Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
loading...
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Постиндустриално общество

Терминът постиндустриално общество се въвежда от френския социолог Alain Touraine и се доразвива от американския социолог Daniel Bell. Bell, в излязлата през 1973 г. книга „The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ набляга на преустройството на социалните структури на общество.

Според Alain Touraine, постиндустриалното общество, както капитализма, е основано на прираст на икономиката. Но за разлика от капиталистическото индустриално общество, класовите конфликти вече не са ограничени само до икономическия механизъм на производство на блага, а се разпростират във всички сфери на обществото, в културата и пр.

Според Alain Touraine, конфликтите вече не се ограничават само до конфликт между капитал и наемен труд, а между икономическо-политически "апарати" и васална зависимост. Икономическият напредък в постиндустриалното общество вече не зависи само от акумулация на капитал и организиране на наемен труд, а все повече зависи от научно-теническите изследвания, професионалното образование и преквалификация на кадрите. Знанието се превръща в ценен капитал („общество на знанието“). Създаването на идеи е основният начин за задвижване на икономиката.

В тази връзка, политиката на великите сили е не само да ограничат капиталите на своите васали, но и да кастрират   населението им от към учени и висококвалифицирани кадри, посредством дисгеника.

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker