Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Античност

Античност (на латински: antiquitas - древност) е период от древната история на Средиземноморието, обхващащ времето от VIII век пр. Хр. до VI век сл. Хр.

През античността техническото развитие допринесло за големи постижения във всяка една област на човешкия живот - строителство, архитектура, търговия, лихварство, занаяти, бит и култура, което довело до увеличаване производителността на труда и открило възмжността да се ограбва труда на една прослойка от обществото, които били превърнати в роби.

Разнообразните постижения на елинската култура били наследени от Рим. Според някои автори, изобразителното изкуство на Древен Рим преповтаря изкуството на Древна Гърция. Античността се оценява като богата на съдържание епоха, оказала благотворно въздействие върху следващите епохи.

loading...
Краят на античността - ІV–VІ в. от.н.е. е период от античността, с ярко изразена деморализация на обществото, така наречения период на Късно-римско декадентство (от лат. decadentia - „упадък“). Върху руините на разпадащата се Римска империя, след успешна асиметрична война срещу нея, е построена Българската държава.

Освен това характерно за края на античността е отбранителна и укрепителна дейност срещу варварските нашествия. Строени били мощни крепости и отбранителни съоръжения, крепостни стени. Строели се нови пътища от здрава каменна настилка, с цел по-бързото придвижване на римската войска, аналогично на строежа на магистрали от Бойко Борисов, по периферията на Евросъюза.

В резултат на извършени теренни проучвания в землището на Община Благоевград са регистриани 90 антични обекта. Крепостите са разположени на стратегически позиции, по долината на Струма и по долините на притоците и́, където са минавали античните пътища. Локацията на регистрираните обекти показва, че долините на малките речни притоци са били активно ползвани като пътища, свързващи долината на Струма с долината на Вардар. Долината на река Дренковска, минаваща през землището на с. Дренково е била вероятно важна пътна артерия, свързваща селищата от долината на Струма с големия административен център Пауталия (дн. Кюстендил).

Copyright:www.aliceswonderland.eu


От Късната античност е проучената в с. Дренково квадратна сграда с отбранителни полукръгли кули в четирите ъгъла. В тази епоха започват успешните нападения от славяните върху римляните, последвани от тяхното заселване върху територията на Източната Римска империя.

През IV–VI в. се наблюдава усилено строителство на църкви - тип базилики, свързани с приемането на новата християнска религия. От този период е базиликата в квартал Струмско.


Още по темата:

Правила за водене на война на китайския военен стратег от 6 - 5 век пр.н.е. - Сун Дзъ

Предпоставка за възникване на проституцията

Робовладелски строй

Разлика между робовладелски строй, феодализъм и капитализъм

Александър III Македонски

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker