Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Суверенитет
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Суверенитет

Суверенитет е качество на независима национална държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност. Суверенитетът е изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора (напр. нация или племе). Обикновено правителството или друга политическа институция осъществява суверенните права, въпреки че в някои случаи тези права се упражняват от един човек или от една клика.

Монарх, който управлява суверенна държава, може да бъде наричан суверен на тази държава. Като понятие суверенитетът се определя като върховенство, независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и външните ѝ работи. Основа на суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Суверенитетът е основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на ООН, но в различни ситуации се интерпретира различно. Например албанците в Косово, според трактовката на Запада, имат право на суверенитет, но руснаците в Западна Украйна и Крим - нямат право на суверенитет.

Суверенитетът бива държавен, народен и национален. Корените на категорията „суверенитет” могат да бъдат намерени във Вестфалския мирен договор от 1648 г., чрез който за първи път се обособява ролята на държавата като субект на международната политика. Понятието суверенитет получава разпространение в края на XIX век заедно с понятието “държава”.

В теорията съществуват различни определения за суверенитет. Българският тълковен речник го дефинира като:
1. Право на върховна власт;
2. Вътрешна и външна независимост на държавата.

Терминологичният речник определя суверенитета като върховенство и независимост на държавната власт, нейно най-важно качество, характеризиращо политико-правната ѝ същност.

В суверенитета се включват 2 основни понятия: 1) държавен суверенитет - върховенство на държавната власт вътре в страната, нейната пълна самостоятелност и независимост от властта на други държави;
2) народен суверенитет - пълновластие на народа като източник на властта и възможност да участва в управлението на държавата.

Доминиращата теза на абсолютния суверенитет е, че “държавата има право да предприема всички мерки, за да оцелее”. За целта тя може да елиминира както вътрешни, така и външни заплахи.

Във всяка държава без изключение има някакви малцинства, ако не расови, етнически или религиозни малцинства, то сексуални малцинства (хомосексуалисти) или диференцирани по здравословно състояние малцинства (инвалиди). Дори половото разделение на мъже и жени, вече обособява малцинства, върху които чрез правозащитни / феминистки организации, може да се въздейства от вън.

Малцинствата в една държава във всеки един момент могат да бъдат манипулирани отвън, например чрез чуждестранни НПО, като им се внушава, че човешките им права са потъпкани и трябва да поискат суверенитет и автономия.

Междуконтиненталните балистични ракети (МКБР) са единствените известни до този момент оръжия, които са в състояние ефикасно да поразят САЩ, с което МКБР са и единственият гарант за запазване суверенитета на държавите. Държавите, които не разполагат с МКБР не са суверенни, а васални.

***

"Ако за редица европейски държави
националната гордост е отдавна забравено
понятие, а суверенитета - твърде голям
разкош, то за Русия реалния държавен
суверенитет е абсолютно необходимо
условие за съществуване[...] Понякога даже
не знаеш с кого е по-добре да разговаряш:
с правителствата на някои държави или
направо с техните американски покровители
и спонсори."

Владимир Путин
loading...
Бившият президент на Европейската Комисия Жозе Барозу, сравнява Европейския Съюз с империя. Той пояснява, че в сравнение със всички останали досегашни империи, в Европейския Съюз всички държави членки доброволно се лишават от суверенитета си.


Антоним на суверенитет е сюзеренитет. Антоним на суверенна държава е васална държава.

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker