Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Глобализация
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Глобализация и глобализъм

"We shall have world government, whether or not we like
it. The question is only whether world government will
be achieved by consent or by conquest."

James Paul Warburg, February 17, 1950

"Ние ще имаме световно правителство и да искме и да
не искаме. Единственият въпрос е дали световното
правителство ще бъде постигнато чрез завоевателна война
или чрез съгласие на хората."

Джеймс Пол Варбург

***

"We are on the verge of a global transformation!
All we need is the right major crisis and the
nations will accept the New World Order."

David Rockefeller 14.09.1994 UN Business Council

"Ние сме на прага на глобална трансформация!
Всичко, от което се нуждаем, е една огромна
криза и нациите ще приемат Новия Световен Ред".

Дейвид Рокфелер пред ООН 14.09.1994 г.

Глобализацията е свързана с глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата - например масовата култура, под егидата на космополитизъм. Икономическа основа за глобализацията е постфордизма. Глобализацията е процес на нарастване на икономическите, политическите, техническите и културните взаимовръзки и отношения между отделните страни и организации, но не и социални връзки между хората от различни държави. Тъй като глобализацията не може и не цели да премахне социалното неравенство между държавите.

Човешките раси и етноси са продукт на класовото общество, а не на еволюцията. А глобализацията не цели да премахне класите и хората да станат равноправни. Глобализацията цели да премахне националните държави, националното самосъзнание и съответно защитата на националните им интереси.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


loading...
Глобализацията цели да премахне националните култури, морал, религии и традиции и да ги подмени с общи ценности - евроатлантически ценности и обща култура - масовата култура.

Терминът глобализъм описва последствията върху международните отношения, след успешна глобализация, при което държавите масивно загубват своето значение като интернационални актьори, а на тяхно място идва глобално действащ елит от транснационални актьори, като например транснационални корпорации - така наречените Global Players/Глобални играчи.

Глобализмът произлиза от неолиберализма, който пледира за премахване на държавите и въвеждане на единно световно правителство - Global Governance.

"The supranational sovereignty of an
intellectual elite and world bankers
is surely preferable to the national
auto-determination practiced in past
centuries."

David Rockefeller

"Наднационалният суверенитет на елита
на интелектуалците и световните банкери,
без съмнение е за предпочитане пред
националната независимост, практикувана
в бившите столетия."

Дейвид Рокфелер
- Билдърбъргската конференция 6. - 9. юни 1991, Baden-Baden/Германия


Още по темата:

Световна търговска организация (СТО)

New World Order

Билдърбъргски клуб

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

Глобалистки език

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker