Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Древност

Древност или древна история е период от човешката история, който обхваща времето от края на праисторическата епоха, от около 3500 г. пр.н.е. до началото на средновековието - около 600 г. от н.е. Географски, периода на древността обхваща Средиземноморието и Мала Азия.

Терминът класическа древност и античност се отнася до класическата периодизация на/в историята, която започва с/от Древна Гърция и Древен Рим, чието начало се слага с първата Олимпиада (776 г. пр.н.е.) и основаването на Рим (753 г. пр.н.е.), на които събития паралелно съответства основаването на Картаген (825/814 г. пр.н.е.). Приблизително по това време, около 600 г.пр.н.е. се заражда робовладелският обществен строй, а с него вероятно и професията проституция.

В различните райони по света думата древност може да има различен смисъл, с оглед на възприетата историческа периодизация. За начало на древността обикновено се счита времето на първата протошумерска писменост, последвана от шумерския клинопис и египетските йероглифи. Трудностите в изучаването на древността идват от обстоятелството, че до наши дни са достигнали само ограничен брой писмени документи, които не дават пълна картина за живота в древността. Едни от най-добре запазените археологически находки от този период са теракотената армия и прословутите египетски пирамиди.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Първите писмени цивилизации са свързани с т.нар. плодороден полумесец - Древен Египет (3150-3100 пр.н.е.) и Шумер в Южна Месопотамия (3000-2900 пр.н.е.), които през Елам били в контакт с т.нар. Индска цивилизация, датирана даже малко по-рано като писмена - около 3300 г. пр.н.е. Първата китайска императорска династия Ся се въздига 2698 г. пр.н.е., а първият семитски център в древността Ебла възниква около 2500 г. пр.н.е. - почти два века преди Акад. Първата мезоамериканска цивилизация - тази на олмеките се датира не по-рано от 1200 г. пр.н.е. и според някои автори е свързана с Древен Египет посредством семитите, развили морско дело - финикийците и пуните. Изолирано и неустановено е възникването и произхода на народа създал критско-минойската цивилизация около 3000 г. пр.н.е.


Още по темата:

Правила за водене на война на китайския военен стратег от 6 - 5 век пр.н.е. - Сун Дзъ

Предпоставка за възникване на проституцията

Робовладелски строй

Разлика между робовладелски строй, феодализъм и капитализъм

Александър III Македонски

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker