Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Забранено хвърляне на котва
Забранено хвърляне на котва
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Надежда

Надежда (на старогръцки език ελπίς, на латински spes) е положително украсена емоция, в очакване на постигане на някаква цел, удовлетворяване на потребности или спасение в критична ситуация, без да съществуват обективни причини за такъв изход.

Хората се надяват, че ще бъдат оценени от обществото, надяват се, че истината ще възтържествува, надяват се, че ще срещнат истинска, взаимна любов, надяват се, че децата им няма като тях цял живот да работят за чуждо щастие.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Надеждата е комплексно емоционално състояние, в някои случаи ръководеща настройка на личността, по отношение на бъдещето. Антоним на надежда е безнадежност, безизходност, отчаяние или депресия. Между надежда и безнадежност, съществуват междинни емоции на страх и загриженост, че желаното няма да се случи.
Котва
Надеждата се причислява към християнските добродетели: вяра, надежда и любов.

Friedrich Nietzsche, в книгата си "Menschliches, Allzumenschliches" пише:

"Zeus wollte nämlich, dass der Mensch,
auch noch so sehr durch die anderen Übel
gequält, doch das Leben nicht wegwerfe,
sondern fortfahre, sich immer von Neuem
quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen
die Hoffnung: sie ist in Wahrheit das
übelste der Übel, weil sie die Qual der
Menschen verlängert."

"Зевс искаше хората да бъдат измъчвани от
всякакви злини, но да не напускат живота,
а да продължават да живеят и на ново да се
оставят да ги измъчват. За това даде на
хората надеждата: тя е в действителност
най-голямата злина, защото удължава
човешката мъка."

Фридрих Ницше

Надеждата, както и любовта, е емоция, която потиска рационалното мислене. Животните не се надяват и когато усещат заплаха те нападат, независимо от съотношението на силите и шансовете им за успех. Човек е така устроен, че в безизходни ситуации надеждата потиска здравия разум.

"Dum spiro, spero."
"Докато дишам, надявам се."

Марк Тулий Цицерон
(106 пр.н.е. - 43 пр.н.е.)

Вдъхване на надежда чрез обещания, е един от основните прийоми на манипулиране на хората. Например американската пропаганда поучава масите, че чрез труд, могат да забогатеят, за да мотивира бедните да работят за богатите. В същото време американската пропаганда цели да обезвери революционно настроените, като поучава, че всички успешни революции били финансирани от САЩ и без благословията на САЩ са обречени на провал.
loading...
В областта на психологията надеждата се различава от подходите за позитивното мислене, които се отнасят до терапевтичен процес, за преодоляване на песимизъм или са пропагандно клише като например американската мечта.

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker