Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!


Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Телефон

Телефонът както и повечето открития, е съвместно откритие на учени от различни националности. Освен това едно изобретение не може да бъде разглеждано самостоятелно, без предшестващите го други открития. Предпоставка за телефона е откритието на пренасяне на информация чрез електрически проводник.

За предшественик на телефона се смята телеграфът. Според някои източници един от пионерите в областта на изобретението телефон, е Innocenzo Manzetti. Той конструира през 1864-1865 апарат, който е в състояние да предава човешки глас на разстояние половин километър.

През 1860 театралният техник Antonio Meucci конструира телефон, с който да разговаря със съпругата си, която поради ревматизъм не е могла да излиза от стаята си. В резултат на нещастен случай Meucci е на болнично лечение 3 месеца, в следствие на което загубва работното си място. Поради финансови проблеми, неговата съпруга продава конструирани от него модели, между които и телефона.

Думата телефон въвежда през 1861 немският физик Philipp Reis. През 1871 година Meucci все пак патентира изобретения от него телефон, но поради финансови затруднения, заплаща такса за патента само за срок от 2 години. Богаташът
Alexander Graham Bell се сдобива с документацията и апаратите на Meucci и когато Meucci през 1874 година изисква връщането им, от патентната служба му отговарят че са ги изгубили. През 1876 Александър Бел патентира с патентен номер №174.465 "своето" изобретение - телефона. Въпреки десетилетния спор относно патента, Meucci умира беден, защото се е родил беден, а Александър Бел умножава богатствата си.

През същата 1876 година, но 2 часа по-късно от Alexander Bell, патентира също телефон Elisha Gray. Следват около 600 съдебни процеса срещу патента на Александъл Бел, които Бел спечелва. Бел основава през 1877 фирмата Bell Telephone Company, която през 1885 се преименова на American Telephone and Telegraph Company (AT&T), която до ден днешен е най-големият телефонен концерн в света.

На 11 юни 2002 американският конгрес удостоява в своя резолюция Antonio Meucci като откривател на телефона.

В своят ранен стадий, разговорите по телефон са се осъществявали от какичката телефонистка от централата, която е трябвало да свързва с превключване на кабели, един абонат с друг. През 1910 година излизат първите телефони със шайба за набиране. Първите телефонни централи, в които телефониращите сами избират, без посредничеството на телефонистка, излизат през 1920-те години.

Първоначално свързването се е извършвало от електрически релета, които са скъпи и имат ограничен живот и бързо се износват. И телефонните централи са имали големи разходи за назначените телефонни техници по поддръжка. По-късно тези релета се заместват от евтини електронни чипове, които практически не се износват и в телефонните централи вече не работят техници по поддръжка.

Но от това цените за телефон не стават по ниски. За сравнение: През 1989 година цената за един градски разговор, независимо от продължителността му, е 0,014 лв., при средна месечна заплата 274,33 лева, тоест 0,005% от средната месечна заплата. През 2010 само първоначалната цена за един градски разговор е 0,132 лв., при средна месечна заплата 550 лева - 0,024% от средната месечна заплата, т.е. пет пъти по-скъп, но само в случай че разговорът продължава една минута. Естествено най-важното преимущество на електрониката, в сравнение с релетата, е възможността за импулсно таксуване. Смисълът от импулсното таксуване е оптимиране на печалбите и дозиране социалните контакти на населението.

През юни 2004 г. българското правителство продава 65% от капитала на БТК на Viva Ventures, на практика монопола върху стационарните телефони в България. Продажна цена 220 милиона евро - според експерти сума, равняваща се на годишната печалба на БТК. Българското правителство продава БТК не защото телефонните централи имат нужда от модернизиране, както проститутката продава своя задник не защото задника ѝ има нужда от модернизиране.

"The liberty of a democracy is not safe if the people
tolerate the growth of private power to a point where
it becomes stronger than their democratic State itself.
That, in its essence, is fascism — ownership of
government by an individual, by a group or by any other
controlling private power."

Franklin Delano Roosevelt

"Свободата при демокрацията не е гарантирана,
когато народът търпи частната собственост до
такава степен да се разраства, че да стане по-силна
от самата демократична държава. Това е залегнало
и в основата на фашизма - да управлява частната
собственост на правителството чрез един вожд,
една група или власт на някаква частна клика."

Франклин Делано Рузвелт


Съвременните телефонни компании работят без участието на телефонисти и техници. Тоест цената за телефонен разговор клиентите плащат на този, който има монопол върху телефонните услуги. Разходи по поддръжка практически няма.

Единствените разходи, които телефонните компании имат са за персонал, който се състои от психолози и маркетолози, които изготвят план как да ограбват населението с високи цени и подвеждащи тарифни планове, както и юрисконсулти, които да оптимират договорите според актуалното законодателство. А за "справедливо" законодателство, се грижат лобистите в правителството.

Така например откриване или закриване на телефонен пост, представлява едно кликване с мишката в компютър, от служител на Виваком. Но служителите от Виваком са добре обучени и знаят, че когато трябва да кликнат за закриване на телефонен абонат, това трябва да става много бавно. Поне една-две седмици, още по-добре месец. Не защото програмата в компютъра на Виваком реагира бавно, а защото протакването носи печалби. А обществото с пазарна икономика се грижи за печалбите, а не за благосъстоянието на населението.

"The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits."

Milton Friedman
The New York Times Magazine, September 13, 1970

"Социалният ангажимент на бизнеса
е увеличаване на печалбите."

Милтън Фридман
- един от най-значимите неолиберали

И почти винаги, когато човек влезе в пунктове на Виваком, Глобул или М-Тел, има по някой огорчен клиент, който настоява да прекрати договора си, поради месечни сметки от по 700лв.-800лв. или повече лева. И отговорът винаги е, че до края на договора клиента е длъжен да си плаща сметките.


www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euSpiderwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu

© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker