Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Софийска вода
Последни новини игри рисунки музика филми приказки моите прятели празници уроци impressum

Софийска вода/Veolia Water

В 2000 г. колаборационисткото българско правителство решава да отдаде водоснавдяването на София (би­вшето държавно дружество „Софийска вода“) на Запада, под юридическата форма - концесия. Не защото водоснабдяването в България има нужда от инвестиции, а защото чуждестранните инвеститорите имат нужда да печелят пари на гърба на българите.

Общин­ското дружество „Софийска вода“ първоначално е дадено на концесия на английска фирма, 8 го­дини по-късно английската компания продава дела си на френска фирма, по всяка вероятност и двете подставени фирми на 'Големия брат'.

Copyright:www.aliceswonderland.eu


Според официалните финансови отче­ти на дружеството, „Софийска вода“ през 2008 година са реализирани приходи от основни дейности в размер на 94,2 млн. лв., печалбата на дружеството е в размер на 24,3 млн. лв., 2009 година – 109,6 млн. лв. приходи и 25 млн. лв. печалба. Това е времето, в което акционери в „Софий­ска вода“ са британската „Юнайтед ютилитис“, Европейската банка за възстановяване и развитие и Столична община. Трите страни реализират приходи от 94,2 млн. лв. за 2008 г. и 109,6 млн. лв. за 2009 г.

При направено допитване от Боян Аспарухов (публикувано във вестник Атака от 10 юли 2016) се оказва, че „В договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД не е договорена концесионна такса“. Т.е. договора е едностранен, както договорите за предоставяне на военни бази на САЩ, договорите между ЕС и САЩ за за предоставяне на САЩ, IBAN-номерата на банковите сметки на гражданите от Евросъюза, както и "Passenger Name Records" (PNR), според който всички страни от Евросъюза се задължават да предоставят на САЩ имената на пътниците, които ще пътуват със самолет.

През 2010 г. френската компания „Veolia Water“ (в която на ръководна длъжност са назначени бивши директори на Международния валутен фонд - Michel Camdessus), купува дела на „Юнайтед ютили­тис“ и придобива концеси­ята за предоставяне на ВиК услуги на територията на Столична община. „Веолия уотър“ е най-големият инвеститор в областта на ВиК услуги в света. Компанията работи в 64 страни, но не в суверенни страни, като например Германия, в която водоснабдяването не се остдава на концесия. "Veolia Water" за 2009 година има оборот от 12,5 млрд. евро.

През 1990-те „Веолия“ е концесио­нер на водоснабдяването в Париж. След сключване на договора за концесия цената на водата във френската столица се уве­личава с 280%. През 2010 година "Veolia Water" поглъща „Со­фийска вода“ като плаща 150 млн. лв. на „Юнайтед ютилитис“. Още през първа­та година – 2011 приходите според консолидирания отчет за всеобхватния доход на дружеството са 172 млн. лв., т.е. повече от цената, която плащат за да придобият дял на участие. В писмото от Сто­лична община до Боян Аспарухов (вестник Атака) пише:

„В договора за концесия, сключен между
Столична община и Софийска вода АД не
е договорена кон­цесионна такса“.


Всъщност в чл. 7 от българското законодателство на Прехода е записано, че при предоставяне на конце­сия може да се предвиди концесионе­ра да извършва концесион­но плащане. Това ще рече, че плащане на концесионна такса е пожелателно, но не задължително. Законът не задължава концесионерът да плаща концесионна такса!


Още по темата:
loading...
На кого принадлежи водата?

Цена на вода

www.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu Spiderwww.aliceswonderland.eu www.aliceswonderland.euwww.aliceswonderland.eu
© 2006-2019 www.aliceswonderland.eu
All rights reserved


eXTReMe Tracker