "склавини", от гръцки "склавое", по-късно в латинския език - "sclavus", което означавало роб.

Според съвременните френски, английски и германски речници и енциклопедии (Duden-Lexikon) думата славяни е сродна на думата роби.
На немски език славяни е "Slawen", а роби - "Sklaven".
На английски език "slavs" - славяни, "slave" - роб.
На френски език "slaves" - славяни, "esclave" - роб.

Според трети хипотези, Сакалибите (саклаб, сиклаб, саклаби, а в арабо-ислямската литература صقالبة, и в романските езици и на латиница ед.ч. Siqlabi, мн.ч. Saqaliba) вероятно означавало славяни.Още по темата:

Държавно устройство на славяните

Произход на славяните

Етнически произход на населението на България

Руски думи в българския език

Славянофобия

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker