Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Човешките права на американските войници
Американски наемници защитават човешките права в държави богати на нефт
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Човешко достойнство и човешки праваДостойнство e термин, използван в популярната литература, относно морала, етиката и политическите дискусии, който означава, че хората (и животните) имат право на уважение и етично третиране.

Човешко достойнство е термин в правната философия и правната теория, използван предимно в немскоговорящите страни (Menschenwürde), който обхваща определени основни права и законови права, които принадлежат на човека.

В съвременните цивилизовани страни, под човешко достойнство се разбира, че всички хора, независимо от различията им по отношение на етнически произход, пол, възраст или социален статус, всички имат еднаква стойност. Според някои автори, тази традиция произлиза от християнството.

Правата на човека са „основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, национален или етнически произход, раса, религия, пол, език или друг статус“. Те се разглеждат като универсални и егалитарни, като всички хора имат равни права, поради самата си принадлежност към човечеството. Тези права могат да съществуват като естествени или законови права както в националното, така и в международното право.

Идеите за права на човека се зараждат след Втората световна война, като част от основите на следвоенното устройство на света. Тези възгледи довеждат до приемането през 1948 година от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) на Всеобщата декларация за правата на човека.

Член 1 на Всеобщата декларация за правата на
човека на Организацията на обединените нации:

"Всички хора се раждат свободни и равни
по достойнство и права. Те са надарени с
разум и съвест и следва да се отнасят
помежду си в дух на братство."


След края на Студената война Ролята на ООН се замества все повече от НАТО и 'правата на човека' се актуализират в духа на Новия световен ред, в който не може да има братство.

На днешно време под понятието 'човешки права', Западът разбира право на западни корпорации да "инвестират" в нечии национални блага. Например САЩ повече от 60 години изискват от ООН икономически санкции срещу Куба, под претекст, че в Куба се нарушавали човешки права.

В действителност нито на кубинците им се нарушават някакви права, нито на американците, да ходят в Куба да се наливат с бира. САЩ са възмутени, че комунистическото държавно устройство на Куба не разрешава на американски корпорации да извличат печалби от водоснабдяването на Куба, от енергоснабдяването, телекомуникациите, златодобива, както например в България.


Още по темата:
loading...
Права на жените

Условия за упражняване на човешки права

Решение на съда за човешки права в Страсбург за признаване на хомо-семействата

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker