Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Кредит

Кредит (от латински credere „вяра“ и creditum „основано на дверие“; английски credit или loan = заем) е осигуряването на парични средства, на "активи", при което една страна (финансова институция или фирма) дава реални или виртуални парични средства на друга страна, която може да бъде физическо или юридическо лице, при което кредитираното лице или фирма възстановява този "заем" в бъдеще, като добавя и договорена лихва - печалба за кредитора. В миналото кредитното дело се е наричало лихварство.

Този тип възвращаемост е времево-структурирана, тоест тя е заложена в споразумение между страните, в план по постъпателно връщане на кредитното заемане. По правило този план по постъпателно връщане на кредитното заемане не може да бъде изменян в течение на времето. По изключение, в държави с ограничен суверенитет и ограничена или напълно липсваща защите на потребителите, този план може да се променя едностранно от заемодателя.

Страната, която отдава средствата се нарича "кредитор", а страната, която получава средствата се нарича "кредитополучател", който при неспазване на плана по възвръщане в бъдеще става "страна на длъжника" или още - "некоректен длъжник".

Смисълът на кредитирането е олихвяване, т.е. печалба за кредитора, в частност и лишаване от собственост, респективно заробване на кредитополучателя, при обозрима невъзможност за погасяване на дълга.
loading...
В зависимост от достъпа до земните блага на една страна, дали това е развиваща се или индустриална държава, търсенето на кредит може да се дължи на различни причини. При развиващите се страни, кредитите най-често имат функцията да поддържат основни и базови нужди, т.е. населението им физически да оцелее. Развиващите се страни не целят развитие на промишлеността, както в индустриалните държави. Също както в България, хората теглят потребителски кредити, да плащат сметките за ток, сметките за телефон, вода и пр. на задокеанските корпорации и техни подставени фирми, а не да развиват собствен бизнес.

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker