Карта на разселването на славяните
Карта на разселването на славяните
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum
Славяне Славяни

Славяни

Въпросът относно етимологията и значението на етнонима славяни, все още не е решен окончателно. Съвременните съветски и руски учени са на мнение, че названието "словени", "славяни" е било първоначално себеназвание по славянските земи. От руски "слава" (думи) - народ, който говори, в противоположност на немци, чийто език не разбирали и ги наричали немци - от неми.

Съществува и друга версия за произхода на думата славяни: Римляните и по-късно византийците, са наричали славяните "склави", "склавини", от гръцки "склавое", по-късно в латинския език - "sclavus", което означавало роб.

Според съвременните френски, английски и германски речници и енциклопедии (Duden-Lexikon) думата славяни е сродна на думата роби.
На немски език славяни е "Slawen", а роби - "Sklaven".
На английски език "slavs" - славяни, "slave" - роб.
На френски език "slaves" - славяни, "esclave" - роб.

Според трети хипотези, Сакалибите (саклаб, сиклаб, саклаби, а в арабо-ислямската литература صقالبة, и в романските езици и на латиница ед.ч. Siqlabi, мн.ч. Saqaliba) вероятно означавало славяни.Още по темата:

Държавно устройство на славяните

Произход на славяните

Етнически произход на населението на България

Руски думи в българския език

Славянофобия

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker