Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Обоняние
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Обоняние

Обонянието е едно от петте сетива на човека. Състои се в способността да се определят веществата, разсеяни във въздуха или разтворени във водата по тяхната миризма. Това възприятие се получава благодарение на рецепторни клетки, разположени в носовата кухина, които след това по обонятелни нерви се предават в обонятелния център в главния мозък, където се интерпретират.

От гледна точка на еволюцията обонянието е едно от най-древните възприятия и чувства, с помощта на което са се ориентирали и най-примитивните животни. Обонянието на човека е значително по-слабо развито отколкото при повечето животни. Въпреки това то е достатъчно добро за да усеща миризмата на етера дори при концентрация във въздуха от 1:1.000.000, на мускуса при 1:10.000.000, на сероводорода при 1:1.000.000.000 и т. н.

Обонянието е различно според пола. Като правило жените превъзхождат мъжете в това отношение. Новородените имат много силно обоняние и разпознават телесната миризма на майка си. С възрастта се забелязва отслабване на всички сетива, включително обонянието, а при жените то се запазва по-дълго. Въпреки обективно отслабване на обонянието, както и на останалите сетива, житейският опит доприняся за по-прецизното интерпретиране на миризмите.

Органът на обонянието е съставен от нервни клетки с вретеновидна форма, разположени в обонятелната част на лигавицата, която покрива областта на горната носна мида и съседния на нея участък от носната преграда. От нервните клетки излизат два израстъка – периферен и централен. Периферните израстъци се разклоняват в областта на лигавицата, а централните се групират в снопчета (обонятелни нишки), преминават през решетъчната кост и завършват на обонятелната луковица. Те образуват първия периферен неврон на обонятелния път. Вторият неврон на обонятелния път започва от обонятелните луковици и завършва в триъгълните обонятелни поленца. Оттук започва третият неврон, една част от влакната на който минават над мазолестото тяло, други под него, а трети направо и достигат до централната част на обонятелния мозък.

Адекватен дразнител за обонятелните клетки в носната лигавица са различните вещества, излитащи или изпаряващи се от повърхността на различни предмети. За да се усети миризмата на дадено вещество, отделящите се от него молекули трябва да достигнат до обонятелните клетки. Когато миризмата е слаба, човек прави няколко бързи, едно след друго вдишвания през носа. Това явление се наблюдава още по-отчетливо при животни със силно развито обоняние и се нар. душене или подушване.

Обонятелните рецептори притежават способностите да понижават своята възбудимост при по-продължително действие на дадено миришещо вещество. Ако човек влезе в затворено и задушно помещение, в началото той изпитва известно неприятно усещане, но след известно време това усещане изчезва, тъй като обонятелните рецептори са се адаптирали към постоянно действащия дразнител. Излизането на чист въздух отново повишава възбудимостта на обонятелните рецептори.www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
Всички права запазени


eXTReMe Tracker