Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Алтруизъм
Алтруизъм
Алтруизъм, от латински език 'alter' което означава другия, във всекидневния разговор означава загриженост за чуждо благополучие без лична изгода. Понятието алтруизъм е въведено от френския философ, основоположник на позитивизма и научната социология - Огюст Конт/Auguste Comte (1798-1857) като антоним на егоизъм.

Алтруистично поведение се наблюдава както при хората, така и при животните. Според научни публикации от 2009 г. алтруизъм съществува и при растения (Guillermo P. Murphy, Susan A. Dudley: Kin recognition: Competition and cooperation in Impatiens (Balsaminaceae). In: American Journal of Botany. Band 96, 2009, S. 1990–1996). Според публикация от 2010 г. в списание "Nature: a weekly journal of science" алтруизъм се наблюдава и при бактерии.

Алтруизмът не е непременно осъзнат, мотивиран от морал, идеализъм или норма, а също може да е вродено качество на индивидуума. Единна всеобщоутвърдена дефинция за алтруизъм все още няма.

Изключване на собствената изгода в поведението, при което егоизма се замества с алтруизъм е характерно за любовта. От еволюционна гледна точка, самозапалванията могат да се разглеждат като форма на алтруизъм за постигане на колективна цел.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Инстинктивно алтруистично поведение се наблюдава при животните, относно отглеждането на поколението: Мравки, пчели, оси, термити и раци от вида - Synalpheus. При бозайниците - голите земекопи (Heterocephalus glaber) и др. При животните този вид алтруизъм се нарича еусоциалност.

В организацията на обществения строй в човешкото общество, алтруизмът е характерен за религиите, както и за общества, ориентирани към социална политика, като например комунистическите режими.

В противоположност на алтруизма, егоизмът е характерен за неолиберализма, проповядван от САЩ. Организациите за защита на животните възникват с процъфтяването на неолиберализма, за да замаскират, с характерното за Запада лицемерие, истинската същност на неолиберализма.

В животинския свят алтруизмът е насочен към помагане на членове на една популация, т.е. животни от един и същи вид, при конкуренция с животни от друг вид. При неолибералите напротив, алтруизмът е насочен към помагане на популация на други видове (животните), а в същото време потискане и унищожаване на интелигенцията на етнически групи, т.е. хора от същия биологичен вид, които са конкурентни на САЩ.

Понятието алтруизъм често се използва неправилно от западната пропаганда, като биват наричани алтруисти - банкстери, лихвари и пр. задкулисни играчи, които организират подривна дейност в Източна Европа и другаде по света. Най-известният такъв "алтруист" е Джордж Сорос.


Още по темата:

Филантропия

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker