Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Васал
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Васал

Васал (от келтски gwasслуга, през латински - vassallus и руски - вассал), през средновековието е феодален владетел, получил земя от друг феодал - своя сюзерен, в замяна на задължението му да помага военно и дипломатически. Васалът полага васална клетва, че се задължава да се подчинява на сюзерена, да следва неговите указания по въпросите на външната и вътрешната политика, да му оказва военна подкрепа при нужда и да плаща предварително договорени данъци.

Васалът е поемал задължението да предостави на разположение на своя сеньор определен брой войници, които да участват, когато сеньора започне война.

Освен чрез отдаване на поземлен имот от феодал на свой васал, васалитет е бил постиган и чрез завоевателна война, при което победеният феодал се е задължавал да плаща данъци на победилия феодал.

Васалитет е съвкупност от норми и обичаи, които пораждат задължението един свободен човек, наричан васал, да се подчинява и да служи на друг свободен човек - сеньор, както и задължението сеньорът да покровителства и помага на своя васал. В замяна на своята вярност васалът получава от сеньора правото да владее и предава в наследство поземлен имот - феод.
loading...
В по-широк смисъл, васалитетът е зависимост на една държава от друга, при което съществува подчинение, а не равнопоставеност или доброволен съюз. Явлението започва от ранния стадий от развитието на феодализма и важи с пълна сила и до ден днешен. Като понятие е използвано още в древността - Древен Рим, царствата в Предна Азия. Със създаване на централизирани национални държави през XVI-XVIII век, неговото приложение формално отмира, особено с прекратяване на Османското владичество.

Една от последните прояви на формален васалитет е от историята на България - съгласно чл. 1 от Берлинския договор от 1878 г. е създадено Княжество България, което е автономно спрямо Високата порта, трибутарно и намиращо се под върховния суверенитет на султана.


Антоним на васална държава е суверенна държава.

Васалитет в 21-ви век

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker