Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!

Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Неправителствени организации (НПО)

Неправителствена организация (съкр. НПО) е фондация или сдружение, независимо от управлението на държавата. По света има стотици хиляди наднационални НПО. Терминът е преведен дословно (но неточно) от английски: Non-governmental organization - NGO, като тук governmental означава не „правителствен“ (с по-тесен обхват), а по-широкото „управленски“ (т.е. свързан с управлението на държавата на което и да е равнище - от държавен глава до местна власт).

В България се използва по-точно изразеният термин организация с нестопанска цел или (по закона) юридическо лице с нестопанска цел (с подвидове: сдружение и фондация), измествайки предишния израз нестопанска организация. Особена форма на НПО е фондацията, която в България се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт на дарителя.

Организацията развива обществена дейност без стопанска цел (тоест няма за цел извличане на директна печалба), като се финансира от източници, несвързани с политическата власт (на държавно, регионално, местно равнище). Такива източници могат да бъдат: членски внос, членски и външни дарения, евентуално (при особен режим) приходи от стопанска дейност. По изключение (и с отделна юридическа и данъчна регистрация) НПО могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват прихода за постигане на определените в устава (учредителния акт) цели.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Допустимо е и финансиране от държавата при условия и по ред, определени в съответно специално законодателство. Обхватът на дейностите на неправителствените организации е обширен: опазване на околната среда, защита интересите на етнически или браншови общностни, взаимопомощ, помощ за уязвими групи, лобизъм, пропаганда и манипулиране на общественото мнение и други.

Освен стопанските има и други организации (политически, синдикални, религиозни и пр.), чиято дейност обикновено се регулира с отделно законодателство.

В България дейността на НПО се регламентира от специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел, публикуван в „Държавен вестник“, бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила от 01.01.2001 г., с последно изменение от 05.06.2009 г.
loading...
През 2012 г. Владимир Путин подписва "Закон за чуждестранните агенти" (Закон об иностранных агентах), който цели да ограничи дейността на НПО, финансирани от чужбина, на територията на Русия. Този закон довежда западните политици до истерия.

Аналогичен закон за контрол върху финансиране на неправителствени организации, които целят вмешателство във вътрешните работи, съществува в САЩ от 1938 година - Foreign Agents Registration Act (FARA).

Известни НПО:
"Freedom House"
"National Endowment for Democracy" (NED)
"Albert Einstein Institute"
"Open Society Institute"
"Friedrich-Naumann-Stiftung"
"Balkan Trust for Democracy"
"Balkan Children & Youth Foundation"
Фондация "Америка за България"


Още по темата:

Мозъчен тръст

Отпускане на стипендия

Китай ще напляска западните НПО

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker