Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Корпорация

Корпорация (от френски corporation) е термин, означаващ юридическите лица в системата на Общото право. Корпорациите формално са сдружение от множество лица с обща цел, със стопанска или нестопанска цел, създадени със закон или регистрирани според определена със закон процедура, и имат права и задължения, независими от тези на участниците в тях.

В разговорната реч в САЩ корпорации обикновено се наричат големи търговски сдружения с голям брой съдружници и свободна трактовка на собствеността върху дяловете. Т.е. корпорацията е субект, създаден в рамките на закона, който е фискално задължен, ако декларира стопанска дейност, и се подчинява на законите на страната, в която е учреден или осъществява дейност.

В ежедневието когато се говори за корпорация, обикновено се има предвид някое търговско дружество, ориентирано към печалба , т.е. сдружение в което всеки от учредителите и партньорите инвестира определена сума пари или имущество като негов капитал, но това обикновено са обичайните търговски обединения и те следва да се ограничават от останалите корпорации, примерно от политическите, религиозните, синдикалните и т.н.

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker